Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

BDO – Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami

Pytanie: Czy wiadomo już coś na temat ostatecznej daty utworzenia bazy BDO? [E.S.]

Odpowiedź: Data utworzenia BDO została w 2016 r. przesunięta z 23.01.2016 r. na 24.01.2018 r., kolejne przesunięcie planowane było na  1.01.2019 r., ale uchwalona ostatecznie ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2422) nie zmienia tej daty i art. 238 ust. 1 i 2 UO2 brzmi nadal:

Art. 238. 1. BDO tworzy się najpóźniej do dnia 24 stycznia 2018 r.
2. Minister właściwy do spraw środowiska ogłosi, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” informację o dacie utworzenia BDO, w tym rejestru.

Ww. ustawa zmieniająca UO2 wprowadza etapowe uruchamianie poszczególnych funkcjonalności BDO:

 • I – wpisy podmiotów do rejestru w ramach BDO – z chwilą utworzenia BDO
 • II – sprawozdawczość “odpadowa” za pośrednictwem BDO – pierwszy raz za rok 2019
 • III – ewidencja “odpadowa” za pośrednictwem BDO – od 2020 r.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987, z późn. zm.)

Tematy powiązane

Sprawozdania odpadowe za 2014 rok na starych wzorach

Joanna Wilczyńska (22.12.2017)
Pytania i odpowiedzi | 4 komentarze »
Tagi: , , , , ,


komentarze 4

“BDO – Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami”
 1. Joanna Wilczyńska
  1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 22:24, 23.01.2018:

  Rozporządzenie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2377) podaje adres strony internetowej rejestru w ramach BDO, tj. rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 UO2, umożliwiającej dostęp do indywidualnego konta w BDO: http://www.bdo.mos.gov.pl

 2. Joanna Wilczyńska
  2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 20:28, 02.01.2019:

  Od 15.01.2019 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru prowadzonego w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami

 3. Avatar
  3 Piotr napisał(a) 13:38, 01.08.2019:

  Czy gminy powinnu ubiegać się o wpis do bazy BDO?

 4. Joanna Wilczyńska
  4 Joanna Wilczyńska napisał(a) 17:57, 01.08.2019:

  Piotr (3), jeżeli gmina prowadzi PSZOK (punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych), to nie musi mieć zezwolenia na zbieranie odpadów, ale musi mieć wpis do rejestru BDO na wniosek, zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 7, gdyż od 2020 r. ewidencja odpadów będzie prowadzona wyłącznie elektronicznie przez BDO.
  Obowiązek ten wprowadziła od 1.01.2020 r. ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1403), z tym że wg art. 21 przepisów przejściowych tej ustawy wniosek o wpis do rejestru do marszałka województwa trzeba złożyć do 30.11.2019 r.


Skomentuj...