Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Czy do KOBIZE należy wprowadzać tylko te instalacje, na które posiadamy pozwolenie?

Pytanie:

 1. Czy można gdzieś znaleźć dane dydaktyczne związane z wypełnieniem raportu do KOBiZE z opisanym konkretnym przykładem, bo instrukcje na stronach kobize nie są jasne? Jeśli nie – to jak należy wprowadzić instalację malarni i akumulatorni, tak te instalacje są określone w decyzji.
 2. Czy do KOBIZE należy wprowadzać tylko te instalacje, na które posiadamy pozwolenie zintegrowane lub pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza? [E.M]

Odpowiedź:

Na portalu KOBiZE w zakładce Instrukcje/poradniki w dniu 4.02.2011 r. zostało zamieszczone:

Uzupełnienie do „Poradnika dotyczącego sporządzenia i wprowadzenia rocznego raportu do Krajowej bazy” w zakresie wprowadzania danych o EMITORACH, EMISJI oraz PRODUKCJI I PRZETWARZANIU

Może to uzupełnienie pomoże wprowadzić poprawnie raport do Krajowej bazy prowadzonej przez KOBiZE? Nie wiem, czy są inne dostępne materiały dydaktyczne, ale organizowane są już szkolenia w tym temacie. Proponuję skorzystać.

Wg informacji z 21.01.2011 r. podanych w Aktualnościach na portalu KOBiZE:

przez najbliższe dwa lata, ograniczono podmioty wprowadzające raporty do Krajowej bazy do prowadzących instalacje, którzy na terenie zakładu eksploatują co najmniej jedną instalację wymagającą pozwolenia zintegrowanego lub pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.

Jeżeli podmiot wymaga takiego pozwolenia, to nawet jak go nie uzyskał, powinien wprowadzić dane dotyczące emisji z całego zakładu, analogicznie jak w przypadku opłat (za I i II półrocze) za korzystanie ze środowiska naliczanych dla danego zakładu. Zgodnie z wzorem formularza [2] w raporcie rocznym do KOBiZE należy podać dane z całego zakładu (adresu) dotyczące emisji substancji do powietrza (i odpowiednie inne wymagane dane). Moim zdaniem powinna być więc podana:

 • emisja z instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego lub pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (m.in. tabela 9, 16)
 • emisja z instalacji wymagającej zgłoszenia (m.in. tabela 10, 16)
 • emisja z instalacji niewymagającej pozwolenia ani zgłoszenia (m.in. tabela 16)
 • emisja z procesów prowadzonych poza instalacją (m.in. tabela 17)
 • emisja z przeładunku benzyn silnikowych (m.in. tabela 10, 18)
 • emisja ze spalania w silnikach spalinowych (tabela 19)

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (USZE) – Dz. U. Nr 130/2009 r., poz. 1070, ze zm. – art. 7, 59, załącznik
[2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru formularza raportu oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji – Dz. U. Nr 3/2011 r., poz. 4

Tematy powiązane

Jak wypełnić raport do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancjach?
Jakie podmioty muszą dokonać rejestracji w KOBiZE?
Kiedy złożyć pierwszy raport do KOBiZE?
Czy dla każdej lokalizacji trzeba założyć osobne konto w Krajowej bazie i sporządzić osobne raporty do KOBiZE?
Czy siedziba firmy powinna rejestrować się w KOBiZE ze względu na posiadane pojazdy?
Obecnie tzw. “małe” podmioty nie muszą składać raportu do KOBiZE, ale mogą

Joanna Wilczyńska (06.02.2011)
Pytania i odpowiedzi | 2 komentarze »
Tagi: , , , , , , , ,


komentarze 2

“Czy do KOBIZE należy wprowadzać tylko te instalacje, na które posiadamy pozwolenie?”
 1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 21:33, 09.02.2013:

  Raport do KOBiZE za 2012 r. do końca lutego 2013 r. powinny złożyć wszystkie podmioty eksploatujące “instalację”, a więc posiadające “zakład”.
  Na stronie KOBiZE nie ma już formularza dla “małych” podmiotów w formacie Excel.

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 16:47, 01.12.2016:

  Od 23.11.2016 r. roczny raport tzw. KOBiZE składa się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. poz. 1877).
  Teraz w Krajowej bazie jest jedno konto dla danego podmiotu dla wszystkich jego zakładów i dla emisji poza zakładem, z dostępem dla maksymalnie 10 użytkowników tego podmiotu.


Skomentuj...