Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Stawki opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2012

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 26 września 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2012. – zostało ogłoszone w M.P. Nr 94/2011 r., poz. 958 [1]. Stawki te dotyczą korzystania ze środowiska w zakresie:

  • wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza
  • wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi
  • poboru wód
  • składowania odpadów.

Do opłat za korzystanie ze środowiska za I półrocze i za II półrocze 2012 r. nadal stosować trzeba dotychczasowe rozporządzenie z 2008 r. w sprawie opłat [2], ale oprócz stawek, a więc nadal stosuje się z tego rozporządzenia [2] wszelkie zasady, odnośniki i ich objaśnienia, np. odnośnik 1 przy niektórych stawkach za składowanie odpadów dotyczący obliczania opłaty dla odpadów uwodnionych.
Natomiast same stawki za korzystanie ze środowiska w 2012 r. należy stosować z nowego obwieszczenia [1].
Nadal też obowiązują wzory wykazów „opłatowych” określone w rozporządzeniu [3], ale tylko do czasu wydania nowego rozporządzenia, gdyż zmieniła się jego podstawa prawna.

Uwaga. Nowe zasady określone w art. 285-288 POŚ dotyczące opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, które miały obowiązywać najpierw od 2010 r, potem zostały przesunięte na 2011 r., zostały następnie przesunięto o kolejne 2 lata, a więc obowiązywać będą dopiero od 2013 r. Tak więc za lata 2011 i 2012 opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza należy wnosić nadal na dotychczasowych zasadach, gdyż wg zmienionego przepisu przejściowego w art. 60a ust. 1 USZE:

Do opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, o której mowa
w art. 273 ust. 1 pkt 1 POŚ, należnej za okres do dnia 31 grudnia 2012 r. stosuje się przepisy art. 285-288 POŚ w dotychczasowym brzmieniu

Podstawa prawna

[1] Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 26 września 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2012 – M.P. Nr 94/2011 r., poz. 958
[2] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska – Dz. U. Nr 196/2008 r., poz. 1217
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat – Dz. U. Nr 97/2009 r., poz. 816
[4] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm. – art. 273-297a
[5] Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (USZE) – Dz. U. Nr 130/2009 r., poz. 1070, ze zm. (USZE) – art. 60a, 62

Tematy powiązane

Uchwalone są ważne zmiany dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Nie ma już opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska

Joanna Wilczyńska (26.10.2011)
Nowości | 2 komentarze »
Tagi: , , , , ,


komentarze 2

“Stawki opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2012”
  1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 18:21, 07.03.2012:

    W Sejmie jest projekt zmian ustaw (druk sejmowy nr 175), który zmienia m.in. art. 60a USZE tak, że opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z POŚ będą wg obecnych zasad do końca 2016 r., a wg nowych zasad (na podstawie raportów do KOBiZE) dopiero od 2017 r.

  2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 23:17, 14.01.2017:

    Wg zmienionego (przez Dz. U. z 2015 r. poz. 2278) art. 60a USZE, opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z POŚ będą wg obecnych zasad do końca 2018 r., a wg nowych zasad (na podstawie raportów tzw. KOBiZE) dopiero za rok 2019.


Skomentuj...