Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Ogłoszony jest jednolity tekst ustawy o odpadach

Wczoraj w Dzienniku Ustaw [1] został ogłoszony jednolity tekst ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Ten tekst jednolity uwzględnia wszystkie obowiązujące dziś dotychczasowe zmiany ustawy o odpadach wynikające z przepisów ogłoszonych przed 23 sierpnia 2010 r.,
a więc uwzględnia też wszystkie zmiany z tego roku wprowadzone prze 2 ustawy zmieniające (tzw. „czyszczące”) [2] i [3].

Jest to już drugi tekst jednolity tej ustawy ogłoszony w Dzienniku Ustaw i jest to obecnie obowiązujący akt prawny dla ustawy o odpadach. Treść tekstu jednolitego ustawy znajduje się w załączniku do obwieszczenia na stronie 13956 Dziennika Ustaw Nr 185 [1].
Samo obwieszczenie [1] w ust. 1 wymienia:

  • w pkt 1-14 – uwzględnione w drugim tekście jednolitym ustawy czyszczące ujęte w pierwszym tekście jednolitym (Dz. U. Nr 39/2007 r., poz. 251),
  • w pkt 15-22 – uwzględnione w drugim tekście jednolitym ustawy czyszczące do pierwszego tekstu jednolitego.

Natomiast w ust. 2 obwieszczenia (od końca strony 13950 do końca strony 13955 Dz. U. Nr 185) podane są nieuwzględnione w tekście jednolitym treści tych art. ustaw czyszczących, które dotyczą przepisów przejściowych i końcowych, bądź tych, które już straciły ważność.

Z chwilą ogłoszenia drugiego tekstu jednolitego w Dzienniku Ustaw, a więc od 5 października 2010 r., do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach podawać należy wyłącznie Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243. Jeżeli będzie jakaś nowa zmiana tej ustawy, to Dz. U. nowej zmiany będziemy dopisywać do tego, w którym został ogłoszony drugi tekst jednolity.
Jest to zgodne z § 90 rozporządzenia [4]:

Zmienia się zawsze pierwotny tekst ustawy, a jeżeli wprowadzono do niego zmiany — tekst zmieniony. Jeżeli ogłoszono tekst jednolity ustawy, zmienia się ten tekst, a w przypadku gdy wprowadzono zmiany do tekstu jednolitego — zmieniony tekst jednolity.

Obecnie trwają prace nad kilkoma projektami zmian obecnej (drugiej – z 27.04.2001 r.) ustawy o odpadach, a także nad projektem założeń do nowej (trzeciej) ustawy o odpadach.

Uwaga. Nie są obowiązującymi aktami prawnymi wszelkie pomocnicze „teksty ujednolicone” (a nie „teksty jednolite”), które są zamieszczane w różnych opracowaniach czy na WWW, ale nie są ogłoszone w Dzienniku Ustaw.

Podstawa prawna

[1] Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach – Dz. U. Nr 185/2010 r., poz. 1243
[2] Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. Nr 28/2010 r., poz. 145
[3] Ustawa z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy — Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. Nr 152/2010 r., poz. 1018
[4] Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” – Dz. U. Nr 100/2002 r., poz. 908

Tematy powiązane

Sprostowanie błędu w tekście jednolitym ustawy o odpadach

Joanna Wilczyńska (06.10.2010)
Nowości | Skomentuj »
Tagi: , , ,Skomentuj...