Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Kiedy urządzenie jest „sprzętem” elektrycznym albo elektronicznym?

Pytanie

Czy transformatory sieciowe znajdujące zastosowanie w urządzeniach elektronicznych takich jak zasilacze do tel. komórkowych i UPS, zasilacze do elektronarzędzi itp. są sprzętem w rozumieniu ustawy o zseie?  Odbiorcami tych transformatorów są wyłącznie podmioty gospodarcze. [K.P.]

Odpowiedź

Tak.  Transformatory są „sprzętem” w rozumieniu ustawy [1] i wg [2] podlegają przepisom tej ustawy.

Definicja sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zwanego w przepisach ustawy [1] „sprzętem”, brzmi (art. 3 ust. 1 pkt 10 USEE):

sprzęt – urządzenie, którego prawidłowe działanie jest uzależnione od dopływu prądu elektrycznego lub od obecności pól elektromagnetycznych oraz mogące służyć do wytwarzania, przesyłu lub pomiaru prądu elektrycznego lub pól elektromagnetycznych i zaprojektowane do użytku przy napięciu elektrycznym nieprzekraczającym 1 000 V dla prądu przemiennego oraz 1 500 V dla prądu stałego, zaliczone do grup sprzętu określonych w załączniku nr 1 do ustawy

Klasyfikacja urządzeń do tak definiowanego „sprzętu” w wielu przypadkach jest bardzo trudna. Przy tym nie każde urządzenie zakwalifikowane wg tej definicji jako „sprzęt” podlega przepisom ustawy [1].

Przy klasyfikacji do „sprzętu” i do podlegania ustawie [1] nieco pomocne są wytyczne [2] i [3] zamieszczone na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w zakładce: Strona główna » Godpodarka Odpadami » Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny » Informacje ogólne » Informacje ogólne.

Zgodnie z wytycznymi [2] sprzęt objęty jest przepisami ustawy [1] tylko wtedy, gdy jednoczesne spełnione są następujące warunki:

1. Sprzęt spełnia przesłanki zawarte w definicji sprzętu zawartej w ustawie (art. 3 ust. 1 pkt 10),

2. Sprzęt nie został wymieniony w żadnej z 3 grup podlegających wyłączeniom z zakresu stosowania przepisów ustawy (art. 2 ust. 3),

3. Sprzęt nie został uwzględniony w żadnym z kryteriów wyłączeń zawartych w załączniku nr 1 do ustawy.

Przy czym wyłączenia z art. 2 ust. 3 USEE i wg [2] dotyczą:

 • sprzętu służącego ochronie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli ten sprzęt jest przeznaczony wyłącznie do celów wojskowych (np. celowniki laserowe, radiostacje wojskowe, elementy wojskowych instalacji radarowych, broń);
 • odpadów promieniotwórczych w rozumieniu Prawa atomowego (sprzęt skażony substancjami promieniotwórczymi lub zawierający substancje promieniotwórcze);
 • sprzętu będącego częścią składową urządzenia, które nie jest sprzętem w rozumieniu przepisów ustawy [1] (np. montowane fabrycznie w samochodach radia samochodowe, głośniki przeznaczone do danego modelu pojazdu wmontowane na stałe).

Natomiast wyłączenia zawarte w załączniku nr 1 do ustawy [1] i wg [2] obejmują:

 • oprawy oświetleniowe do lamp fluorescencyjnych stosowanych w gospodarstwach domowych,
 • żarówki,
 • wielkogabarytowe stacjonarne narzędzia przemysłowe (urządzenia wprowadzane na rynek z przeznaczeniem dla przemysłu i pełnią określoną funkcję np. na liniach produkcyjnych jednocześnie będąc ich integralną częścią, ale które nie są przeznaczone do wprowadzenia na rynek jako ogólnie dostępne urządzenia),
 • wyroby medyczne wszczepiane i skażone.

Ustawa [1] dotyczy sprzętu wprowadzanego do obrotu na terytorium kraju z przeznaczeniem zarówno dla gospodarstw domowych, jak i dla innych podmiotów. Nie chodzi przy tym o „pierwszego” odbiorcę sprzętu (np. hurtownia), lecz o końcowego jego użytkownika. Ustalenie tego jest ważne, gdyż w przypadku sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych ustawa [1] nakłada na wprowadzającego sprzęt dodatkowe obowiązki.

Według wytycznych [2] sprzęt nie jest przeznaczony dla gospodarstw domowych, jeżeli łącznie spełnia następujące warunki:

 • jego głównym odbiorcą jest przemysł, firmy, przedsiębiorstwa, instytucje,
 • jego konstrukcja i funkcje nie uzasadniają zastosowania w gospodarstwach domowych,
 • nie jest wprowadzany na rynek z myślą o detalicznych nabywcach.

