Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

LZO – w farbach i lakierach do malowania budynków oraz preparatach do odnawiania pojazdów

Przy wytwarzaniu produktu należy m.in. ograniczać wykorzystywanie substancji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania produktu (art. 166 POŚ). Minister Gospodarki określił szczegółowe wymagania w celu spełnienia ww. obowiązków m.in. w rozporządzeniu [2].

Rozporządzenie to określa dopuszczalną zawartość LZO dla niektórych:

 • farb i lakierów przeznaczonych do malowania budynków i ich elementów wykończeniowych, wyposażeniowych oraz związanych z budynkami i tymi elementami konstrukcji, stosowanych do celów dekoracyjnych, funkcjonalnych i ochronnych, z wyłączeniem farb i lakierów w aerozolu;
 • preparatów do odnawiania pojazdów, przeznaczonych do malowania pojazdów lub ich elementów, preparatów stosowanych do częściowych napraw, konserwacji i dekoracji pojazdów poza instalacjami produkcyjnymi.

Dla potrzeb rozporządzenia [2] definicja LZO, inna niż w przepisach dotyczących standardów emisyjnych [3], brzmi:

lotne związki organiczne, zwane dalej „LZO”, w rozumieniu przepisów rozporządzenia [2], oznaczają: związki organiczne o początkowej temperaturze wrzenia mniejszej lub równej 250 °C, mierzonej w warunkach ciśnienia normalnego 101,3 kPa

Zabrania się wprowadzania do obrotu produktów niespełniających rozporządzenia [2] (art. 171 POŚ), a za naruszenie tego zakazu przewidziana jest grzywna (art. 348 ust. 1 POŚ).

Uwaga. Rozporządzenie [2] dotyczy wprowadzających do obrotu produkty wymienione w tym rozporządzeniu i nie dotyczy produktów stosowanych wyłącznie w instalacjach podlegających standardom LZO określonym w rozporządzeniu [3]. Dlatego też stosowanie produktów określonych w rozporządzeniu [2] do malowania budynków i odnawiania pojazdów nie podlega standardom emisyjnych LZO określonych w rozporządzeniu [3].

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm. – art. 3, 169, 171, 348
[2] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia emisji lotnych związków organicznych powstających w wyniku wykorzystywania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach i lakierach oraz w preparatach do odnawiania pojazdów – Dz. U. Nr 11/2007 r., poz. 72
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji – Dz. U. Nr 260/2005 r., poz. 2181, ze zm. – rozdział 6, załącznik nr 7, 8 i 9

Tematy powiązane

Wyjaśnienia Ministerstwa Środowiska dotyczące rozporządzenia w sprawie standardów emisyjnych z instalacji oraz dyrektywy 1999/13/WE i dyrektywy 2004/42/WE
LZO – standardy emisyjne

Joanna Wilczyńska (24.11.2010)
Temat dnia | 8 komentarzy »
Tagi: , , , , , , ,


komentarzy 8

“LZO – w farbach i lakierach do malowania budynków oraz preparatach do odnawiania pojazdów”
 1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 09:54, 11.05.2011:

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia emisji lotnych związków organicznych powstających w wyniku wykorzystywania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach i lakierach oraz w preparatach do odnawiania pojazdów – zostało ogłoszone 10.05.2011 r. w Dz. U. Nr 94/2011 r., poz. 555, wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 25.05.2011 r.

 2. 2 Zbyszek napisał(a) 14:51, 01.10.2011:

  kiedy wejdą przepisy zakazujące sprzedaż i produkcje lakierów tzw chemicznych i przejdziemy jak w unii na farby wodne

 3. 3 Joanna Wilczyńska napisał(a) 13:28, 21.05.2012:

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia emisji lotnych związków organicznych powstających w wyniku wykorzystywania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach i lakierach oraz w mieszaninach do odnawiania pojazdów – zostało ogłoszone 11.05.2012 r. w Dz. U. poz. 510, wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 26.05.2012 r.

 4. 4 Joanna Wilczyńska napisał(a) 11:01, 06.01.2014:

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia emisji lotnych związków organicznych powstających w wyniku wykorzystywania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach i lakierach oraz w preparatach do odnawiania pojazdów – tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1569

 5. 5 Joanna Wilczyńska napisał(a) 20:54, 22.01.2014:

  Komisja Europejska 2008 r. – Wytyczne 6 – Część 1: Pokrywanie i wykończanie pojazdów:
  „Przed 2004 r. podana w Dyrektywie Rozpuszczalnikowej definicja wykończania pojazdów zawierała także 'pokrywanie pojazdów drogowych, lub ich części, prowadzone jako część naprawy, konserwacji lub zdobienia pojazdów na zewnątrz instalacji wytwórczych’. Jednakże, procesy te na drodze zmiany wprowadzonej Dyrektywą dla Produktów Lakierniczych 2004/42/WE, wyłączono z zakresu Dyrektywy Rozpuszczalnikowej i produkty stosowane dla pojazdów podlegają obecnie Dyrektywie dla Produktów Lakierniczych.”

 6. 6 Joanna Wilczyńska napisał(a) 23:49, 24.01.2014:

  Projekt (z 11.10.2013 r.) nowego rozporządzenia – wyraźne mówi, że dotyczy mieszanin do odnawiania pojazdów, przeznaczonych do malowania pojazdów lub ich elementów, mieszanin stosowanych do częściowych napraw, konserwacji i dekoracji pojazdów poza instalacjami produkcyjnymi

 7. 7 Czesław napisał(a) 16:14, 16.03.2020:

  Od 1.10.2019r. obowiązuje tj. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. z 2019r. poz. 1806)- opublikowane w Dz.U. z 23.09.2020r.

 8. 8 Joanna Wilczyńska napisał(a) 00:06, 17.03.2020:

  Czesław (7), właściwie to powinno być tak:
  Od 23.09.2019 r. obowiązuje tekst jednolity rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów, ogłoszony w Dz. U. z 2019 r. poz. 1806


Skomentuj...