Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Czy dla każdej lokalizacji trzeba założyć osobne konto w Krajowej bazie i sporządzić osobne raporty do KOBiZE?

Pytanie:

Chciałabym uzyskać informację nt. raportu do KOBiZE, który należy wysłać do końca lutego 2011 r. Mianowicie – nasz zakład składa się z 4 lokalizacji – 3 w jednej miejscowości (Trzcianka) i 1 w Łodzi. Każdy z zakładów posiada osobne pozwolenia emisyjne. Niemniej, każdy z zakładów ma ten sam nr KRS, REGON oraz NIP. Moje pytanie brzmi – czy dla każdej lokalizacji musimy założyć osobne konto w Krajowej bazie i  sporządzić osobne raporty? [M.D.]

Odpowiedź:

Tak. Jeżeli dany podmiot ma kilka zakładów w różnych lokalizacjach (różne adresy), to niestety elektroniczne konto w Krajowej bazie podmiot ten musi (?) założyć odrębnie dla każdego zakładu (adresu). Raporty też mają dotyczyć każdego zakładu odrębnie, ale to wydaje się uzasadnione.

Piszę niestety, bo zbędne moim zdaniem będzie powielanie tych samych dokumentów (KRS, REGON…), jakie należy dołączyć do każdego formularza rejestracyjnego odrębnego dla każdego zakładu.

Obowiązek zakładania odrębnego konta dla każdego zakładu nie wynika z USZE, a tym bardziej nie wynika z USZE, aby dokumenty dotyczące podmiotu powielać dla każdej lokalizacji zakładu. Obecnie taki wymóg narzuca Regulamin utworzenia, administrowania i utrzymania konta w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji. Taki też wymóg jest w zamieszczonym do konsultacji społecznych projekcie „rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzoru formularza raportu oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy …”. Być może, że będą w tym temacie jakieś zmiany w ostatecznej wersji rozporządzenia …

Zgodnie z art. 59 USZE, do końca lutego 2011 r. podmiot korzystający ze środowiska w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza musi sporządzić za rok 2010 i wprowadzić do „Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji” pierwszy raport, o którym mowa w art. 7 ust. 1 USZE.

KOBiZE będzie prowadził Krajową bazę w formie elektronicznej. Raport oddzielnie dla każdego zakładu (każdej lokalizacji) trzeba będzie wprowadzić do Krajowej bazy poprzez Internet za pośrednictwem elektronicznego konta. W celu założenia konta oddzielnie dla każdego zakładu (każdej lokalizacji) w Krajowej bazie należy wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony w zakładce „Rejestracja” na stronie http://www.krajowabaza.kobize.pl. Wypełniony formularz trzeba przesłać drogą elektroniczną do KOBiZE, a następnie ten sam formularz złożyć w formie pisemnej wraz z wymaganymi załącznikami (KRS, REGON …). Wg Regulaminu dostęp do konta w Krajowej Bazie jest zapewniany użytkownikowi w ciągu 21 dni roboczych od otrzymania przez KOBiZE wniosku wraz z kompletem wymaganych dokumentów, o czym użytkownik zostaje powiadomiony na podany adres e-mail.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (USZE)– Dz. U. Nr 130/2009 r., poz. 1070, ze zm. – art. 2, 3, 6, 7, 59
[2] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm. – art. 3, 221 ust. 1a

Tematy powiązane

Kiedy złożyć pierwszy raport do KOBiZE?
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzoru formularza raportu oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji
KOBiZE – Najczęściej zadawane pytania
KOBiZE – Informacje
Definicje “zakładu” w przepisach o ochronie środowiska

Definicja “instalacji” w przepisach o ochronie środowiska
“Tytuł prawny” w przepisach o ochronie środowiska

Joanna Wilczyńska (02.01.2011)
Pytania i odpowiedzi | 2 komentarze »
Tagi: , , , , , , , ,


komentarze 2

“Czy dla każdej lokalizacji trzeba założyć osobne konto w Krajowej bazie i sporządzić osobne raporty do KOBiZE?”
 1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 16:41, 01.12.2016:

  Od 23.11.2016 r. roczny raport tzw. KOBiZE składa się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. poz. 1877).
  Teraz w Krajowej bazie jest jedno konto dla danego podmiotu dla wszystkich jego zakładów i dla emisji poza zakładem, z dostępem dla maksymalnie 10 użytkowników tego podmiotu.

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 10:46, 18.04.2024:

  Od 31.10.2022 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 października 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. poz. 2217).
  Nie ma już ograniczenia do 10 użytkowników danego konta.
  Według przepisów przejściowych – zachowują ważność dotychczasowy identyfikator (login) i hasło dostępu do Krajowej bazy.


Skomentuj...