Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Czy odpady wytworzone w siedzibie firmy można ująć w programie razem z odpadami wytworzonymi podczas usługi u klienta?

Pytanie

Firma prowadzi działalność w zakresie wykonywania instalacji sanitarnych i wentylacyjnych w nowo budowanych obiektach oraz w budynkach remontowanych. Również zajmuje się naprawą i konserwacją urządzeń klimatyzacyjnych. Prace te prowadzimy na terenie województwa, na którym siedzibę ma firma, jak również na terenie województw ościennych.  Powstałe odpady są magazynowane na terenie firmy do momentu odbioru przez wyspecjalizowaną firmę. Czy w tym przypadku należy złożyć wniosek o zatwierdzenie programu gospodarowania odpadami czy informację o wytwarzanych odpadach? Jak postąpić z odpadami typu zużyte tonery czy ewentualnie monitory LCD wytworzone w siedzibie firmy – czy można je ująć razem z odpadami z działalności instalacyjnej (usługowej)? [B.N.]

Odpowiedź

Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami wymagana jest (art. 17 ust. 1a UO) w przypadku wytwarzania odpadów w związku z działalnością polegającą na świadczeniu usług w zakresie:

budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw (…)

W programie gospodarki odpadami należy podać tylko te rodzaje odpadów, które przewiduje się wytworzyć „u klienta” w związku z wykonywaną usługą (wykonywanie instalacji sanitarnych i wentylacyjnych, naprawa i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych).

Natomiast dla odpadów wytarzanych w siedzibie firmy (zużyte tonery, monitory) zastosowanie ma art. 17 ust. 1 UO (może być wymagana informacja o wytwarzanych odpadach albo decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi), a jeżeli odpady są wytarzane w związku z eksploatacją instalacji (definicja instalacji wg art. 3 pkt 6 POŚ) – to zastosowanie ma art. 17 ust. 2 i 3 UO (może być wymagane pozwolenie na wytwarzanie odpadów, w którym uwzględnia się wszystkie odpady wytworzone na terenie siedziby firmy).

Uwaga. Wg art. 28 ust. 8 UO na transport wytworzonych przez siebie odpadów nie trzeba mieć zezwolenia, ale wymaga zezwolenia zbieranie odpadów poza miejscem ich wytworzenia. Jeżeli więc odpady wytworzone w czasie usług przewozicie do siedziby firmy, to musicie mieć zezwolenie na zbieranie tych odpadów w miejscu siedziby firmy.

Uwaga. Projekt [3] założeń nowej ustawy o odpadach przewiduje likwidację obecnych wymagań dotyczących:
– informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,
– decyzji zatwierdzających program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
– decyzji zatwierdzających program gospodarki odpadami (wytarzanych „u klienta” w wyniku świadczenia usług).
Na wytwarzanie odpadów wymagane jedynie będą (na dotychczasowych zasadach) pozwolenia i pozwolenia zintegrowane.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (UO) – Dz. U. Nr 185/2010 r., poz. 1243, ze zm. – art. 17, 28
[2] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm. – art. 3
[3] Rządowy projekt założeń (z 8.07.2010 r.) projektu ustawy o odpadach

Tematy powiązane

Interpretacje Ministerstwa Środowiska do ustawy o odpadach
Czy w decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami mogą być odpady wytwarzane poza usługami?
Program gospodarki odpadami – teraz tylko jedna decyzja
Czy traci ważność pozwolenie na wytwarzanie odpadów w związku z odpadami z usług?

Joanna Wilczyńska (14.11.2010)
Pytania i odpowiedzi | Skomentuj »
Tagi: , , , , ,Skomentuj...