Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Czy muszę się rejestrować w bazie KOBiZE?

Pytanie: Proszę o odpowiedz, jak obliczyć opłatę za magazynowanie i sprzedaż oleju napędowego oraz czy muszę się rejestrować w bazie kobize, jeżeli wprowadzam do atmosfery zanieczyszczenia z tytułu spalania paliw w pojazdach samochodowych, maszynach roboczych, obrotu paliwami płynnymi oraz zużycia węgla w piecach c.o. o mocy do 0,5 MW? czytaj więcej »

13.02.2011

Jakie podmioty muszą dokonać rejestracji w KOBiZE?

Pytanie:

Czy podmiot będący przedsiębiorcą, w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, który eksploatuje instalacje nie wymagające pozwolenia na wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza, ale eksploatuje środki transportu (spalanie paliw w silnikach spalinowych) ma obowiązek:

– dokonania rejestracji w KOBiZE?

– sporządzenia raportu zgodnie z rozp. MŚ z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru formularza raportu oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 3, poz. 4)?

– dokonania rejestracji i sporządzania raportu, jeżeli emituje do powietrza substancje nie wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji? czytaj więcej »

09.01.2011

Czy dla każdej lokalizacji trzeba założyć osobne konto w Krajowej bazie i sporządzić osobne raporty do KOBiZE?

Pytanie:

Chciałabym uzyskać informację nt. raportu do KOBiZE, który należy wysłać do końca lutego 2011 r. Mianowicie – nasz zakład składa się z 4 lokalizacji – 3 w jednej miejscowości (Trzcianka) i 1 w Łodzi. Każdy z zakładów posiada osobne pozwolenia emisyjne. Niemniej, każdy z zakładów ma ten sam nr KRS, REGON oraz NIP. Moje pytanie brzmi – czy dla każdej lokalizacji musimy założyć osobne konto w Krajowej bazie i  sporządzić osobne raporty? czytaj więcej »

02.01.2011