Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Kiedy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach do zezwolenia na przetwarzanie odpadów

Pytanie: Zakład istnieje i przetwarza folie opakowaniowe na regranulat. Decyzja na przetwarzanie była ważna do października 2015 r. Jednakże decyzja ta była wydana dla poprzedniego właściciela instalacji. Z wygaśnięciem decyzji nowy właściciel złożył wniosek w grudniu 2015 r. o nową decyzję na przetwarzanie odpadów dla tej samej instalacji w tym samym miejscu i tyle samo wnioskowanych do przetworzenia odpadów.
Stanowisko Starostwa jest takie, że należy się starać o decyzję środowiskową z uwagi na zmianę właściciela. Pytanie, czy naprawdę musimy rozpocząć procedurę uzyskania decyzji środowiskowej? [J.S.]

Odpowiedź: Kiedy w grudniu został złożony wniosek? Od 24.12.2015 r. obowiązuje zmieniony art. 72 ust. 2a UOOŚ:

2a. Wymogu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed uzyskaniem zezwoleń, o których mowa w ust. 1 pkt 21, nie stosuje się, w przypadku gdy:

1)   zezwolenie dotyczy odzysku polegającego na przygotowaniu do ponownego użycia lub

2) jest to drugie lub kolejne zezwolenie dla zrealizowanego przedsięwzięcia nieulegającego zmianie.

Z ww. dodanego pkt 2 moim zdaniem wynika, że nie musicie uzyskiwać decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DOŚU), bo dla tej instalacji będzie to kolejne zezwolenie na przetwarzanie odpadów, a przepis ten odnosi się do „przedsięwzięcia” czyli w tym przypadku instalacji przetwarzania odpadów, a nie do prowadzącego tę instalację.

Jeżeli wniosek został złożony po 24 grudnia 2015 r., a organ wydał decyzję „odmowną”, to proponuję odwołać się od niej.

Trzeba zwrócić uwagę, że do końca tego roku obowiązuje jeszcze przepis art. 42 ust. 4 UO2:

4. Do wniosków, o których mowa w ust. 1 i 2, dołącza się decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 UOOŚ, o ile jest wymagana.

Przepis art. 42 ust. 4 UO2 jest często nadinterpretowany i utrudnia uzyskanie zezwolenia, chociaż sam nie decyduje o tym, czy wymagane jest DOŚU do wniosku o zezwolenie na zbieranie czy zezwolenie na przetwarzanie odpadów. Uchylenie art. 42 ust. 4 UO2 z dniem 1.01.2017 r. nic nie zmieni, bo nadal obowiązek ten będzie wynikał jedynie z art. 72 ust. 1 pkt 21 UOOŚ przy uwzględnieniu art. 72 ust. 2a  UOOŚ oraz rozporządzenia [3] z kwalifikacją przedsięwzięć.

Wg uzasadnienia do projektu ww. zmian przepisów wyjaśniono:

Art. 72 ust. 1 pkt 21, ust. 2a ustawy ooś, uchylenie art. 42 ust. 4 ustawy o odpadach

Wprowadzone zmiany mają na celu usunięcie wątpliwości interpretacyjnych w zakresie obowiązku uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed zezwoleniami wydawanymi na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Uwaga. Przy kwalifikacji przedsięwzięć można skorzystać z: „Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko – przewodnik po rozporządzeniu Rady Ministrów” Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, 2011 + Suplement 2014

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) – Dz. U. z 2013 r. poz. 21, ze zm.
[2] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (UOOŚ) – Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm.
[3] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – Dz. U. z 2016 r. poz. 71

Tematy powiązane

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach do zezwolenia
Odpady – decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Nie zabijać przedsiębiorczości
Decyzja środowiskowa

Joanna Wilczyńska (06.03.2016)
Nowości, Pytania i odpowiedzi | 3 komentarze »
Tagi: , , ,


komentarze 3

“Kiedy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach do zezwolenia na przetwarzanie odpadów”
 1. 1 Zuzik napisał(a) 07:17, 09.03.2016:

  Czy firma, która po 2 latach chce wznowić działalność związaną z przetwarzaniem odpadów ( nie będą prowadzone żadne nowe działania inwestycyjne ) powinna uzyskać ponownie decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach? Wznowienie działalności będzie kontynuacją prowadzonej działalności i nie jest przedsięwzięciem planowym.

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 09:01, 09.03.2016:

  Zuzik, moim zdaniem DOŚU nie będzie wymagane, jeżeli będzie to kolejne zezwolenie na przetwarzanie w tej samej instalacji.
  Jednak od 2016 r. wydanie zezwolenia musi poprzedzić przeprowadzona przez WIOŚ z udziałem przedstawiciela właściwego organu kontrola instalacji, obiektu budowlanego lub jego części, w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska i jeżeli nie będą spełniane, to można nie dostać zezwolenia.
  W przypadku istotnej zmiany zezwolenia właściwy organ może (ale nie musi) wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli przez WIOŚ przed wydaniem decyzji w sprawie zmiany.
  Kontroli nie przeprowadza się, gdy zezwolenie na przetwarzanie odpadów dotyczy odzysku poza instalacjami i urządzeniami lub przygotowania do ponownego użycia (art. 41a UO2).

 3. 3 Joanna napisał(a) 11:30, 18.10.2017:

  Pani Joanno, mam pilne pytanie odnośnie poniższej sytuacji:

  Zmarł wlasciciel firmy, ktora zajmuje się przetwarzaniem odpadów. Firma byla zarejestrowana na niego, ale żona wlasciciela byla wspolwlascicielką firmy, osobą współpracująca i ZUSem opłacanym takim jak właściciel.

  Teraz żona kontynuuje prowadzenie firmy zmarłego męża. Do prowadzenia tego typu działalności jest potrzebna Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, a także pozwolenie na przetwarzanie odpadów, którą to decyzję i pozwolenie firma posiada ale na imię i nazwisko zmarłego własciciela.

  Czy, biorąc pod uwagę fakt że firma kontynuuje swoja dzialalnosc o takim samym charakterze i nic sie nie zmieniło odnosnie działań i profilu firmy, jest koniecznosc wyrabiania nowej decyzji i pozwolenia?

  Czy firma może pracować posługując się decyzją która została wydana na imię i nazwisko poprzedniego wlasciciela?

  Z góry dziekuje za pomoc w tej sprawie.


Skomentuj...