Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Jest nowe rozporządzenie o przedsięwzięciach mogących znacząco oddziaływać na środowisko

Od 15 listopada 2010 r. obowiązuje nowe rozporządzenie [1] kwalifikujące przedsięwzięcia:

 • w § 2 – do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
 • w § 3 – do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Przedsięwzięcia wymienione w tym rozporządzeniu wymagają uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadkach określonych w art. 72 ust. 1 i ust. 1a UOOŚ.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia przez odpowiedni organ oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (z udziałem społeczeństwa) na podstawie dostarczonego przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko (zakres raportu wg art. 66 UOOŚ) w przypadku (art. 59 UOOŚ):

 • planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
 • planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (a więc też obowiązek dostarczenia raportu) został na podstawie art. 63 ust. 1 UOOŚ stwierdzony w postanowieniu.

Jeżeli w postanowieniu określono, że dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (nie jest wymagany raport), to decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zostaje wydana na podstawie załączonej do wniosku o decyzję karty informacyjnej przedsięwzięcia (KIP) zawierającej podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu, w szczególności określone w art. 3 ust. 1 pkt 5 UOOŚ.

Po przeniesieniu przepisów dotyczących ocen oddziaływania na środowisko z POŚ do UOOŚ, przejściowo nadal obowiązywało rozporządzenie [3] wydane na podstawie POŚ. Nowe rozporządzenie [1] wprowadza sporo zmian w stosunku do poprzedniego, które szczegółowo zostały opisane w uzasadnieniu do nowego rozporządzenia na etapie jego projektu.

Uwaga:

– wg art. 46 ust. 1 POŚ od 28.07.2005 r. do 14.11.2008 r. była: „decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia”

– wg art. 71 UOOŚ od 15.11.2008 r. jest: „decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach”.

Uwaga. Na podstawie uzasadnieniu do etapu projektu nowego rozporządzenia [1] nowości i zmiany w rozporządzeniu [1] w stosunku do poprzedniego rozporządzenia [3] zaznaczyłam kolorem i opatrzyłam komentarzami w pliku pdf (trzeba zapisać plik na swoim komputerze, aby komentarze otwierały się):

Przedsięwzięcia – nowe rozporządzenie z 2010 r. z zaznaczonymi zmianami i komentarzami

Przedsięwzięcia – zaznaczone zmiany

Podstawa prawna

[1] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – Dz. U. Nr 213/2010 r., poz. 1397
[2] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (UOOŚ) – Dz. U. Nr 199/2008 r., poz. 1227, ze zm.
[3] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko – Dz. U. Nr 257/2004 r., poz. 2573, ze zm. (obowiązuje do 14.11.2010 r.)
[4] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm.

Tematy powiązane

Tabela zbieżności projektu rozporządzenia z treścią załączników I i II dyrektywy 85/337/EWG
Inwestycje w zgodzie z ochroną środowiska
Przedsięwzięcia – nowości i zmiany
Właściwy organ ochrony środowiska – zmiana
Zasady przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych – specustawa
Kiedy dołączyć wypis z rejestru gruntów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znowu można przenosić na inny podmiot
Dokonaj zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu przed 20 lipca 2010!
Uwaga powodzianie – weszła już w życie specjalna ustawa ułatwiająca usuwanie skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r.
Czy wystarczy wykaz zamiast wypis z ewidencji gruntów?

Joanna Wilczyńska (12.11.2010)
Nowości | 3 komentarze »
Tagi: , , , , ,


komentarze 3

“Jest nowe rozporządzenie o przedsięwzięciach mogących znacząco oddziaływać na środowisko”
 1. 1 Grażyna Rutkowska napisał(a) 00:50, 22.11.2010:

  Witam
  Dzisiaj w poszukiwaniu informacji o nowym rozporządzeniu dotyczącym przedsięwzięć natraifłam na Pani Blog.
  Jestem nim zauroczona. Konkretny, rzeczowy i poukładany.
  Ja również jestem projektantem z branży sanitarnej, zatem wiadomości jakie tu zastałam bardzo mi się przydały.
  Bardzo dziękuję za bezinteresowną chęć podzielenia się z innymi swoją cenną wiedzą w tej wciąż zmieniającej się dziedzinie.
  To dzisiaj naprawdę rzadkie zjawisko, ale jak bardzo miłe. Serdecznie Pozdrawiam Grażyna Rutkowska

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 19:21, 08.02.2012:

  Przy kwalifikacji przedsięwzięć do nowego rozporządzenia i do dyrektywy OOŚ bardzo pomocny jest zamieszczony na stronie GDOŚ Przewodnik po rozporządzeniu Rady Ministrów

 3. 3 Joanna Wilczyńska napisał(a) 15:22, 17.07.2013:

  1 sierpnia 2013 r. wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – Dz. U. z 2013 r. poz. 817


Skomentuj...