Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Stawki opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2013

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2013 – zostało ogłoszone w M. P. z 2012 r. poz. 766. Stawki te dotyczą korzystania ze środowiska w zakresie:

 • wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza
 • wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi
 • poboru wód
 • składowania odpadów.

Do opłat za korzystanie ze środowiska za I półrocze i za II półrocze 2013 r. nadal stosować trzeba dotychczasowe rozporządzenie z 2008 r. w sprawie opłat [2], ale oprócz stawek, a więc nadal stosuje się z tego rozporządzenia [2] wszelkie zasady, odnośniki i ich objaśnienia, np. odnośnik 1 przy niektórych stawkach za składowanie odpadów dotyczący obliczania opłaty dla odpadów uwodnionych.
Natomiast same stawki za korzystanie ze środowiska w 2013 r. należy stosować z nowego obwieszczenia [1].
Nadal też obowiązują wzory wykazów “opłatowych” określone w rozporządzeniu [3].

Uwaga. Nowe zasady określone w art. 285-288 POŚ dotyczące opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza miały obowiązywać od 2010 r, ale ich wejście w życie zostało przesunięte kolejno na 2011 r., 2013 r., a ostatnio na 2017 r.

Tak więc za lata od 2010-2016 opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza należy wnosić nadal na dotychczasowych zasadach, gdyż wg zmienionego ostatnio przez ustawę [6] przepisu przejściowego w art. 60a ust. 1 USZE:

Art. 60a. 1. Do opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, o której mowa w art. 273 ust. 1 pkt 1 POŚ, należnej za okres do dnia 31 grudnia 2016 r. stosuje się przepisy art. 285–288 POŚ, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

Podstawa prawna

[1] Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2013 – M. P. z 2012 r. poz. 766
[2] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska – Dz. U. Nr 196/2008 r., poz. 1217
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat – Dz. U. Nr 97/2009 r., poz. 816
[4] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm. – art. 273-297a
[5] Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (USZE) – Dz. U. Nr 130/2009 r., poz. 1070, ze zm. (USZE) – art. 60a, 62
[6] Ustawa z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. z 2012 r. poz. 460

Tematy powiązane

Uchwalone są ważne zmiany dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Nie ma już opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska

Joanna Wilczyńska (23.10.2012)
Nowości | 5 komentarzy »
Tagi: , , , , ,


komentarzy 5

“Stawki opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2013”
 1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 10:30, 30.11.2012:

  Od 2013 r. obowiązywać będą zmiany POŚ w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska, wprowadzone przez art. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce, a wg art. 25 tej ustawy opłaty i wykazy (za II półrocze) za 2012 r. będą jeszcze po staremu.

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 12:06, 03.01.2014:

  Za 2013 r. roczne opłaty za korzystanie ze środowiska (a nie jak było dotychczas półroczne) należy wnieść do 31 marca 2014 r. (a nie jak było dotychczas do 31 stycznia i 31 lipca) i wykazy opłatowe przekazać tylko do marszałka województwa (a nie jak było dotychczas również do WIOŚ i wójta) – zgodnie ze zmianami POŚ przez art. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce

 3. 3 Joanna Wilczyńska napisał(a) 12:36, 20.02.2014:

  Dla opłat rocznych jest projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat

 4. 4 Joanna Wilczyńska napisał(a) 11:11, 07.03.2014:

  20.03.2014 r. wejdzie w życie nowe rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat – Dz. U. z 2014 r. poz. 274, ale uwaga – wzory są z błędami!!!

 5. 5 Joanna Wilczyńska napisał(a) 20:17, 31.03.2014:

  Dzisiaj mija termin przekazania marszałkowi rocznych wykazów opłatowych i dzisiaj ukazało się w Dz. U. z 2014 r. poz. 419 sprostowanie błędnych wzorów, ale niestety nie wszystkich, bo sprostowano tylko załącznik nr 1


Skomentuj...