Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Opłaty za CO2

Pytanie: W związku z ogłoszeniem nowej ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych mam pytanie: w jaki sposób należy uiszczać opłaty za korzystanie ze środowiska w przypadku emisji tych substancji do powietrza? czytaj więcej »

01.10.2015

CO2 – sumowanie mocy

Pytanie: Spółka A posiada instalację spalania paliw (ciepłownia ) o mocy zainstalowanej powyżej 20 MW i instalacje technologiczne, w których spalany jest gaz o zainstalowanej mocy poniżej 20 MW.  W tej sytuacji, zgodnie z przepisami we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji CO2, moce zainstalowane były sumowane. Obecnie ze spółki A została wyodrębniona spółka B, która dzierżawi (na mocy umowy dzierżawy) od spółki A ciepłownię wraz terenem na którym funkcjonuje ciepłownia. Na spółkę B zostały przeniesione prawa i obowiązki w całości tj. również obejmujące instalacje technologiczne. wynikające z zezwolenia na udział w systemie.

Jednak w spółce A pozostała instalacja technologiczna o mocy zainstalowanej poniżęj 20MW  i przestała spełniać przesłanki objęcia systemem. Ale spółki A i B posiadają ten sam adres, więc czy w tym przypadku obowiązuje zasada sumowania mocy zainstalowanej. Jeżeli tak to jakie obowiązki wynikające z ustawy o handlu emisjami w zakresie zezwoleń ciążą na spółce A i B? Czy przeniesienie praw i obowiązków  na spółkę B w całości jest prawidłowe, skoro instalacje technologiczne pozostały w spółce A? czytaj więcej »

20.04.2012

Handel uprawnieniami do emisji – projekty przydziału uprawnień

Projekty przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w ramach systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych czytaj więcej »

26.10.2011

Darmowe uprawnienia do emisji na okres 2013-2020 – projekt

Ministerstwo Środowiska przedstawiło do konsultacji społecznych projekt wykazu instalacji objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym obejmującym lata 2013-2020 wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji. czytaj więcej »

31.08.2011

Nowa ustawa o handlu emisjami

W dniu 13.06.2011 r. została ogłoszona w Dz. U. Nr 122/2011 r., poz. 695 ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. czytaj więcej »

14.06.2011

Czy należy przesłać Krajowemu Administratorowi aktualizację danych dotyczącą nabycia prawa własności do instalacji objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji CO2?

Pytanie: Nowy nabywca kupuje instalację, która objęta jest systemem handlu uprawnieniami do emisji. Ze względu na to, że nie doszło do procedury zgodniej z art. 190 Poś dotyczącej  przeniesienie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia, nowy nabywca nie posiada pozwolenia zintegrowanego, jakie posiadał wcześniejszy właściciel. Nowy nabywca chce ograniczyć produkcje i dlatego też nie jest mu potrzebne pozwolenie zintegrowane i  będzie występował  o pozwolenia sektorowe co powoduje, że instalacja, która wcześniej była objęta systemem handlu uprawnieniami do emisji, po obniżeniu produkcji nie kwalifikuje się do instalacji objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji zgodnie z rozporządzeniem [3]. Moje pytanie jest następujące:
Czy nowy nabywca  ma przesyłać Krajowemu Administratorowi  wszystkie potrzebne  formularze aktualizacyjne ze względu na nabycie prawa własności do instalacji objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji, a później  po zarejestrowaniu zgłosić, że instalacja przestanie spełniać wartości progowe, co wiąże się z koniecznością zamknięcia konta w KASHUE. Czy po prostu od razu zgłosić, że instalacja przestanie spełniać wartości progowe? Chodzi przede wszystkim o zapis w umowie sprzedaży, gdzie napisane jest, że pewna część uprawnień całorocznego przydziału CO2 będzie należeć do nowego właściciela. Jak Pani uważa? (W.M.) czytaj więcej »

04.07.2010