Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Kto wie, jak wypełnić kartę ewidencji odpadów dla odpadów podrzuconych?

Wg art. 3 ust. 3 pkt 13 UO:

  • 13) posiadaczu odpadów – rozumie się przez to każdego, kto faktycznie włada odpadami (wytwórcę odpadów, inną osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną), z wyłączeniem prowadzącego działalność w zakresie transportu odpadów; domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości

Jeżeli ktoś podrzuci na nasz teren odpady, to jesteśmy ich posiadaczami i musimy z nimi postępować, jak z innymi swoimi odpadami. To wynika z przepisów.

Przepisy jednak milczą, czy taki posiadacz to wytwórca odpadów, czy może zbierający odpady albo prowadzący odzysk (R13 – magazynowanie) – no i jak wypełnić rzetelnie kartę ewidencji odpadu, a  potem zbiorcze zestawienie? – a kara dzisiaj jest za to 10000 zł.

Czy wymagana jest decyzja albo informacja na wytarzanie takich podrzuconych odpadów? A może wymagane jest zezwolenie na zbieranie albo na odzysk odpadów? – a kary za ich brak to dzisiaj 5000 albo 10000 zł.

No i co z magazynowaniem bez wymaganej decyzji? (tylko której?) – za każdą dobę jest opłata podwyższona (art. 293.3. POŚ)?

Przepis jest od prawie 10 lat, a nadal jest niejasny. Niestety, w takiej samej formie jest w projekcie nowej ustawy, a więc nadal nie rozjaśni się …

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (UO) – Dz. U. Nr 185/2010 r., poz. 1243, ze zm. – art. 3, 17, 26, 28, 36, 38, 79b, 79c
[2] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm. – art. 293

Tematy powiązane

Projekt z 15 marca 2011 r. nowej ustawy o odpadach
Od 2011 r. nowe wzory ewidencji odpadów

Joanna Wilczyńska (08.04.2011)
Temat dnia | 1 Komentarz »
Tagi: , , , , , , ,


Jeden komentarz

“Kto wie, jak wypełnić kartę ewidencji odpadów dla odpadów podrzuconych?”
  1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 21:34, 17.06.2011:

    Kolejna wersja z 20.05.2011 r. projektu ustawy o odpadach też nie wyjaśnia, jak traktować podrzucone odpady, których posiadaczem staje się z mocy ustawy władający powierzchnią ziemi – czy są to przez niego odpady „wytworzone”, „zbierane” czy „magazynowane”, czy i jako jakie uwzględniać je ma w ewidencji, no i jaki stan formalno-prawny musi dla nich mieć


Skomentuj...