Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Wystawianie przez BDO dokumentów DPR, EDPR oraz innych przesunięte na 2025 rok

Od 1 stycznia 2023 r. tylko przez BDO miało być wystawianie i udostępnianie dokumentów i zaświadczeń potwierdzających zbieranie czy przetwarzanie odpadów, niezbędnych do rozliczenia wymaganych poziomów zbierania czy przetwarzania odpadów przez wprowadzających na rynek krajowy produkty takie jak oleje i preparaty smarowe, opony, baterie i akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz produkty w opakowaniach.

Jednak, kolejny raz, termin ten został przesunięty na 1.01.2025 r. Pierwotnie zmiana ta przewidziana została w wersji z 19.09.2022 r. projektu UC73 ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw. Ustawa nie została jeszcze wniesiona do Sejmu, więc ostatecznie ta projektowana zmiana została przerzucona do art. 50 i 56 pkt 1 uchwalonej przed Świętami ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. poz. 2687).

Tak więc do końca 2024 r. należy sporządzać dokumenty i zaświadczenia nadal zgodnie z przepisami dotychczasowymi (w formie papierowej) tj. wg wzorów określonych w rozporządzeniach:

  • Dz. U. z 2015 r. poz. 278 – dokumenty potwierdzające recykling albo dokumenty potwierdzające inne niż recykling procesy odzysku dla odpadów po produktach wymienionych w załączniku nr 4a do UPROD tj. takich jak: oleje smarowe, preparaty smarowe (inne niż smary plastyczne) oraz opony (art. 11 ust. 6a UPROD)
  • Dz. U. z 2019 r. poz. 812 – zaświadczenie o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych (art. 59a ust. 1 UBA)
  • Dz. U. z 2019 r. poz. 813 – zaświadczenie o przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach (art. 64a ust. 1 UBA)
  • Dz. U. z 2019 r. poz. 797 (załącznik nr 1) – zaświadczenie potwierdzające recykling (art. 55 ust. 2 USEE2
  • Dz. U. z 2019 r. poz. 797 (załącznik nr 2) – zaświadczenie potwierdzające inne niż recykling procesy odzysku (art. 57 ust. 3 USEE2)
  • Dz. U. z 2018 r. poz. 1809 (załącznik nr 2 ) – dokument DPR – dokument potwierdzający recykling odpadów opakowaniowych (art. 23 ust. 12a UGOPAK)
  • Dz. U. z 2018 r. poz. 1803 (załącznik nr 2) – dokument EDPR – dokument potwierdzający odpowiednio eksport odpadów opakowaniowych albo wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych w celu poddania ich recyklingowi (art. 24 ust. 10a UGOPAK)

Podmiot obowiązany do potwierdzania odpowiednio zbierania, odzysku i recyklingu odpadów produktowych i opakowaniowych jest obowiązany nadal do końca 2024 r. do sporządzania i udostępniania w formie papierowej ww. dokumentów i zaświadczeń, a więc nadal musi je archiwizować przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego dotyczą.

PODSTAWA PRAWNA

[1] Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. poz. 2687)
[2] Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (UPROD)
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling (Dz. U. poz. 278)
[4] Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (UBA)
[5] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych oraz ewidencji zaświadczeń o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych (Dz. U. poz. 812)
[6] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach oraz ewidencji zaświadczeń o przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach (Dz. U. poz. 813)
[7] Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (USEE2)
[8] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zaświadczenia o zużytym sprzęcie (Dz. U. poz. 818)
[9] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling i wzoru zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku oraz sposobu ich przekazywania (Dz. U. poz. 797)
[10] Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (UGOPAK)
[11] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wzorów dokumentów DPO i DPR (Dz. U. poz. 1809)
[12] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wzorów dokumentów EDPO i EDPR (Dz. U. poz. 1803)

Joanna Wilczyńska (31.12.2022)
Temat dnia | Skomentuj »
Tagi: , , , , , , , ,Skomentuj...