Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Czy opłatę środowiskową wylicza się dla farb wodnych?

Pytanie:

Mam pytanie w sprawie wyliczania opłat za korzystanie ze środowiska: Czy opłatę środowiskową wylicza się dla farb emulsyjnych wew. i zew. oraz czy dla farb w sprayu, a także emulsji gruntujących uni-grunt? Farby typu emulsyjnego są farbami na bazie wody, więc czy istnieje konieczność wyliczania opłaty również z nich? [A.W.]

Odpowiedź:

Definicje emisji, powietrza i substancji wg art. 3 pkt 4, 26 i 36 POŚ są następujące:

emisja – to wprowadzane bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku działalności człowieka, do powietrza, wody, gleby lub ziemi:
a) substancje
b) energie, takie jak ciepło, hałas, wibracje lub pola elektromagnetyczne

powietrze – to powietrze znajdujące się w troposferze, z wyłączeniem wnętrz budynków i miejsc pracy

substancja – to pierwiastki chemiczne oraz ich związki, mieszaniny lub roztwory występujące w środowisku lub powstałe w wyniku działalności człowieka

Opłata za korzystanie ze środowiska za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, czyli opłata za emisję substancji do powietrza dotyczy tylko tych substancji, które w wyniku działalności danego podmiotu wprowadzane są do powietrza, tj. „uciekają” w powietrze, i dla których określone są jednostkowe stawki opłat.

Opłata nie dotyczy więc całej ilości farby wymalowanej, a jedynie jej części, która w czasie malowania i suszenia odparowuje. Bez znajomości składu farby nie można powiedzieć, która zastosowana farba nie wymaga opłaty za emisję do powietrza. Skład powinien być podany na opakowaniu albo w karcie charakterystyki. Opłata za emisję będzie tylko za substancje lotne z całego składu farby (lakieru, emulsji …), które odparowują. Jeżeli odparowuje jedynie woda, to taka emisja nie wymaga opłaty, gdyż nie ma dla pary wodnej określonej jednostkowej stawki za wprowadzanie do powietrza. Jednakże tzw. farby wodne mogą zawierać LZO (lotne związki organiczne), chociaż w znacznie mniejszej ilości niż farby tzw. rozpuszczalnikowe. Dla przykładu: jeżeli farba wodna zawiera w składzie np. 2 % nafty, to przy zużyciu np. 1 kg takiej farby emisja nafty wyniesie 2 % czyli 0,02 kg i taką ilość należy uwzględnić w opłacie z uwzględnieniem stawki dla substancji „Węglowodory alifatyczne i ich pochodne”.

Ponadto, w opłatach nie należy zapomnieć o uwzględnieniu emisji ze stosowanych w procesie malowania różnych rozpuszczalników, rozcieńczalników i utwardzaczy, które dodawane są do farb albo stosowane do czyszczenia. Najczęściej odparowują one w 100 %, czyli emisja z ich stosowania równa jest ilości ich zużycia.

Problemem może być tu sama chemia, czyli ustalenie, które substancje podane w składzie farby są lotne oraz jakie stawki opłatowe im przypisać.

Uwaga. Nie ma znaczenia, gdzie farbę stosuje się – wewnątrz czy na zewnątrz pomieszczenia. Nie uwzględnia się w opłatach jedynie tych odparowanych z farby substancji, które zostają wychwycone (np. przez stosowanie filtra węglowego, dopalacza katalitycznego …) i nie przedostają się na zewnątrz do powietrza.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – art. 3, 273-292

Tematy powiązane

Czy w opłatach uwzględniać substancje, dla których pozwolenie nie określa dopuszczalnej wartości?
Czy za przeładunek oleju napędowego wnosi się opłaty do UM?
Za lata 2011 i 2012 opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza na dotychczasowych zasadach
Czy ma być opłata podwyższona w przypadku przekroczenia dopuszczalnego czasu emisji w pozwoleniu?
LZO – w farbach i lakierach do malowania budynków oraz preparatach do odnawiania pojazdów

Joanna Wilczyńska (09.01.2011)
Pytania i odpowiedzi | Skomentuj »
Tagi: , , , , , , , , ,Skomentuj...