Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Czy w opłatach uwzględniać substancje, dla których pozwolenie nie określa dopuszczalnej wartości?

Pytanie:

Czy jak w pozwoleniu na wprowadzanie pyłów i gazów dla jednego z emitorów jest napisane, że tlenek węgla i dwutlenek siarki występują w ilości nie powodującej przekroczenia 10 % wartości odniesienia substancji w powietrzu i nie ma podanej dla nich wartości w kg/h, to należy uwzględnić je w opłatach środowiskowych? – bo np. pył czy tlenek azotu mają w pozwoleniu podane wartości w kg/h (czyli jest to wartość dopuszczalna) [W.M.]

Odpowiedź:

Zwolnienie z opłat za korzystanie ze środowiska w zakresie emisji substancji do powietrza dotyczy jedynie:

 • emisji powstałej w wyniku prowadzenia działań ratowniczych (art. 2 ust. 2 pkt 2 POŚ)
 • emisji powstałej w wyniku działalności osoby fizycznej niebędącej przedsiębiorcą, gdy korzystanie ze środowiska nie wymaga pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza lub pozwolenia zintegrowanego (art. 275, 284 ust. 2 POŚ).

Jedynie, gdy kwota na rachunek danego urzędu marszałkowskiego nie przekracza 400 zł za półroczną łączną emisję do powietrza, to podmiot korzystający ze środowiska nie musi jej wnosić, wtedy jednak wykaz opłatowy należy złożyć (art. 289 ust. 1, art. 286 POŚ).

Poza tym nie ma żadnych zwolnień z obowiązku naliczenia półrocznych opłat za emisję do powietrza i złożenia wykazów opłatowych do marszałka województwa i WIOŚ. Obowiązek opłatowy dotyczy każdej emisji substancji do powietrza, jeżeli dla substancji określona jest jednostkowa stawka opłatowa, a więc dotyczy emisji:

 • dla której w pozwoleniu określona jest wartość dopuszczalna, albo dla której w pozwoleniu nie jest określona wartość dopuszczalna ze względu na 10 %
 • która wymaga uwzględnienia w pozwoleniu, ale nie jest uwzględniona albo brak jest pozwolenia
 • która nie wymaga pozwolenia, ale wymaga zgłoszenia, albo nie wymaga ani pozwolenia ani zgłoszenia
 • która jest wprowadzana do powietrza w sposób zorganizowany (przez emitor) albo w sposób niezorganizowany
 • która do powietrza jest wprowadzana z instalacji albo nie jest wprowadzana z instalacji
 • niezależnie od ilości – duża czy znikoma
 • niezależnie od czasu emisji – emisja ciągła czy chwilowa
 • niezależnie od rodzaju substancji – musi być jedynie określona w przepisach jednostkowa stawka opłaty albo jednostkowa stawka ryczałtowa

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm. – art. 2, 3, 273-292

Tematy powiązane

Czy za przeładunek oleju napędowego wnosi się opłaty do UM?
Za lata 2011 i 2012 opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza na dotychczasowych zasadach
Czy ma być opłata podwyższona w przypadku przekroczenia dopuszczalnego czasu emisji w pozwoleniu?

Joanna Wilczyńska (09.01.2011)
Pytania i odpowiedzi | 4 komentarze »
Tagi: , , , , , , ,


komentarze 4

“Czy w opłatach uwzględniać substancje, dla których pozwolenie nie określa dopuszczalnej wartości?”
 1. 1 Ryszard Bajda napisał(a) 00:19, 31.01.2011:

  Witam Panią !
  W nawiązaniu do powyższego tematu – jak widzi Pani obowiązek naliczenia opłaty za spalanie gazu ziemnego wykorzystywanego jako paliwo wspomagające dopalanie LZO w dopalaczu termicznym ? Jak określić emisję dla takiego przypadku ?
  Z poważaniem

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 15:17, 31.01.2011:

  W przypadku opłat, dla których nie ma stawek ryczałtowych, największym problemem jest określenie wskaźnika emisji. Jeżeli w dostępnych materiałach nie ma wskaźników emisji dla danego procesu albo dla podobnego, to taki wskaźnik można ustalić na podstawie pomiarów. Myślę, że w przypadku katalitycznego dopalania LZO należałoby rozszerzyć zakres pomiarowy również o substancje, które mogą być ze spalania samego gazu ziemnego, a emisja ich może być inna niż ze spalania w kotle ze względu na inne warunki spalania.

 3. 3 Ryszard Bajda napisał(a) 09:45, 01.02.2011:

  Witam, dziękuję za odpowiedź. Zgadzam się z tą opinią, z tym, że jest problem w takich przypadkach reprezentatywności pomiarów. Pewne wytyczne w tym względzie są w materiałach MOŚZNiL 1/96, ale nie wydaje mi się aby były stosowane. Administracja powinna tu bardziej służyć pomocą w zakresie opracowania jak najszerszej bazy wskaźników.

 4. 4 Joanna Wilczyńska napisał(a) 16:49, 22.01.2017:

  Nie wnosi się opłaty za emisję substancji do powietrza jedynie wtedy, gdy jej łączna roczna wysokość wnoszona na rachunek danego urzędu marszałkowskiego nie przekracza 800 zł, co wynika z art. 289 POŚ.
  Od 2017 r. dodano do tego przepisu treść:
  W przypadku gdy roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1 nie przekracza 100 zł, nie przedkłada się także wykazów i informacji, o których mowa w art. 286 ust. 1 i 1a.


Skomentuj...