Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Substancje zubożające warstwę ozonową i F-gazy – sprawozdania

Pytanie: W jakiej formie należy składać sprawozdanie dot. substancji zubożających warstwę ozonową za 2015 r.? W połowie zeszłego roku zmieniła się ustawa, stąd moje wątpliwości. [P.K.]

Odpowiedź: W pytaniu nie doprecyzowano, o które sprawozdanie chodzi. Od 10.07.2015 r. obowiązuje nowa ustawa (UOZON2), ale wg jej przepisu przejściowego:

Art. 63. Do opłat ustalonych na podstawie przepisów UOZON należnych przed dniem wejścia w życie UOZON2 oraz do wpływów z tytułu tych opłat stosuje się przepisy dotychczasowe.

Tak więc za substancje kontrolowane wprowadzone do kraju po raz pierwszy przed 10.07.2015 r. (bo nowa ustawa nie kontynuuje tego obowiązku) należy wg art. 18-23 UOZON:

– do 31 marca wnieść opłatę i złożyć sprawozdanie o wysokości należnej opłaty – sprawozdanie przekazać do marszałka województwa, stosując stawki z rozporządzenia [2] i wzór sprawozdania z rozporządzenia [3].

Natomiast pozostałe obowiązki sprawozdawcze są już wg nowej ustawy:

– do  28 lutego należy przekazać sprawozdanie z art. 39 ust. 2 UOZON2 dotyczące substancji zubożających warstwę ozonową (SZWO) oraz fluorowanych gazów cieplarnianych (F-gazów) – sprawozdanie wg wzoru z załącznika nr 1 do rozporządzenia [5] należy przekazać elektronicznie do BDS prowadzonej przez BOWOiK, po uprzedniej rejestracji w systemie po zapoznaniu się z „Instrukcją Użytkownika Bazy Danych Sprawozdań”;

– do 28 lutego należy przekazać sprawozdanie z art. 41 ust. 4 UOZON2 dotyczące halonów – sprawozdanie wg wzoru z załącznika do rozporządzenia [6] należy przekazać elektronicznie do BOWOiK.

Uwaga. Jednostki Sił Zbrojnych przekazują sprawozdania do MON wg odrębnych zasad.

Ponadto, nadal wymagane są sprawozdania do Komisji Europejskiej:

– do 31 marca należy przekazać sprawozdanie z art. 27 ust. 1–7 rozporządzenia 1005/2009/WE – sprawozdanie dotyczące substancji zubożających warstwę ozonową należy przekazać elektronicznie poprzez system BDR po uprzedniej rejestracji w systemie (patrz wyjaśnienia BOWOiK);

– do 31 marca należy przekazać sprawozdanie z art. 19 rozporządzenia 517/2014/UE (dawniej art. 6 ust. 1 rozporządzenia 842/2006/WE) – sprawozdanie wg wzoru z załącznika do rozporządzenia [9] dotyczące fluorowanych gazów cieplarnianych należy przekazać elektronicznie poprzez system BDR po uprzedniej rejestracji w systemie (patrz wyjaśnienia BOWOiK).

Uwaga. Wg art. 39 ust. 1 UOZON2 kopie sprawozdań do Komisji Europejskiej należy przekazać do 31 marca do BOWOiK, ale wg wyjaśnień BOWOiK nie trzeba ich przesyłać, bo BOWOiK ma dostęp do BDR.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (UOZON) – Dz. U. z 2014 r. poz. 436 – obowiązywała do 9.07.2015 r.
[2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości stawki opłaty za substancje kontrolowane – Dz. U. Nr 13/2005 r., poz. 107
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty za substancje kontrolowane – Dz. U. Nr 17/2005 r., poz. 157
[4] Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (UOZON2) – Dz. U. z 2015 r. poz. 881
[5] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie sprawozdań dotyczących substancji zubożających warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych – Dz. U. z 2016 r. poz. 88
[6] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru sprawozdania dla podmiotów użytkujących systemy ochrony przeciwpożarowej i gaśnice zawierające halony i przeznaczone do zastosowań krytycznych – Dz. U. z 2016 r. poz. 67
[7] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową – Dz. U. L 286/2009 r., str. 1, ze zm.
[8] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006 – Dz. U. L 150/2014 r., str. 195, ze zm.
[9] Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1191/2014 z dnia 30 października 2014 r. określające format i sposób składania sprawozdania, o którym mowa w art. 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych – Dz. U. L 318/2014 r., str. 5

Tematy powiązane

Serwis pojazdów z klimatyzacją – wymagane szkolenie

Joanna Wilczyńska (16.02.2016)
Nowości, Pytania i odpowiedzi | 11 komentarzy »
Tagi: , , , ,


komentarzy 11

“Substancje zubożające warstwę ozonową i F-gazy – sprawozdania”
 1. 1 Arek napisał(a) 19:41, 17.02.2016:

  Jedno pytanie – czy gaśnice w zakładzie, takie przenośne, też są objęte tym obowiązkiem?

