Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Umowa zamiast zezwolenia na zbieranie

Prowadzący nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów potraktowani zostali przez nową ustawę o odpadach nieco ulgowo. Od 23.01.2013 r. zamiast zezwolenia na zbieranie odpadów muszą oni mieć teraz podpisaną umowę z podmiotem, który ma zezwolenie na zbieranie albo przetwarzanie (odzysk, unieszkodliwianie) odpadów, gdyż wg art. 45 ust. 1 pkt 1 i art. 177 UO2:

Art. 45. 1. Z obowiązku uzyskania (…) zezwolenia na zbieranie odpadów (…) zwalnia się:
1) podmiot prowadzący działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, który zbiera odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach (nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów);
2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest obowiązany posiadać umowę zawartą w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z posiadaczem odpadów posiadającym zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów wymienionych w ust. 1 pkt 1, dotyczącą co najmniej nieodpłatnego przyjmowania odpadów.

Art. 177. 1. Kto, nie mając zawartej umowy, o której mowa w art. 45 ust. 2, zbiera odpady
podlega karze aresztu albo grzywny.

Ponadto podmiot prowadzący taką nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów:

– nie musi prowadzić ewidencji odpadów (art. 66 ust. 4 pkt 3 UO2);

– nie musi składać zbiorczego zestawienia o odpadach do 15 marca do marszałka województwa za lata 2012-2014, gdyż jest zwolniony z rocznego sprawozdania, bo nie jest obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów (art. 237 ust. 1 pkt 1 UO2);

– nie będzie musiał wprowadzać do 15 marca do BDO rocznego sprawozdania o zebranych odpadach za rok 2015 i następne lata, bo nie jest obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów (art. 75 ust. 1 pkt 2 lit. a UO2);

– nie musi być wpisany do starego rejestru starosty na podstawie art. 33 UO, gdyż wymóg ten  dotyczy teraz jedynie transportującego odpady, który nie wymaga zezwolenia (art. 233 UO2);

– nie będzie musiał być wpisany do rejestru, który ma być prowadzony przez marszałka województwa w ramach BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami), która ma być utworzona w ciągu 3 lat tj. najpóźniej do 23.01.2016 r. (art. 51 ust. 2 pkt 3 UO2).

Uwaga. Wg art. 232 ust. 2 UO2:

2. Zezwolenia na zbieranie odpadów oraz zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów, wydane na podstawie przepisów dotychczasowych (UO), zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż przez dwa lata od dnia wejścia w życie UO2 tj. max. do 23.01.2015 r.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (UO) – Dz. U. Nr 185/2010 r., poz. 1243, ze zm.– obowiązuje do 22.01.2013 r.
[2] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) – Dz. U. z 2013 r. poz. 21 – obowiązuje od 23.01.2013 r.

Tematy powiązane

Zbieranie odpadów

Joanna Wilczyńska (10.02.2013)
Nowości | 6 komentarzy »
Tagi: , , ,


komentarzy 6

“Umowa zamiast zezwolenia na zbieranie”
 1. 1 Leszek napisał(a) 12:13, 07.03.2013:

  1. Czy w świetle nowej ustawy jeżeli np. szkoła chce przeprowadzić akcję zbiórki makulatury to musi mieć podpisaną umowę z firma która ma pozwolenie na zbieranie odpadów?

  2. Czy sklep sprzedający baterię może przyjąć od szkoły zużyte baterie? Sklepy zostały postawione w tej ustawie w tej samej pozycji co szkoły więc jak sklep ma uzyskać pozwolenie skoro ustawa go z tego zwalnia. Czy szkoła ma podpisać umowę ze sklepem?To kwadratura koła. Proszę o pomoc.

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 08:53, 15.03.2013:

  Leszek (1), jeżeli sklep nie ma zezwolenia na zbieranie odpadów (np. makulatury), to wg UO2 szkoła nie może podpisać umowy ze sklepem na przyjmowanie zebranych w szkole odpadów (np. makulatury)

 3. 3 Marcin napisał(a) 20:53, 20.09.2013:

  Czyli wg. nowej ustawy jeśli sklep ma podpisaną umowę z podmiotem, który ma zezwolenie na zbieranie odpadów, to wtedy taki sklep może podpisać umowę ze szkołą na przyjmowanie zebranych w szkole odpadów (np. makulatury) bo i tak finalnie zebrany surowiec trafi do podmiotu, który posiada te zezwolenie? Dobrze rozumuję?

 4. 4 Justyna napisał(a) 12:27, 31.08.2020:

  Witam,
  Co oznacza zapis :”dotyczącą co najmniej nieodpłatnego przyjmowania odpadów”.
  czy zapis dotyczy sytuacji w ktorej sklep nieodpłatnie odbiera zużyte akumulatory a potem jest sprzedaje innej firmie
  czy dotyczy sytuacji ,że sklep nieodpłatnie przekazuje zużyte akumulatory innej firmie?

 5. 5 Joanna Wilczyńska napisał(a) 17:27, 31.08.2020:

  Marcin (3), masz rację, ale taka umowa szkoły ze sklepem nie będzie spełniała wymagań art. 45 ust. 2 UO2, a więc szkole (dyrektorowi?) grozi kara aresztu albo grzywny z art. 177 UO2.

 6. 6 Joanna Wilczyńska napisał(a) 17:36, 31.08.2020:

  Justyna (4), co najmniej nieodpłatnie ma przyjąć odpady ze sklepu podmiot (zbierający lub przetwarzający odpady), z którym sklep podpisuje umowę.
  Ten przepis nie zabrania, aby w takiej umowie był zapis, kto komu i ile płaci za przekazane odpady, tj. czy szkoła płaci zbierającemu/przetwarzającemu czy odwrotnie.
  Jeżeli takiej umowy sklep nie ma, to musi mieć zezwolenie na zbieranie odpadów, wpis do rejestru BDO, prowadzić ewidencję odpadów, składać sprawozdania o zebranych odpadach …
  Za brak zezwolenia art. 194 ust. 4 UO2 przewiduje administracyjną karę od 10 tys. zł do 1 mln zł.


Skomentuj...