Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Kiedy za deszczówkę wprowadzaną do wód lub do ziemi należne są opłaty za korzystanie ze środowiska?

To pytanie wiąże się z poprzednim, ale warunki oraz opłaty za korzystanie ze środowiska w przypadku wprowadzania deszczówki do wód lub do ziemi bezpośrednio a nie poprzez obcą kanalizację regulują ustawy: Prawo wodne i Prawo ochrony środowiska.

Tylko w przypadku, gdy wody opadowe lub roztopowe wprowadzane do wód lub do ziemi ujęte są

w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, w szczególności z miast, portów, lotnisk, terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych, baz transportowych,

nazywamy je ściekami zgodnie z ustawową definicją (art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. c PW; art. 3 pkt 38 lit. c POŚ).

Tylko wówczas, gdy takie ścieki wprowadzamy do wód lub do ziemi bezpośrednio (a nie poprzez obcą kanalizację) musimy:

 • uzyskać pozwolenie wodnoprawne na ich wprowadzanie do wód lub do ziemi, gdyż jest to szczególne korzystanie z wód (art. 37 i 122 ust. 1 pkt 1 PW);
 • naliczać co pół roku opłatę za korzystanie ze środowiska, przekazać marszałkowi województwa wykaz „opłatowy” i wpłacić na konto urzędu marszałkowskiego należną opłatę; wykaz przekazuje się zawsze, ale opłaty nie wnosi się, gdy łącznie za wszystkie ścieki (deszczowe i inne) opłata półroczna nie przekracza 400 zł (art. 273 ust. 1 pkt 2, art. 277, 286, 289 POŚ).

W przypadku braku wymaganego pozwolenia wodnoprawnego należy zwiększyć opłatę o 500 %, jest to wtedy tzw. opłata podwyższona (art. 292 POŚ).

Na 2010 r. zasady naliczania opłaty określa rozporządzenie, a stawki są w obwieszczeniu. Stawka opłaty za ścieki deszczowe w zakresie korzystania ze środowiska określona jest dla całego roku, dlatego należy ją podzielić przez 2, bo opłata jest półroczna. Stawka ta jest ryczałtowa określona dla 1 m2 powierzchni zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni i zróżnicowana w zależności od powierzchni kwalifikowanej jako:

 • tereny przemysłowe, składowe lub bazy transportowe,
 • porty i lotniska,
 • drogi i parkingi o nawierzchni szczelnej,
 • parkingi o nawierzchni nieszczelnej, o liczbie miejsc parkingowych powyżej 500 samochodów,
 • drogi i parkingi o nawierzchni szczelnej położonych w miastach o gęstości zaludnienia przekraczającej 1300 osób/km2.

Niektórzy mylą opłaty za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi (za korzystanie ze środowiska) z opłatami za wprowadzanie ścieków do obcej kanalizacji. Bywa też, że płacą za deszczówkę z tej samej powierzchni podwójnie: na konto urzędu marszałkowskiego i na konto PWiK.

W przypadku, gdy kanalizacją ogólnospławną wprowadzamy do wód lub do ziemi ścieki deszczowe razem z innym rodzajem ścieków, to za ścieki deszczowe nie płacimy opłaty zryczałtowanej (od powierzchni), lecz płacimy za łączny ładunek zanieczyszczeń wprowadzanych wraz z mieszaniną ścieków do środowiska.

Trzeba mieć też na uwadze to, że wody odciekowe ze składowisk odpadów i miejsc magazynowania odpadów (np. złomowisko, plac do magazynowania pojazdów wycofanych z eksploatacji) nie są ściekami deszczowymi lecz ściekami przemysłowymi, a więc opłata za korzystanie ze środowiska jest za ładunek zanieczyszczeń wprowadzanych wraz z tymi ściekami do środowiska, a nie zryczałtowana (od powierzchni).

Podstawa prawna
[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm. – art. 3 pkt 38 lit. c, art. 273 ust. 1 pkt 2, art. 277, 286, 289, 292
[2] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (PW) – Dz. U. Nr 239/2005 r., poz. 2019, ze zm. – art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. c, art. 37 i 122 ust. 1 pkt 1
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat – Dz. U. Nr 97/2009 r., poz. 816
[4] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska – Dz. U. Nr 196/2008 r., poz. 1217
[5] Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2010 – M.P. Nr 57/2009 r., poz. 780

Tematy powiązane

Kiedy za deszczówkę nie są wymagane opłaty?
W jakich przypadkach należna jest opłata za deszczówkę?

Joanna Wilczyńska (01.03.2010)
Temat dnia | 1 Komentarz »
Tagi: , , , , , , , ,


Jeden komentarz

“Kiedy za deszczówkę wprowadzaną do wód lub do ziemi należne są opłaty za korzystanie ze środowiska?”
 1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 17:05, 22.01.2017:

  Nie wnosi się opłaty za emisję substancji do powietrza jedynie wtedy, gdy jej łączna roczna wysokość wnoszona na rachunek danego urzędu marszałkowskiego nie przekracza 800 zł, co wynika z art. 289 POŚ.
  Od 2017 r. dodano do tego przepisu treść:
  W przypadku gdy roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1 nie przekracza 100 zł, nie przedkłada się także wykazów i informacji, o których mowa w art. 286 ust. 1 i 1a.


Skomentuj...