Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Sprawozdania do Bazy Danych Sprawozdań o SZWO i FGC

Pytanie: Mam kłopot ze sprawozdaniem dla F-gazów. Mamy dwa duże klimatyzatory na dachu firmy po 18 kg czynnika chłodzącego każdy. Klimatyzacja jest dla pomieszczeń biurowych. Mamy stałą umowę z profesjonalną firmą, która  obsługuje klimatyzatory tj. przegląda je 2 razy do roku, uzupełnia czynnik roboczy i naprawia w razie potrzeby. Dzięki temu mamy gwarancje na te urządzenia bo to własnie ta firma zakładała cały system. Nasi pracownicy nie mają dostępu do tych urządzeń. Kto ma złożyć sprawozdanie dotyczące F-gazów ? My czy firma z którą mamy umowę. Firma od klimatyzacji twierdzi, że to nie ich sprawa. [M.S.]

Odpowiedź: Wy, jako operator (eksploatujący klimatyzatory) musicie założyć Karty Urządzenia dla każdego klimatyzatora w systemie CRO, po uprzedniej rejestracji. Operatorzy nie składają sprawozdań.

Roczne sprawozdania do 28 lutego poprzez system BDS, po uprzedniej rejestracji, składają ci, co „stosują” czynnik chłodniczy, czyli serwisanci z odpowiednim certyfikatem dla personelu, którzy uzupełniają klimatyzatory tym czynnikiem.

Proponuję zadzwonić do BOWOiK, na pewno odpowiedzą.

Na stronie BOWOiK jest wyjaśnienie dotyczące rocznych sprawozdań do BDS do 28 lutego:

Sprawozdanie powinien przekazać podmiot, który:

– przywozi SZWO lub FGC
– wywozi SZWO lub FGC
– przywozi produkty, stacjonarne lub ruchome urządzenia, stacjonarne lub ruchome systemy ochrony przeciwpożarowej, gaśnice lub systemy klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych zawierające SZWO lub FGC
– wywozi produktów, stacjonarnych lub ruchomych urządzeń, stacjonarnych lub ruchomych systemów ochrony przeciwpożarowej, gaśnic lub systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych zawierających SZWO lub FGC
– stosuje SZWO lub FGC w produkcji urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej, ruchomych urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej, gaśnic lub systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych zawierających SZWO lub FGC
– stosuje SZWO lub FGC w instalacji, serwisowaniu lub konserwacji urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej, ruchomych urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej, gaśnic lub systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych zawierających SZWO lub FGC
– stosuje SZWO lub FGC w innych procesach
– prowadzi odzysk, recykling, regenerację lub niszczenie SZWO lub FGC.

Przy czym wg wyjaśnień w Instrukcji:

Należy podkreślić, że termin „stosowanie” nie dotyczy eksploatacji urządzeń, czy systemów. Stosowanie oznacza dopełnianie lub napełnianie tych urządzeń, systemów lub gaśnic substancją zubożającą warstwę ozonową lub fluorowanym gazem cieplarnianym, a także bezpośrednie wykorzystywanie tych substancji lub gazów w produkcji produktów, urządzeń, systemów lub gaśnic lub w innych procesach, np. do celów laboratoryjnych i analitycznych lub jako surowce w procesach chemicznych.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (UOZON2) – Dz. U. z 2015 r. poz. 881
[2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie sprawozdań dotyczących substancji zubożających warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych – Dz. U. z 2016 r. poz. 88
[3] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową – Dz. U. L 286/2009 r., str. 1, ze zm.
[4] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006 – Dz. U. L 150/2014 r., str. 195, ze zm.

Tematy powiązane

Substancje zubożające warstwę ozonową i F-gazy – sprawozdania
Serwis pojazdów z klimatyzacją – wymagane szkolenie

Joanna Wilczyńska (28.02.2016)
Nowości, Pytania i odpowiedzi | 1 Komentarz »
Tagi: , , , , , ,


Jeden komentarz

“Sprawozdania do Bazy Danych Sprawozdań o SZWO i FGC”
  1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 22:37, 04.01.2018:

    Wg informacji BOWOiK z 22.12.2017 r:
    z dniem 1 stycznia 2018 r. BDS zostanie dostosowana do wymogów znowelizowanej ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową i fluorowanych gazach cieplarnianych. Sprawozdania za 2017 r. będą więc już tworzone on-line na zmodyfikowanym formularzu.


Skomentuj...