W przeciwnym wypadku sprzęt należy uznać za przeznaczony dla gospodarstw domowych

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (USEE)- Dz. U. Nr 180/2005 r., poz. 1495, ze zm. – art. 3
[2] Wytyczne (4 grudnia 2006 r.) techniczne dla oceny wyrobu w zakresie jego podlegania przepisom ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
[3] Wytyczne (7 grudnia 2009 r.) techniczne dla klasyfikacji sprzętu oświetleniowego w zakresie jego podlegania przepisom ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Joanna Wilczyńska (09.12.2010)
Pytania i odpowiedzi | 7 komentarzy »
Tagi: , , , , , ,


komentarzy 7

“Kiedy urządzenie jest „sprzętem” elektrycznym albo elektronicznym?”
 1. 1 Piotr napisał(a) 16:02, 19.05.2015:

  Tu wpisProszę o odpowiedź czy:
  -wkłady do zniczy
  -znicze
  -lampiony figularne (choinki, krzyżyki)
  -świece
  diodowe i elektroniczne których źródłem prądu stałego są baterie przenośne (R6 i r14)
  oraz
  – kapturki solarne
  -znicze solarne(kapturek solarny nałożony na kosz szklany)
  podlegają pod przepisy ustawy o zuzytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym?
  Do jakiej grupy należy zakwalifikować w/w produkty
  Czy zakupujacy hurtownik lub prowadzący sklep detaliczny ma obowiazek sprawdzania czy sprzedajacy (hurtownia, importer lub producent krajowy) ma odpowiednie uprawnienia do dalszej sprzedaży np. Nr GIOŚ uwidoczniony na fakturze vat. z komentarz…

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 19:56, 20.05.2015:

  Wymienione w powyższym komentarzu produkty, to moim zdaniem sprzęt w rozumieniu USEE: grupa 5 (Sprzęt oświetleniowy) rodzaj 6 (Pozostałe urządzenia oświetleniowe służące do celów rozpraszania i kontroli światła, z wyjątkiem żarówek). Wprowadzający taki sprzęt (a więc producent, importer) musi mieć numer rejestrowy nadany przez GIOŚ (do czasu utworzenie BDO, bo potem musi mieć numer rejestrowy nadany w ramach BDO).
  „Wprowadzający sprzęt jest obowiązany umieszczać numer rejestrowy na fakturach i innych dokumentach w związku z wykonywaniem działalności objętej rejestrem” – art. 21 ust. 2 USEE.
  „Sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych są obowiązani do:
  1) sprzedaży wyłącznie sprzętu wprowadzanego do obrotu przez wprowadzającego sprzęt wpisanego do rejestru” – art. 41 pkt 1 USEE.
  „Sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy, który wbrew przepisowi art. 41 pkt 1 prowadzi sprzedaż sprzętu pochodzącego od wprowadzającego sprzęt niezarejestrowanego w rejestrze, podlega karze pieniężnej w wysokości od 5000 zł do 500 000 zł.” – art. 80 ust. 8 USEE.

 3. 3 Kuba napisał(a) 12:14, 15.09.2017:

  Witam,
  Czy wymienione urządzenia są sprzętem elektrycznym w myśl ustawy? ;

  rożno gazowe z wbudowanym na stałe silnikiem elektrycznym służącym do obracania szpikulców.

  opiekacz gazowy do kebaba/gyrosa z wbudowanym na stałe silnikiem elektrycznym służącym do obracania mięsa

 4. 4 Paweł napisał(a) 19:21, 06.11.2017:

  W związku z nową numeracją i nazwami grup sprzętu ustawy o zużytym sprzęcie elektronicznym powstał nowy załącznik z 6 grupami urządzeń. Prosił był o pomoc czy dobrze sklasyfikowałem swoje produkty a mianowicie moja firma produkuje podgrzewacze elektryczne przepływowe i zbiornikowe kolektory słoneczne, pompy ciepła oraz kotły pelletowe.
  Podział zrobiłem następujący:
  GRUPA V – Małogabarytowe – Pozostałe -Podgrzewacze elektryczne przepływowe
  GRUPA IV – Wielkogabarytowe – Pozostałe – Podgrzewacze elektryczne zbiornikowe i Kolektory słoneczne
  GRUPA I – Pompy ciepła
  Nie jestem pewien do której grupy zaliczyć kotły pelletowe. Czy może Pani wie do której grupy te produkty zaliczyć? Czy też do grupy I ostatniej pozycji tj.: inny sprzęt działający na zasadzie wymiany temperatury stosujący do celów wymiany temperatury płyny inne niż woda? Czy może do wielkogabarytowych pod pozycję pozostałe?
  Będę wdzięczny za pomoc w ustaleniu miejsca klasyfikacji.

 5. 5 Joanna Wilczyńska napisał(a) 22:20, 06.11.2017:

  Paweł, od 2018 r. sprzęt elektryczny i elektroniczny należy zaklasyfikować do jednej z sześciu grup wymienionych w załączniku nr 1 do USEE2.
  Jeżeli prawidłowe działanie powyżej wymienionych produktów jest uzależnione od dopływu prądu, to moim zdaniem wszystkie one kwalifikują się do grupy 1 – „Sprzęt działający na zasadzie wymiany temperatury”, a ich rodzaj dla pomp ciepła to „pompy ciepła”, a dla reszty produktów to rodzaj „pozostały sprzęt”.

 6. 6 Paweł napisał(a) 06:51, 07.11.2017:

  Pani Joanno ale elektryczne podgrzewacze przepływowe czy zbiornikowe jak i kolektory podgrzewają wodę i nie powinny iść do czwartej i piątej grupy jak wskazałem? We wcześniejszym podziale były zakwalifikowane jako elektryczne urządzenia grzejne lub urządzenia gospodarstwa domowego. Do pierwszej grupy po za wymienionymi urządzeniami nie ma tam ogrzewaczy wody zaś do ostatniej pozycji należy zakwalifikować sprzęt działający na zasadzie wymiany temperatury stosujący do celów wymiany temperatury płyny inne niż woda. A urządzenia produkowane przez moja Firmę działają na zasadzie podgrzewania wody.

 7. 7 Bartosz Balowski napisał(a) 18:56, 25.11.2019:

  Czy dobrze wnioskuję, że kondensator nie jest sprzętem elektrycznym?


Skomentuj...