Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Handel uprawnieniami do emisji – projekty przydziału uprawnień

Projekty przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w ramach systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych:

1) na II okres rozliczeniowy 2008-2012 – na podstawie art. 15 ust. 4 i art. 95 ust. UHE2 – do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych:

 • Projekt (z 26.10.2011 r.) rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyjęcia krajowego planu rozdziału uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2008-2012 dla wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji

– wprowadzono do KPRU II korektę przydziału uprawnień do emisji na 2012 r. dla wszystkich instalacji poprzez uaktualnienie przydziału uprawnień do emisji w 2012 r. na poziomie emisji w roku 2010, a w przypadku prowadzących instalacje, którzy w swoich instalacjach dokonali modernizacji oraz wykazali obniżenie indywidualnego wskaźnika emisji wyrażonego w tCO2 na jednostkę produktu, korekta liczby uprawnień do emisji jest mniejsza, niż wynikająca tylko
z emisji CO2,
– tabela nr 3 w załączniku do projektu rozporządzenia zawiera wykaz instalacji objętych systemem wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji dwutlenku węgla w poszczególnych latach okresu rozliczeniowego 2008-2012,
– zgodnie z art. 49 ust. 5 UHE2 uprawnienia do emisji przyznane instalacjom, którym organ właściwy wygasił zezwolenie, zasilają krajową rezerwę i od momentu wygaszenia zezwolenia przydział w tabeli nr 3 pozostał nieokreślony,
– w uzasadnieniu do projektu przedstawiono wykaz instalacji, którym organ właściwy wygasił zezwolenie w trakcie trwania okresu rozliczeniowego 2008-2012 wraz z wydaną na ich rachunki w Krajowym rejestrze jednostek Kioto i uprawnień do emisji liczbą uprawnień do emisji;

2) na III okres rozliczeniowy 2013-2020 – na podstawie  art. 21 ust. 2 UHE2 i art. 10a ust. 1 dyrektywy 2003/87/WE, tj. zgodnie z decyzją 2011/278/UE Komisji z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie ustanowienia przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w całej Unii na mocy art. 10a dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady – do oceny przez Komisję Europejską:

 • Projekt (z 24.10.2011 r.) wykazu instalacji wraz z wstępnymi wielkościami przydziałów bezpłatnych uprawnień do emisji

– lista instalacji ze wstępnymi przydziałami uprawnień do emisji została wygenerowana za pomocą narzędzia opracowanego przez Komisję Europejską i należy mieć na uwadze, że nie uwzględnia ono zastosowania liniowego współczynnika redukującego przydział uprawnień do emisji gazów cieplarnianych w wysokości 1,74%, o którym mowa w art. 9 dyrektywy ETS,
– przydziały nie są ostateczne i mogą ulec zmianie z uwagi na trwające jeszcze analizy poprawności obliczeń,
– lista nie uwzględnia instalacji, co do których są jeszcze zastrzeżenia wynikające z wcześniejszych analiz;

3) na III okres rozliczeniowy 2013-2020 – na podstawie  art. 21 ust. 3 UHE2 i art. 10c dyrektywy 2003/87/WE, tj. dla instalacji wytwarzających energię elektryczną, które funkcjonowały przed dniem 31 grudnia 2008 r. lub instalacji wytwarzających energię elektryczną, w przypadku których proces inwestycyjny faktycznie wszczęto do tego dnia – do oceny przez Komisję Europejską:

 • Projekt (z 24.10.2011 r.) wykazu instalacji wraz z wstępnymi wielkościami przydziałów bezpłatnych uprawnień do emisji (derogacja dla energetyki)

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (UHE2) – Dz. U. Nr 122/2011 r., poz. 695 – art. 21
[2] Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie … (ETS) – Dz. U. L 275/2003 r., str. 32, ze zm.
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska dnia 27 września 2011 r. w sprawie procentowego udziału uprawnień do emisji, jakie w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r. mogą zostać przyznane instalacjom objętym systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych – Dz. U. Nr 203/2011 r., poz. 1194

Tematy powiązane

Nowa ustawa o handlu emisjami

Joanna Wilczyńska (26.10.2011)
Nowości | 4 komentarze »
Tagi: , , , , , ,


komentarze 4

“Handel uprawnieniami do emisji – projekty przydziału uprawnień”
 1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 13:54, 03.11.2011:

  Informacja MŚ: Tyle uprawnień – ile emisji – krajowy plan rozdziału uprawnień (KPRU) 2008-2012

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 13:30, 06.03.2012:

  MŚ 25.01.2012 r.: Projekty wykazów instalacji objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji w latach 2013-2020 wraz ze wstępnymi wielkościami przydziałów bezpłatnych uprawnień do emisji

 3. 3 Joanna Wilczyńska napisał(a) 12:58, 08.07.2012:

  Projekt (z 29.06.2012 r.) rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyjęcia Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2008-2012 dla wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji – do konsultacji i uzgodnień

 4. 4 Joanna Wilczyńska napisał(a) 09:28, 26.11.2012:

  27.11.2012 r. wchodzi w życie zmiana KPRU II – Dz. U. z 2012 r. poz. 1264 – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2008–2012 dla wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji


Skomentuj...