Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Ścieki oczyszczane w procesie odwróconej osmozy

Pytanie: Nawiązując do rozp. Min. Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r., poz. 1800 chciałbym się dowiedzieć, czy zakład może odprowadzać do ziemi ścieki przemysłowe spełniając warunek – ścieki będą oczyszczane w procesie odwróconej osmozy [J.J.].

Odpowiedź. Tak, można wprowadzać do ziemi każde ścieki oczyszczane w procesie odwróconej osmozy, a więc również ścieki przemysłowe tak oczyszczone, pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w § 13 rozporządzenie [1]: 

§ 13. 1. Ścieki bytowe, ścieki komunalne, ścieki pochodzące ze stacji uzdatniania wody, ścieki przemysłowe biologicznie rozkładalne, ścieki, o których mowa w § 12 ust. 1, wody z odwodnienia zakładów górniczych oraz ścieki oczyszczane w procesie odwróconej osmozy mogą być wprowadzane do ziemi, jeżeli:

1) nie będą stanowiły zagrożenia dla jakości wód podziemnych, w szczególności nie spowodują zanieczyszczenia tych wód substancjami szczególnie szkodliwymi dla środowiska wodnego;

2) nie zostały przekroczone najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń dla:

c) ścieków przemysłowych biologicznie rozkładalnych, ścieków pochodzących ze stacji uzdatniania wody, ścieków oczyszczanych w procesie odwróconej osmozy oraz wód pochodzących z odwodnienia zakładów górniczych, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia,

3) dla ścieków pochodzących ze stacji uzdatniania wody oraz ścieków oczyszczanych w procesie odwróconej osmozy – miejsce wprowadzania ścieków lub dno urządzenia wodnego jest oddzielone warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych

Uwaga. Na wprowadzanie tych ścieków do ziemi wymagane jest pozwolenie wodnoprawne, gdyż jest to szczególne korzystanie z wód (art. 122 ust. 1 pkt 1 PW).

Uwaga. Wprowadzanie ścieków do ziemi to korzystanie ze środowiska wymagające wniesienia rocznej opłaty na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska (art. 273 ust. 1 pkt 2 POŚ).

Podstawa prawna

[1] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego – Dz. U. z 2014 r. poz. 1800
[2] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (PW) – Dz. U. z 2015 r. poz. 469
[3] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, ze zm.

Tematy powiązane

Szczególne korzystanie z wód
Kiedy pozwolenie wodnoprawne

Joanna Wilczyńska (27.08.2015)
Pytania i odpowiedzi | 2 komentarze »
Tagi: ,


komentarze 2

“Ścieki oczyszczane w procesie odwróconej osmozy”
 1. 1 Jerzy napisał(a) 07:51, 28.08.2015:

  Witam
  Zaciekawiło mnie ostatnie zdanie dotyczace tej opłaty. To jest jeden z tych działów sprawozdania jakie do Marszałka wysyłam? Mi pani z UM tłumaczyła, że są zmiany i sprawozdanie zawsze wysłać trzeba a opłate jak przekroczę 800 zł. Może mi pani to wyjaśnić pozdrawiam, JK

  PS. Lubie ten blog jest tu sporo ciekawych informacji i ważnych, gdzie mały przedsiebiorca nie jest w stanie sam tego wyłapać

 2. 2 Kasia napisał(a) 12:24, 28.08.2015:

  @Jerzy
  Opłaty za korzystanie ze środowiska, obok administracyjnych kar pieniężnych, stanowią środki finansowo-prawne ochrony środowiska.
  Od 1 stycznia 2013 r. podmiot korzystający ze środowiska ponosi
  opłatę roczną za korzystanie ze środowiska za dany rok kalendarzowy do dnia 31 marca następnego roku. W tym samym terminie przedkłada marszałkowi województwa wykaz zawierający
  informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.
  WAŻNE! Nie wnosi się opłat za korzystanie ze środowiska, których roczna wysokość
  nie przekracza 800 zł ALE SPRAWOZDANIE NIEMNIEJ TRZEBA PRZEDŁOŻYĆ.


Skomentuj...