Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

CO2 – będzie nowa ustawa

Projekt (z 7.03.2012 r.) założeń projektu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych został przekazany do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. Planuje się, że trzecia ustawa (UHE3) będzie w lipcu 2012 r. podpisana przez Prezydenta RP i ogłoszona w Dzienniku Ustaw.

Tymczasem obowiązujące przepisy wymagają, aby prowadzący instalację objętą systemem handlu emisjami gazów cieplarnianych:

do 31 marca 2012 r. dostarczył w formie pisemnej oraz w postaci elektronicznej Krajowemu Ośrodkowi Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) roczny raport o wielkości emisji CO2 zweryfikowany przez jednostkę uprawnioną (art. 62 UHE2);

– do 31 marca 2012 r. wniósł na rachunek bankowy NFOŚiGW opłatę roczną za 2012 r. w wysokości stanowiącej równowartość 25 euro (w przeliczeniu na złote polskie według średniego kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego 31.12.2011 r.) (art. 9 UHE2);

do 30 kwietna 2012 r. dokonał  umorzenia uprawnień do emisji w liczbie odpowiadającej wielkości emisji za poprzedni rok ustalonej na podstawie raportu, które polega na dokonaniu transferu uprawnień z rachunku posiadania operatora (rachunek instalacji) na krajowy rachunek umorzenia (art. 65 UHE2).

Uwaga. Zakres informacji zawartych w rocznym raporcie oraz forma i układ rocznego raportu są określone w załączniku nr 12 do rozporządzenia w sprawie monitorowania [1] wydanego na podstawie nieobowiązującej już ustawy UHE. Rozporządzenie to obowiązuje nadal na mocy art. 95 ust. 2 UH2 do czasu wydania nowego rozporządzenia.

Uwaga. Wg przepisów UHE2 raportów nie weryfikuje WIOŚ i raportów nie przekazuje się organowi, który wydał zezwolenie, tak jak to było wg przepisów UHE.

Podstawa prawna

[1] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji – Dz. U. Nr 183/2008 r., poz. 1142
[2] Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji (UHE) – Dz. U. Nr 281/2004 r., poz. 2784, ze zm. – obowiązywała do 20.06.2011 r.
[3] Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (UHE2) – Dz. U. Nr 122/2011 r., poz. 695 – obowiązuje od 21.06.2011 r.
[4] Projekt (z 7.03.2012 r.) założeń projektu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (UHE3)

Tematy powiązane

Nowa ustawa o handlu emisjami
Emisja CO2 w sprawozdaniach
Handel uprawnieniami do emisji – projekty przydziału uprawnień
Darmowe uprawnienia do emisji na okres 2013-2020 – projekt
Opłata za korzystanie ze środowiska za emisję ze spalania biomasy
Opłata za korzystanie ze środowiska za emisję CO2

Joanna Wilczyńska (10.03.2012)
Nowości | 2 komentarze »
Tagi: , , , , ,


komentarze 2

“CO2 – będzie nowa ustawa”
  1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 10:34, 07.10.2012:

    Założenia (z 2.08.2012 r.) projektu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów – przyjęte przez Radę Ministrów

  2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 11:33, 26.09.2015:

    Od 9.09.2015 r. obowiązuje UHE3:
    Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych – Dz. U. z 2015 r. poz. 1223


Skomentuj...