Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Stare zezwolenia odpadowe do 23.01.2016 r.

Została uchwalona ostatecznie ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, która oprócz głównych zmian dotyczących wprowadzenia obowiązku sporządzania planów inwestycyjnych jako uzupełnienia wojewódzkich planów gospodarki odpadami, zmienia przy okazji m.in. art. 232 UO2. czytaj więcej »

19.01.2015

Zmiana starych zezwoleń na zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie

Pytanie: Czy po wejściu w życie nowej ustawy o odpadach mogę zmienić obowiązującą Decyzję tylko po kątem ilości przyjmowanych odpadów? czytaj więcej »

27.02.2013

Dotychczasowy odzysk R14 i R15

Pytanie: W myśl starej ustawy o odpadach, wytwarzanie paliw alternatywnych było działalnością w zakresie odzysku odpadów w procesie R15. Do którego procesu odzysku można zaliczyć wytwarzanie paliw alternatywnych w nowej ustawie o odpadach po usunięciu R15? czytaj więcej »

27.01.2013

PGO nie może zawierać zezwolenia na odzysk, unieszkodliwianie, zbieranie lub transport odpadów

Pytanie: 1. Czy w decyzji zatwierdzającej PGO wydanej przez Marszałka Województwa (…)  zawarte winno być lub czy z automatu jest zawarte:
– zezwolenie czytaj więcej »

13.11.2011

Kiedy może być odmowa udzielenia zezwolenia na odzysk odpadów?

Pytanie: Chciałbym opisać pewną sytuację. Uzyskałem pozwolenie na użytkowanie obiektu (styczeń 2010) pod kątem zakładu przetwarzania odpadów. Decyzję tą poprzedziło wydanie warunków zabudowy, pozwolenia na budowę, oraz oczywiście decyzji środowiskowej. Niestety organ odmówił mi wydania zezwolenia na odzysk z uwagi na (jego zdaniem) niezgodność zamierzonego sposobu określonego (we wniosku) gospodarki odpadami ze sposobem określonym w planie gospodarki odpadami. czytaj więcej »

09.02.2011

Czy wymagane jest zezwolenia na składowanie odpadów budowlanych i ponoszenie opłaty za korzystanie ze środowiska?

Pytanie

Czy prowadząc firmę budowlaną, która w zakresie swej działalności zajmuje się także składowaniem odpadów związanych z robotami budowlanymi, istnieje obowiązek uzyskania zezwolenia na składowanie odpadów i ponoszenia opłaty za korzystanie ze środowiska? czytaj więcej »

18.11.2010