Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Zgłoszenie instalacji z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Instalacja, z której emisja substancji do powietrza nie wymaga pozwolenia, poza pewnymi wyjątkami wymaga zgłoszenia (art. 152 POŚ) do organu ochrony środowiska, którym jest odpowiednio starosta, RDOŚ lub marszałek województwa (art. 378 POŚ).  

Zgłoszenia należy dokonać przed rozpoczęciem eksploatacji instalacji, z tym że do rozpoczęcia eksploatacji instalacji nowo zbudowanej lub zmienionej w sposób istotny (zmiana przepisu od 20.07.2010 r.) można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

Sprzeciw organu będzie wtedy, gdy (nowy przepis od 20.07.2010 r.):

1) eksploatacja instalacji objętej zgłoszeniem powodowałaby przekroczenie standardów emisyjnych lub standardów jakości środowiska

2) instalacja nie spełnia wymagań ochrony środowiska, o których mowa w art. 76 ust.  2 pkt 1 i 2 POŚ (Wymaganiami ochrony środowiska dla nowo zbudowanego lub przebudowanego obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji są:
1) wykonanie wymaganych przepisami lub określonych w decyzjach administracyjnych środków technicznych chroniących środowisko;
2) zastosowanie odpowiednich rozwiązań technologicznych, wynikających z ustaw lub decyzji)

Jeżeli do danej instalacji zaliczymy określone źródła emisji, to instalacja z wszystkimi tymi źródłami wymaga albo pozwolenia, albo zgłoszenia, albo nie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia. Nie można rozdzielać instalacji na źródła emisji, z których jedne dajemy do pozwolenia a inne do zgłoszenia. Nie można też danego źródła instalacji dać i do pozwolenia i do zgłoszenia.

Jeżeli instalacja jest objęta obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już eksploatowana, to prowadzący tę instalację jest obowiązany ją zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem (art. 152 ust. 5 POŚ).

Dane, jakie należy podać w zgłoszeniu, określa art. 152 ust. 2 POŚ. Należy też pamiętać, aby w ciągu 14 dni zgłosić informacje o:

1) rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji instalacji
2) zmianie danych, o których mowa w ust. 2 pkt 2–6.

Instalacje, które wymagają zgłoszenia, określa rozporządzenie [2], a od 2011 r. – rozporządzenie [3].

Instalacje, które nie wymagają pozwolenia, określa rozporządzenie [4], a od 2011 r. – rozporządzenie [5].

Definicję „instalacji” określa art. 3 pkt 6 POŚ.

Podstawa prawna:

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm. (POŚ) – art. 3 pkt 6, art. 76, 152, 378
[2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia – Dz. U. Nr 283/2004 r., poz. 2839
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia – Dz. U. Nr 130/2010 r., poz. 880
[4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia – Dz. U. Nr 283/2004 r., poz. 2840
[5] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia – Dz. U. Nr 130/2010 r., poz. 881

Tematy powiązane

Czy dla spawalni potrzebuję posiadać pozwolenie na emisję do powietrza i na wytwarzanie odpadów?
Czy wymagane jest zgłoszenie zbiornika paliw organowi ochrony środowiska?
Jak w zgłoszeniu instalacji wykazać, że stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami?
Interpelacja nr 20234 do Ministra Środowiska w sprawie przepisów regulujących zasady wydawania pozwoleń związanych z emisją gazów i pyłów do powietrza atmosferycznego

Joanna Wilczyńska (22.07.2010)
Nowości | 4 komentarze »
Tagi: , , , ,


komentarze 4

“Zgłoszenie instalacji z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza”
 1. 1 Michalina napisał(a) 08:34, 11.07.2014:

  A jak długo jest ważne zgłoszenie? Tak jak pozwolenie – na 10 lat, czy może jest „na zawsze”?

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 09:08, 11.07.2014:

  Zgłoszenie instalacji jest bezterminowe

 3. 3 Izay napisał(a) 09:13, 05.12.2018:

  a co się dzieje gdy na terenie zakładu jest zgłoszona instalacja np. 3 kotłów olejowych, których łączna moc wynisi 1,4 MW i dochodzi nowa kotłownia o mocy 0,4 MW? czy zgłaszamy go czy nie?a jesli tak to czy operat powinien opiewać na wszystkie 4 kotły ?

 4. 4 Joanna Wilczyńska napisał(a) 21:17, 22.10.2020:

  Izay (3), dodatkowy kocioł tez należy zgłosić, bo liczy się łączna moc kotłów w zakładzie.
  Nie tylko wszystkie kotły, ale też inne źródła w zakładzie emitujące takie same substancje co kotły, nie mogą powodować przekroczenia norm poza terenem zakładu.


Skomentuj...