Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Nie ma już opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska

„Opłaty za korzystanie ze środowiska” funkcjonują już od 2002 r., ale niektórzy tego nie zauważyli i nadal używają poprzedniej nazwy tego ekologicznego podatku, a mianowicie mówią i piszą o „opłatach za gospodarcze korzystanie ze środowiska”, które pod tą nazwą wymagane były od 1980 r. do 2001 r. na mocy ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska.

31 lipca 2010 r. mija termin opłat za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2010 r., określonych w art. 273 ust. 1 POŚ, za:

 • wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
 • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi
 • pobór wód
 • składowanie odpadów.

Poza tymi rodzajami korzystania ze środowiska odrębne przypadki i zasady ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska określa (art. 273 ust. 3 POŚ):

 • ustawa o ochronie przyrody
 • Prawo geologiczne i górnicze
 • inne ustawy (?)

Przepisy  POŚ dotyczące opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza miały być od 2010 r. zmienione przez USZE, ale nowe zasady zostały przesunięte na 2011 r. Tak więc (art. 60a USZE):

do opłat i wykazów opłatowych za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza należnych za okres do dnia 31 grudnia 2010 r. stosuje się przepisy art. 285-288 POŚ w dotychczasowym brzmieniu.

Podstawa prawna:

[1] ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm. (POŚ) – art. 273-297a

[2] Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji – Dz. U. Nr 130/2009 r., poz. 1070, ze zm. (USZE) – art. 60a, 62

Joanna Wilczyńska (18.07.2010)
Temat dnia | 1 Komentarz »
Tagi: , , , ,


Jeden komentarz

“Nie ma już opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska”
 1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 14:48, 26.10.2011:

  Przepisy POŚ dotyczące opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza miały być od 2010 r. zmienione przez USZE, ale nowe zasady zostały przesunięte najpierw na 2011 r. a potem na 2013 r. Tak więc obecnie wg art. 60a USZE:
  „Do opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, o której mowa w art. 273 ust. 1 pkt 1 POŚ, należnej za okres do dnia 31 grudnia 2012 r. stosuje się przepisy art. 285-288 POŚ, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie USZE, tj. przed 18.09.2009 r.


Skomentuj...