Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Mikroprzedsiębiorca, mały i średni

Zasady kwalifikowania przedsiębiorcy do mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy i średniego przedsiębiorcy wprowadziła od 2005 r. ustawa [1] w art. 104, 105 i 106. Wcześniej, na podstawie  Prawa działalności gospodarczej, zdefiniowany był tylko mały i średni przedsiębiorca. I tak obecnie:

Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

czytaj więcej »

10.08.2010