Śmiało! Zadaj pytanie tu:


 • (Odpowiem na wybrane pytania)
lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Opłata za korzystanie ze środowiska za emisję CO2

Pytanie: Mam pytanie dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska. Chodzi o spalanie biogazu oraz emisję CO2. Do tej pory płaciliśmy za tlenki azotu. Nie płaciliśmy za CO2. W Ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. nr 130) wymieniono gazy cieplarniane a jednym z nich jest CO2. W cenniku do opłat za korzystanie ze środowiska została przedstawiona stawka za CO2. Z tego co mi wiadomo w wyniku spalania jednym z produktów końcowych jest CO2. Stąd moje pytanie.
1. Czy oczyszczalnie ścieków wykazują lub powinny wykazywać  ilość emitowanego CO2.
2. Na jakiej podstawie lub w jaki sposób ustalić  ilość emitowanego CO2 na oczyszczalni ścieków? [K.R.]

Odpowiedź: Tak, wymagana jest opłata za korzystanie ze środowiska za emisję dwutlenku węgla (CO2) ze spalania biogazu oraz za inne substancje powstające w wyniku spalania biogazu, dla których określone są jednostkowe stawki w obwieszczeniu [1], a nie tylko za tlenki azotu. Przy obliczaniu opłaty należy korzystać nadal, poza stawkami, z rozporządzenia w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska [2], tj. w zakresie odnośników i ich objaśnień oraz uwag.

Wymóg opłatowy wynika z art. 273-292 POŚ, a więc należy określić wielkości emisji substancji do powietrza w danym półroczu. Niestety wskaźniki emisji są powszechnym problemem (nie tylko dla procesu spalania biogazu) i nie są obecnie określane w przepisach prawnych. Na podstawie art. 7 ust. 4 USZE może być wydane rozporządzenie określające sposoby ustalania wielkości emisji dla poszczególnych rodzajów instalacji, ale jeszcze takiego rozporządzenia nie ma. Nie posiadam takich wskaźników, ale co do rodzaju substancji to podejrzewam, że z procesu spalania biogazu emitowane będą m.in. tlenki azotu, dwutlenek siarki, dwutlenek węgla, tlenek węgla, pył. Wielkość emisji CO2 ze spalania biogazu możliwa jest do określenia obliczeniowo, jeżeli znana jest ilość spalonego biogazu i jego skład. Ustalenie wielkości emisji CO2 i innych substancji możliwe jest na podstawie wykonanych pomiarów emisji dla danego procesu lub na podstawie literaturowych wskaźników emisji.

Uwaga. Podmiot korzystający ze środowiska nie ponosi opłat za korzystanie ze środowiska w zakresie emisji substancji do powietrza jedynie wtedy, gdy:

– prowadzi działania ratownicze (art. 2 ust. 2 pkt 2 POŚ);

– jest osobą fizyczną niebędącą przedsiębiorcą i nie musi posiadać pozwolenia na wprowadzanie substancji do powietrza (art. 284 ust. 2 POŚ);

– naliczona kwota na rachunek danego urzędu marszałkowskiego nie przekracza 400 zł za półroczną łączną emisję do powietrza, wtedy jednak wykaz opłatowy należy złożyć (art. 289 ust. 1, art. 286 POŚ);

– posiada instalację objętą systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, której przyznano uprawnienia do emisji i gdy wniósł na rachunek bankowy NFOŚiGW opłatę w wysokości równej iloczynowi liczby uprawnień do emisji przyznanych na pierwszy rok i obowiązującej w roku poprzednim jednostkowej stawki opłaty za wprowadzanie CO2 do powietrza, to wówczas nie ponosi w tym roku okresu rozliczeniowego opłat na konto urzędu marszałkowskiego za wprowadzanie do powietrza dwutlenku węgla, na którego emisję uzyskał uprawnienia do emisji (art. 27 (UHE2).

Poza tym nie ma żadnych zwolnień z obowiązku naliczenia półrocznych opłat za emisję substancji do powietrza i złożenia wykazów opłatowych do marszałka województwa i WIOŚ, a więc opłaty dotyczą też oczyszczalni.

Uwaga. Za wprowadzanie do powietrza gazów lub pyłów należy wnieść opłatę podwyższoną o 500 % w przypadku braku wymaganego pozwolenia (art. 292 POŚ). Nie dotyczy to jednak emisji CO2, gdyż dla substancji tej nie określa się dopuszczalnej emisji w pozwoleniu, bo nie jest normowana w powietrzu – nie są dla niej określone dopuszczalne poziomy ani wartości odniesienia w powietrzu .

Podstawa prawna:

[1] Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2011 – M.P. Nr 74/2010 r., poz. 945
[2] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska – Dz. U. Nr 196/2008 r., poz. 1217
[3] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm. – art. 2, 3, 273, 284, 286, 289, 292
[4] Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (USZE) – Dz. U. Nr 130/2009 r., poz. 1070, ze zm. – art. 7
[5] Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (UHE2) – Dz. U. Nr 122/2011 r., poz. 695 – art. 27
[6] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia – Dz. U. Nr 130/2010 r., poz. 881

Tematy powiązane:

Opłata za ścieki komunalne będące ściekami bytowymi

Joanna Wilczyńska (03.07.2011)
Pytania i odpowiedzi | 4 komentarze »
Tagi: , , ,


komentarze 4

“Opłata za korzystanie ze środowiska za emisję CO2”
 1. Joanna Wilczyńska
  1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 16:35, 22.01.2017:

  Nie wnosi się opłaty za emisję substancji do powietrza jedynie wtedy, gdy jej łączna roczna wysokość wnoszona na rachunek danego urzędu marszałkowskiego nie przekracza 800 zł, co wynika z art. 289 POŚ.
  Od 2017 r. dodano do tego przepisu treść:
  W przypadku gdy roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1 nie przekracza 100 zł, nie przedkłada się także wykazów i informacji, o których mowa w art. 286 ust. 1 i 1a.

 2. Avatar
  2 Joanna napisał(a) 13:47, 24.10.2018:

  Dzień dobry,
  Z góry przepraszam, że zadaję pytanie nie do końca związane z wątkiem, ale nie znalazłam niczego odpowiedniejszego w Pani artykułach.
  Proszę o Pani opinię, czy drukarnia, która posiada instalację do druku fleksograficznego, działającą bez pozwolenia, składającą się z dwóch elementów: 1. maszyny drukarskiej 2. palników maszyny drukarskiej (spalanie butanu), powinna naliczać opłatę podwyższoną za emisję CO2 z tychże palników czy nie.

 3. Joanna Wilczyńska
  3 Joanna Wilczyńska napisał(a) 15:10, 24.10.2018:

  Joanna (2), moim zdaniem nie jest wymagana opłata podwyższona dla CO2 w przypadku braku wymaganego pozwolenia na wprowadzanie gazów do powietrza z tej instalacji, gdyż CO2 nie jest substancją normowaną (nie ma dopuszczalnego poziomu ani wartości odniesienia)

 4. Avatar
  4 Joanna napisał(a) 08:00, 25.10.2018:

  Bardzo Pani dziękuję i pozdrawiam.


Skomentuj...