Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Dla arsenu, kadmu i niklu i ich związków od 2013 r. wartości odniesienia ostrzejsze niż poziomy docelowe dla tych metali

Zaostrzono przepisy dotyczące metali ciężkich: arsenu, kadmu i niklu. Średnioroczne wartości odniesienia będą od 2013 r. znacznie obniżone.

Zmiana wartości odniesienia (średniorocznych)

 • arsen: obecnie 0,01 μg/m3, od 2013 r. 0,006 μg/m3
 • kadm: obecnie 0,01 μg/m3, od 2013 r. 0,005 μg/m3
 • nikiel: obecnie 0,025 μg/m3, od 2013 r. 0,02 μg/m3

Pozwolenia na emisję są wydawane maksymalnie na 10 lat. Ważne jest więc, aby we wnioskach o pozwolenia dla tych substancji obejmujące okres po 2012 r. wykazać, że zostaną dotrzymane również przyszłe normy – w tym przypadku zaostrzone średnioroczne wartości odniesienia dla arsenu kadmu i niklu.

Zaostrzenie przepisów

Normy dla substancji w powietrzu można podzielić na:

 • unijne (dotyczące Polski jako całość, w tym zakładów)
  • poziomy dopuszczalne (dla benzenu, NO2, NOx, SO2, ołowiu, pyłu PM10 i CO)
  • poziomy docelowe (dla arsenu, kadmu, niklu, benzo(α)pirenu i ozonu)
  • poziomy celów długoterminowych (tylko dla ozonu)
  • poziomy alarmowe (dla SO2, NOx, ozonu i pyłu PM10)
 • krajowe (dotyczące tylko zakładów)
  • wartości odniesienia

Metodyka referencyjna do obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu (wg załącznika nr 3 do rozporządzenia – Dz. U. Nr 16/2010 r., poz. 87) wymusza sprawdzenie, czy nieprzekraczane są normy określone: wartościami odniesieniapoziomami dopuszczalnymi. Te drugie dla arsenu, kadmu i niklu nie są określone.

Zwracam uwagę, że dla arsenu, kadmu i niklu wartości odniesienia są równe poziomom docelowym (określonym rozporządzeniem – Dz. U. Nr 47/2008 r., poz. 281), ale obejmują inny zakres, gdyż:

 • dla wartości odniesienia objaśnienie brzmi:
  … jako suma metalu i jego związków w pyle zawieszonym PM10
 • dla poziomów docelowych objaśnienie brzmi:
  całkowita zawartość tego pierwiastka w pyle zawieszonym PM10

Wynika z tego, że wartości odniesienia są ostrzejsze od poziomów docelowych określonych w unijnej dyrektywie 2004/107/WE.

Podstawa prawna

 • Prawo ochrony środowiska – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm. (POŚ) – art. 222 ust. 1 lit. a
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu – Dz. U. Nr 16/2010 r., poz. 87
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu – Dz. U. Nr 47/2008 r., poz. 281

Podobne tematy

Pisałam już na temat tego rozporządzenia:

Joanna Wilczyńska (19.02.2010)
Nowości | 3 komentarze »
Tagi: , , , , , ,


komentarze 3

“Dla arsenu, kadmu i niklu i ich związków od 2013 r. wartości odniesienia ostrzejsze niż poziomy docelowe dla tych metali”
 1. 1 Dagmara napisał(a) 10:17, 22.06.2017:

  Co w przypadku gdy z obliczeń przeprowadzonych przez model matematyczny, według metodyki wskazanej w załączniku nr 3 do rozporządzenia – Dz. U. Nr 16/2010 r., poz. 87, wyniknie że są przekraczane wartości odniesienia i poziomy dopuszczalne dla niektȯrych substancji? Jaki rodzaj działań należy podjąć?

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 10:46, 22.06.2017:

  Jeżeli przekroczone są dopuszczalne poziomy, to trzeba emisję ograniczyć do takiej, że nie będzie przekroczeń, bo pozwolenie nie może być wydane, jeżeli standardy jakości środowiska są przekroczone.
  Natomiast jeżeli są przekroczenia tylko wartości odniesienia (bo dana substancja nie ma dopuszczalnych poziomów), to w pozwoleniu określa się dopuszczalną emisję na poziomie nieprzekraczającym tych wartości.

 3. 3 Dagmara napisał(a) 13:45, 22.06.2017:

  dziękuję


Skomentuj...