Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Pozwolenie z zezwoleniem dla odpadów

Pytanie: Czy zgodnie z nową ustawą o odpadach stosowanie w zakładzie destylarki do rozpuszczalników wyłącznie na własny użytek wymaga pozwolenia na przetwarzanie odpadów ? Stara ustawa zakładała możliwość odzysku w ramach pozwolenia na wytwarzanie, ale w nowej ustawie nie mogę się doszukać podobnego przepisu. proszę o poradę. [E]

Odpowiedź: Uważam, że nie trzeba uznawać za odpad zużytego rozpuszczalnika, który po odzyskaniu w destylarce stosowany jest ponownie w tej samej instalacji, w której był poprzednio stosowany. Oznacza to bowiem, że rozpuszczalnika nie chcemy się pozbywać z prowadzonego procesu w instalacji. Prowadzony więc w destylarce odzysk rozpuszczalnika niebędącego odpadem nie wymaga zezwolenia na przetwarzanie.

Natomiast inna jest sytuacja w przypadku, gdy odzyskane rozpuszczalniki w destylarce stosowane są w innej instalacji albo w innym zakładzie. Wówczas zużyte rozpuszczalniki należałoby traktować jako wytworzone odpady. Zaś prowadzenie odzysku zużytych rozpuszczalników w destylarce należałoby traktować jako przetwarzanie odpadów – R2 – „Odzysk/regeneracja rozpuszczalników”. Na przetwarzanie odpadów wymagane jest zezwolenie, jeżeli nie jest to przypadek objęty zwolnieniem na podstawie art. 45 ust. 1 UO2.

Obecnie, tak jak w starej ustawie, jest możliwość uzyskania tzw. decyzji łącznej: pozwolenie na wytwarzanie odpadów + zezwolenie na przetwarzanie odpadów, z tym że decyzję taką wydaje organ właściwy do wydania zezwolenia na przetwarzanie, gdyż wg art. 45 ust. 4-8 UO2:

4. Wytwórca odpadów, który prowadzi zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów, może być zwolniony z obowiązku uzyskania odrębnego zezwolenia na prowadzenie tej działalności, jeżeli posiada pozwolenie na wytwarzanie odpadów.

5. Wytwórca odpadów, o którym mowa w ust. 4, we wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów jest obowiązany uwzględnić odpowiednio wymagania przewidziane dla wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów lub wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

6. Właściwy organ, wydając pozwolenie na wytwarzanie odpadów, uwzględnia odpowiednio wymagania przewidziane dla zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

7. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów, o którym mowa w ust. 6, wydaje organ właściwy do wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

8. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów, o którym mowa w ust. 6, jest jednocześnie odpowiednio zezwoleniem na zbieranie odpadów lub zezwoleniem na przetwarzanie odpadów.

Uwaga. W uzasadnieniu do UO2 na etapie jej projektu wyjaśniono zastosowanie powyższego ust. 8 następująco:

Celem wyeliminowania wątpliwości, co do możliwości np. zmiany czy cofnięcia pozwolenia na wytwarzanie odpadów tylko w części dotyczącej gospodarowania odpadami dodano przepis, zgodnie z którym pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów jest jednocześnie odpowiednio zezwoleniem na zbieraniem odpadów lub zezwoleniem na przetwarzanie odpadów, co umożliwia stosowanie w tym przypadku również wszystkich przepisów  odnoszących się do zezwoleń.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) – Dz. U. z 2013 r. poz. 21
[2] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm.

Tematy powiązane

Wytwarzane odpady w dwóch decyzjach?
Pozwolenie na wytwarzanie odpadów
Zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów
Zmiana starych zezwoleń na zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie

Joanna Wilczyńska (28.04.2013)
Pytania i odpowiedzi | 1 Komentarz »
Tagi: , , , ,


Jeden komentarz

“Pozwolenie z zezwoleniem dla odpadów”
  1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 10:12, 25.07.2013:

    Pozwolenia zintegrowane” – odpowiedzi MŚ z 24.07.2013 r. na pytania urzędów marszałkowskich i RDOŚ dotyczące interpretacji UO2 – dotyczą m.in. zmiany starych pozwoleń, decyzji łącznych, odpadów lustrzanych (bliźniaczych)


Skomentuj...