Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Czy muszę się rejestrować w bazie KOBiZE?

Pytanie: Proszę o odpowiedz, jak obliczyć opłatę za magazynowanie i sprzedaż oleju napędowego oraz czy muszę się rejestrować w bazie kobize, jeżeli wprowadzam do atmosfery zanieczyszczenia z tytułu spalania paliw w pojazdach samochodowych, maszynach roboczych, obrotu paliwami płynnymi oraz zużycia węgla w piecach c.o. o mocy do 0,5 MW? [R.K.]

Odpowiedź:

W kwestii opłaty za korzystanie ze środowiska w związku z emisją substancji do powietrza (węglowodorów alifatycznych i węglowodorów aromatycznych) w czasie dostawy, magazynowania i wydawania oleju napędowego odsyłam do poniżej wymienionego tematu zamieszczonego na tym blogu.

Natomiast jeżeli chodzi o rejestrację w Krajowej bazie prowadzonej przez KOBiZE, to, wg informacji KOBiZE z 3 i 21.01.2011 r., jeszcze przez 2 lata (2011 i 2012) nie trzeba się rejestrować, gdy na emisję substancji do powietrza nie jest wymagane pozwolenie. Ponadto w informacji z 1.01.2011 r. KOBiZE podaje, że inne podmioty, tzw. „małe” podmioty, obecnie nie muszą się rejestrować, a raport do Krajowej bazy mogą składać w sposób uproszczony za pomocą formularza w formacie Excel podanego w zakładce Raportowanie.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm. – art. 2, 3, 273, 286, 289
[2] Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków niektórych i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych – Dz. U. Nr 32/2009 r., poz. 242
[3] Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (USZE) – Dz. U. Nr 130/2009 r., poz. 1070, ze zm. – art. 7, 59, załącznik
[4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru formularza raportu oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji – Dz. U. Nr 3/2011 r., poz. 4

Tematy powiązane

Czy za przeładunek oleju napędowego wnosi się opłaty do UM?
Czy do KOBIZE należy wprowadzać tylko te instalacje, na które posiadamy pozwolenie?
Jak wypełnić raport do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancjach?
Jakie podmioty muszą dokonać rejestracji w KOBiZE?
Kiedy złożyć pierwszy raport do KOBiZE?
Czy dla każdej lokalizacji trzeba założyć osobne konto w Krajowej bazie i sporządzić osobne raporty do KOBiZE?
Czy siedziba firmy powinna rejestrować się w KOBiZE ze względu na posiadane pojazdy?
Obecnie tzw. “małe” podmioty nie muszą składać raportu do KOBiZE, ale mogą

Joanna Wilczyńska (13.02.2011)
Pytania i odpowiedzi | 2 komentarze »
Tagi: , , , , , , , , , ,


komentarze 2

“Czy muszę się rejestrować w bazie KOBiZE?”
  1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 21:39, 09.02.2013:

    Raport do KOBiZE za 2012 r. do końca lutego 2013 r. powinny złożyć wszystkie podmioty eksploatujące “instalację”, a więc posiadające “zakład”.
    Na stronie KOBiZE nie ma już formularza dla “małych” podmiotów w formacie Excel.

  2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 16:47, 01.12.2016:

    Od 23.11.2016 r. roczny raport tzw. KOBiZE składa się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. poz. 1877).
    Teraz w Krajowej bazie jest jedno konto dla danego podmiotu dla wszystkich jego zakładów i dla emisji poza zakładem, z dostępem dla maksymalnie 10 użytkowników tego podmiotu.


Skomentuj...