Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

W jakich przypadkach należna jest opłata za deszczówkę?

Wody opadowe i roztopowe, potocznie zwane deszczówką, czasem są uznawane za ścieki, a czasem nie.

Opłaty za deszczówkę należy wnieść na konto urzędu gminy albo PWiK, czasem na konto urzędu marszałkowskiego, ale nie zawsze …

Ustalenie tego nie zawsze jest proste, a w pytaniu brak jest szczegółów, więc spróbuję odpowiedzieć ogólnie na to pytanie .

Deszczówka do obcej kanalizacji

Jeżeli deszczówka z naszego terenu wprowadzana jest do obcej kanalizacji (bezpośrednio albo pośrednio – najpierw do zbiornika bezodpływowego a potem wozem asenizacyjnym wywożona do stacji zlewnej) np. do komunalnej (gminnej) kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej  albo do kanalizacji innego zakładu, to opłaty za nią są takie, jakie wynikają z umowy z odbiorcą.

Ustawowym (UWŚ) obowiązkiem gminy jest zapewnienie odbioru ścieków. Obowiązek ten gmina realizuje najczęściej za pomocą PWiK. Konieczna jest pisemna umowa z PWiK, za jej brak grozi grzywna 10 000 zł.  PWiK określa taryfy i warunki rozliczeń uwzględniając rozporządzenie – Dz. U. Nr 127/2006 r., poz. 886. Dla deszczówki cena jest zwykle ryczałtowa – odnosi się do jednostki miary powierzchni zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni, jej rodzaju i sposobu zagospodarowania, z której odprowadzane są ścieki opadowe i roztopowe kanalizacją deszczową. Opłata wtedy nie zależy od faktycznej ilości deszczówki. Czyli trzeba płacić, nawet jak nie pada. Niektóre gminy wprowadzają opłatę za deszczówkę z powierzchni dachów, co jest dyskusyjne w świetle przepisów, natomiast ma to swoje uzasadnienie w kosztach eksploatacyjnych kanalizacji gminnej.

Inaczej jest w przypadku, gdy nasza deszczówka odprowadzana jest do kanalizacji innego zakładu. Wtedy jest dowolność co do stawek i opłaty, ale najlepiej mieć na to umowę z odbiorcą.

Deszczówka do wód lub do ziemi

W następnej odpowiedzi wyjaśniam, kiedy za deszczówkę wprowadzaną do wód lub do ziemi należne są opłaty za korzystanie ze środowiska.

Nie ma opłat za deszczówkę

Nie są wymagane opłaty za wody opadowe i roztopowe z tytułu korzystania ze środowiska w przypadku, gdy

Jak radzić sobie z odprowadzeniem deszczówki

Polecam artykuł w GazetaDom.pl (z 2005 r.)

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – Dz. U. Nr 123/2006 r., poz. 858, ze zm. (UWŚ)
  • Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków – Dz. U. Nr 127/2006 r., poz. 886.
Joanna Wilczyńska (27.02.2010)
Temat dnia | Skomentuj »
Tagi: , , , , , , , , ,Skomentuj...