 2. 2 Tomek napisał(a) 10:48, 19.02.2016:

  Dodam jeszcze, że od tego roku rozbudowana została baza substancji raportowanych do KOBiZE m.in. o substancje zubożające warstwę ozonową.

 3. 3 Joanna Wilczyńska napisał(a) 17:03, 19.02.2016:

  Tomku, to nie jest prawda, bo substancje zubożające warstwę ozonową były już w poprzedniej wersji listy substancji, jakie trzeba raportować do KOBiZE, zawartej w załączniku do ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji

 4. 4 Arek napisał(a) 20:24, 20.02.2016:

  Jedno pytanie – czy gaśnice w zakładzie, takie przenośne, też są objęte tym obowiązkiem?

 5. 5 Joanna Wilczyńska napisał(a) 21:11, 20.02.2016:

  Arku, gaśnice przenośne w zakładzie też są objęte obowiązkiem sprawozdawczym do 28 lutego, ale tylko wtedy gdy:
  – zawierają halony – wówczas użytkownik gaśnic przekazuje do BOWOiK elektronicznie sprawozdanie z art. 41 ust. 4 UOZON2;
  – zawierają SZWO lub F-gazy – wówczas wykonujący serwisowanie, który stosuje SZWO lub F-gazy podczas serwisowania lub je odzyskuje (odsysa) przekazuje do BOWOiK elektronicznie poprzez system BDS sprawozdanie z art. 39 ust. 3 UOZON2.

 6. 6 Mariusz napisał(a) 12:56, 24.02.2016:

  Definicja stosowania wg (WE) nr 1005/2009
  „stosowanie” oznacza wykorzystywanie substancji kontrolowanych lub nowych substancji do produkcji, konserwacji lub serwisowania, w tym do ponownego napełniania produktów i urządzeń lub do innych procesów;

  Definicja stosowania wg (WE) nr 842/2006
  „stosowanie” oznacza wykorzystywanie fluorowanych gazów cieplarnianych w produkcji, ponownym napełnianiu, serwisowaniu lub konserwacji produktów i urządzeń objętych niniejszym rozporządzeniem;

  Czy jeśli w moim zakładzie są klimatyzatory, ale obsługuje je firma zewnętrzna to kto jest stosującym? Moim zdaniem firma zewnętrzna, bo nikt z pracowników zakładu nie dotyka się tych klimatyzatorów.

 7. 7 Joanna Wilczyńska napisał(a) 20:08, 24.02.2016:

  Mariusz, masz rację:
  – zakład (właściciel) jest użytkownikiem czyli operatorem klimatyzatorów, a więc musi założyć Kartę urządzenia dla każdego klimatyzatora zawierającego 3 kg lub więcej substancji kontrolowanej lub F-gazu, ale najpierw musi się zarejestrować w CRO;
  serwisant tych klimatyzatorów musi mieć odpowiedni certyfikat i to on jest „stosującym” substancje kontrolowane lub F-gazy przy napełnianiu klimatyzatorów i on musi po każdym serwisie uzupełniać Karty urządzeń oraz przekazywać sprawozdania, o których mowa w art. 39 ust. 3 UOZON2

 8. 8 Mariusz napisał(a) 10:05, 25.02.2016:

  Pani Joanno, czy WIOŚ będzie podczas kontroli sprawdzał rozliczanie się z ww. sprawozdania podczas kontroli podmiotu eksploatującego klimatyzatory? Jeśli sprawozdanie ma przekazać serwisant czy musi mi udostępnić kopię? Jak mam dopilnować i potem wykazać, że zrobił to w moim imieniu?

 9. 9 Joanna Wilczyńska napisał(a) 22:53, 26.02.2016:

  Mariusz, to nie tak:
  – serwisant sprawozdanie musi złożyć w swoim imieniu,
  – operator klimatyzatora musi jedynie dopilnować, aby serwisant w ciągu 5 dni dokonał wpisu do Karty Urządzenia

 10. 10 Joanna Wilczyńska napisał(a) 14:10, 03.03.2017:

  Wg informacji BOWOiK z 2.03.2017 r.:
  „Wersja polska dokumentu FAQ w sprawie raportowania o imporcie/eksporcie F-gazów
  Na stronie Komisji Europejskiej https://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas_en#tab-0-1 w zakładce Guidance Documents for F-gas Regulation ==> Reporting : FAQ Document for Companies Reporting on F-gases jest dostępna wersja polska dokumentu FAQ (Pytania i Odpowiedzi) dotyczącego raportowania o imporcie/eksporcie F-gazów do Komisji Europejskiej.”

 11. 11 Joanna Wilczyńska napisał(a) 14:50, 11.02.2018:

  Wg informacji BOWOiK z dniem 1 stycznia 2018 r. BDS została dostosowana do wymogów znowelizowanej ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową i fluorowanych gazach cieplarnianych. Roczne sprawozdania składa się do 28 lutego on-line na zmodyfikowanym formularzu.


Skomentuj...