Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Obwoźny skup złomu

Pytanie: Firma chce prowadzić obwoźny skup złomu, bez magazynowania, tj. będzie zbierać i tego samego dnia sprzeda innej stacjonarnej firmie.

Czy Starosta powinien wydać decyzję na zbieranie, jeśli nie ma miejsca magazynowania? [M.P.]

Odpowiedź: Moim zdaniem w opisanym przypadku taka firma nie musi mieć zezwolenia na zbieranie odpadów, gdyż chce prowadzić obwoźny skup złomu bez tymczasowego magazynowania.

Starosta nie powinien jej wydawać zezwolenia na zbieranie odpadów, bo nie ma miejsca magazynowania, a więc taka działalność nie jest „zbieraniem” w rozumieniu definicji art. 3 ust. 1 pkt 34 UO2:

Art. 3. 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

34) zbieraniu odpadów – rozumie się przez to gromadzenie odpadów przed ich transportem do miejsc przetwarzania, w tym wstępne sortowanie nieprowadzące do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów i niepowodujące zmiany klasyfikacji odpadów oraz tymczasowe magazynowanie odpadów, o którym mowa w pkt 5 lit. b.

Jeżeli firma ta będzie nabywać złom, a następnie zbywać go we własnym imieniu, to będzie ona „sprzedawcą odpadów” w rozumieniu definicji art. 3 ust. 1 pkt 27 UO2:

Art. 3. 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

27) sprzedawcy odpadów – rozumie się przez to podmiot, który nabywa, a następnie zbywa odpady, we własnym imieniu, w tym również podmiot, który nie obejmuje odpadów fizycznie w posiadanie;

Jednak taka firma musi mieć wpis w rejestrze BDO na swój wniosek:

– w dziale VII – jako transportujący odpady,

– w dziale VIII – jako sprzedawca odpadów.

PODSTAWA PRAWNA

[1] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)
[2] Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 10)
[3] Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eliminowaniu przedmiotów niebezpiecznych, w tym wybuchowych, ze złomu metali (Dz. U. poz. 2240)

TEMATY POWIĄZANE

Sprzedawca/pośrednik w obrocie odpadami złomu
Sprzedawca odpadów i pośrednik musi być wpisany do rejestru-BDO
Ewidencja odpadów w BDO
Rejestr w BDO na wniosek

Joanna Wilczyńska (27.07.2021)
Pytania i odpowiedzi | 3 komentarze »
Tagi: , , , ,


komentarze 3

“Obwoźny skup złomu”
 1. 1 Barbara napisał(a) 11:56, 28.07.2021:

  Dzień dobry.
  Jeśli sprzedawca odpadów odbierze złom od firmy to w jaki sposób powinny być wypełnione karty przekazania odpadów przez wytwórcę i sprzedawcę?

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 10:48, 29.07.2021:

  Barbara (1), moim zdaniem w przypadku, gdy 'sprzedawca odpadów’ sam zabiera złom od firmy i zawozi go do innej firmy, czyli gdy jest 'posiadaczem odpadów’ i nie chce ujawnić przekazującemu złom ostatecznego odbiorcy, to:
  – w KPO (1) wystawionym przez wytwórcę złomu – jako przekazujący powinien być wytwórca, a jako transportujący i przejmujący powinien być sprzedawca;
  – w KPO (2) wystawionym przez sprzedawcę złomu – jako przekazujący i transportujący powinien być sprzedawca, a przejmującym powinna być inna firma.
  Nie wiem jednak, czy system BDO pozwoli na takie wypełnienie KPO bez podania MPD (miejsce prowadzenia działalności) sprzedawcy. Wówczas sprzedawca musiałby ujawnić każdemu wytwórcy ostatecznego odbiorcę w celu wpisania go do KPO, w którym sprzedawca byłby tylko jako transportujący.
  Proszę o podzielenie się praktyczną wiedzą.

 3. 3 Robert napisał(a) 22:00, 27.04.2023:

  Witam chciałbym zapytać jak to robić dobrze i faktycznie nie ujawniać swojego odbiorcy.


Skomentuj...