Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Azbest – nowe rozporządzenie

Od 26 stycznia 2011 r. obowiązuje nowe rozporządzenie [1], które po raz pierwszy narzuca szczególne wymagania dla:
– dróg utwardzonych odpadami zawierającymi azbest ,
– rur azbestowo-cementowych
i elementów wyłączonych z użytkowania instalacji ciepłowniczych, wodociągowych, kanalizacyjnych i elektroenergetycznych podziemnych zawierających rury azbestowo-cementowe.

Rozporządzenie określa:
1) wymagania w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest;
2) wymagania w zakresie wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest;
3) wymagania w zakresie przemieszczania odpadów zawierających azbest;
4) sposób oznaczania miejsc, pomieszczeń, instalacji lub urządzeń zawierających azbest;
5) sposób inwentaryzowania wyrobów zawierających azbest w miejscach ich wykorzystywania;
6) terminy przedkładania odpowiednio marszałkowi województwa albo wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta informacji o:

a) rodzaju, ilości i miejscach występowania wykorzystywanych wyrobów z azbestem,
b) instalacjach lub urządzeniach zawierających azbest,
c) przewidywanym terminie usunięcia wyrobów zawierających azbest;

7) formę i układ przedkładanych informacji, o których mowa w pkt 6;
8) terminy, w których powinny być oczyszczone instalacje lub urządzenia zawierające azbest.

Do końca 2032 r. azbest musi być całkowicie usunięty z instalacji i urządzeń. Poniżej podane są obecnie obowiązujące przepisy dotyczące tego zagadnienia.

Uwaga. Traci ważność poprzednie rozporządzenie – Dz. U. Nr 192/2003 r., poz. 1876 + zmiany (Dz. U. Nr 200/2008 r., poz. 1235).

Uwaga. Do zrozumieniu niektórych wymagań nowego rozporządzenia pomocne może być uzasadnienie do tego rozporządzenia na etapie jego projektu.

Uwaga. W ogłoszonych już aktach prawa krajowego nie jest podawane uzasadnienie, dlatego często sięgam do uzasadnienia podawanego zawsze na etapie projektu danego aktu prawnego. Natomiast w ogłoszonych już aktach prawa unijnego formę uzasadnienia ma wstęp w takim akcie prawnym.

Podstawa prawna

[1] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest – Dz. U. Nr 8/2011 r., poz. 31
[2] Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracyi Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest – Dz. U. Nr 71/2004 r., poz. 649, ze zm.
[3] Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów – Dz. U. Nr 216/2005 r., poz. 1824
[4] Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest – Dz. U. Nr 3/2004 r., poz. 20, ze zm.

Tematy powiązane

Zmiana przepisów dotyczących użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest

Joanna Wilczyńska (26.01.2011)
Nowości | Skomentuj »
Tagi: , , , , ,Skomentuj...