Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Transport odpadów od 24.01.2018 r.

Pytanie: W związku z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (Dz. U. poz. 1742), które wejdzie w życie w dniu 24 stycznia 2018 roku, mam następujące pytanie:

czy wytwórca odpadów, który transportuje wytworzone przez siebie odpady do miejsca przekazania ich innemu posiadaczowi, np. odpady złomu stalowego do punktu skupu (zbierania odpadów) w ilości większej niż 100 kg, lub świetlówki do hurtowni, która prowadzi nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów, również musi spełnić wymagania tego rozporządzenia (a więc transportować je odpowiednio oznakowanym środkiem transportu i z odpowiednimi dokumentami), czy dotyczy ono jedynie podmiotów zajmujących się transportem odpadów mających zezwolenia na transport odpadów lub działających na podstawie wpisu do odpowiednich rejestrów? [A.G.]

Odpowiedź: Na to pytanie nie umiem odpowiedzieć. Celem tego rozporządzenia (wg OSR na etapie projektu) była regulacja prawna dla prowadzących działalność transportową na zlecenie, bo po utworzeniu 24 stycznia 2018 r. nowego rejestru w ramach BDO będą oni musieli wpisać się do tego rejestru i stracą ważność dotychczasowe ich zezwolenia na transport odpadów, w których mogły być zawarte regulacje w zakresie transportu odpadów. Rozporządzenie jednak ani delegacja ustawowa do niego nie wyraża tego jasno i nie wyklucza ze stosowania tych przepisów transportujących wytworzone przez siebie odpady, którzy do tej pory nie wymagali zezwolenia na transport odpadów i nie będą wymagać rejestru w ramach BDO jako transportujący odpady. Komunikat MŚ też tego nie wyjaśnia.

Jedynie w zakresie posiadania wymaganych dokumentów jest jednoznacznie, że chodzi o wykonującego usługę transportu albo odbierającego odpady komunalne:

§ 8. 1. Odpady transportuje się wraz z dokumentem potwierdzającym rodzaj transportowanych odpadów oraz dane zlecającego transport odpadów, a w przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – wraz z dokumentem potwierdzającym rodzaj transportowanych odpadów oraz nazwę gminy, z terenu której są odbierane odpady.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) (Dz. U. z 2018 r. poz. 21, z późn. zm.)
[2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (Dz. U. poz. 1742)

Tematy powiązane

BDO – Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami
Rejestr w ramach BDO
Transport odpadów

Joanna Wilczyńska (24.01.2018)
Nowości, Pytania i odpowiedzi | 2 komentarze »
Tagi: , , ,


komentarze 2

“Transport odpadów od 24.01.2018 r.”
  1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 20:32, 02.01.2019:

    Od 15.01.2019 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru prowadzonego w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami

  2. 2 Dominika napisał(a) 10:39, 21.07.2020:

    Firma posiada zezwolenie na zbieranie odpadów. Odebrała odpad od wytwórcy:
    1. Potwierdziła przejęcie odpadów w BDO. Później okazało się, że część odpadu jest niezgodna i zostanie zwrócona wytwórcy. Jaki dokument powinien dostać kierowca na transport? Jak powinna wyglądać Ewidencja Odpadów jeśli KPO zostało potwierdzone na wagę niepomniejszoną o tę niezgodność?
    2. Część odpadu jest niezgodna i zostanie zwrócona wytwórcy. KPO odrzucono do korekty na wagę, która ostatecznie została przyjęta. Jaki dokument powinien dostać kierowca na transport zwracanych odpadów?


Skomentuj...