Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Emisja ze spalania paliw w samochodach

Pytanie: Firma transportowa zarejestrowana w Polsce , większość usług realizuje wożąc towary za granicę i przywożąc towary do Polski. Samochody tankują paliwo wyłącznie w Polsce. Jak wyliczyć i udokumentować wielkość emisji podczas transportu na terenie Polski? [A.M.]

Odpowiedź: Wprowadzanie do powietrza substancji ze spalania paliw w silnikach spalinowych to korzystanie ze środowiska. Jeżeli spalanie jest w silnikach samochodów jeżdżących w terenie, to nie jest wymagane posiadanie pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza z tego spalania, ale tę emisję trzeba uwzględnić w półrocznej opłacie za korzystanie ze środowiska oraz w rocznym raporcie do KOBiZE.

W przypadku spalania paliw, dla których w celu naliczenia opłaty za korzystanie ze środowiska określona jest stawka ryczałtowa odniesiona do ilości spalonego paliwa, nie jest konieczne określanie wielkości emisji poszczególnych zanieczyszczeń ze spalania tego paliwa, gdyż w wykazach opłatowych oraz w raporcie do KOBiZE podaje się jedynie ilość spalonego paliwa z podziałem na poszczególne rodzaje paliw oraz rodzaje silników zgodnie z wzorami [1] i [2].

Tak więc dla pojazdów jeżdżących za granicę należy określić ilość spalonego paliwa tylko na terenie Polski. Nie ma przy tym znaczenia, gdzie paliwo było kupione. Przepisy nie narzucają sposobu dokumentowania zużycia paliwa. Powinno to jednak być wiarygodne i nie budzić zastrzeżeń.

Proponuję dwa sposoby określania ilości zużytego paliwa w danym okresie półrocznym (opłaty) i rocznym (raport do KOBiZE) przez poszczególne rodzaje samochodów:

a) łączne zużycie paliwa w danym okresie ustalić na podstawie dokumentów zakupu otrzymanych przy tankowaniu, a następnie obliczyć ilość paliwa zużytego w kraju mnożąc łączne zużycie przez ilość kilometrów przejechanych w kraju i dzieląc przez łączną ilość kilometrów przejechanych w kraju i za granicą;

b) obliczyć ilość paliwa zużytego w kraju mnożąc zużycie paliwa na 1 km przez dany samochód przez ilość kilometrów przejechanych w kraju.

Wiadomo, że te obliczenia nie są dokładne, gdyż m.in. zakładają jednakowe spalanie paliwa na każdym kilometrze. Obliczenia te wymagają też ewidencji przejechanych kilometrów w kraju przez dany samochód.

Większy problem będzie, gdy w samochodach spalane będzie paliwo inne niż wymienione dla stawek ryczałtowych, a więc też inne niż wymienione w rozporządzeniach [1] i [2]. Wówczas oprócz ustalenia ilości spalonego w kraju paliwa trzeba znać wskaźniki emisji poszczególnych substancji powstających ze spalania tego paliwa odniesione do jednostki spalonego paliwa, a następnie obliczyć wielkość emisji poszczególnych substancji mnożąc ilość paliwa przez wskaźnik emisji dla danej substancji.

Podstawa prawna

[1] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat – Dz. U. Nr 97/2009 r., poz. 816
[2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru formularza raportu oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji – Dz. U. Nr 3/2011 r., poz. 4

Tematy powiązane

Stawki opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2012

Joanna Wilczyńska (21.12.2011)
Pytania i odpowiedzi | 3 komentarze »
Tagi: , , , , ,


komentarze 3

“Emisja ze spalania paliw w samochodach”
 1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 22:51, 14.01.2017:

  Od 23.11.2016 r. roczny raport tzw. KOBiZE składa się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. poz. 1877).
  Teraz w Krajowej bazie jest jedno konto dla danego podmiotu dla wszystkich jego zakładów i dla emisji poza zakładem, z dostępem dla maksymalnie 10 użytkowników tego podmiotu.

 2. 2 Karolina napisał(a) 00:18, 26.02.2017:

  Jak te zmiany wpłynęły na sposób wypełniania raportu do kobize ? Jak teraz wprowadzić emisję spalin paliw w samochodach w firmie transportowej ?

 3. 3 Joanna Wilczyńska napisał(a) 10:52, 18.04.2024:

  Od 31.10.2022 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 października 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. poz. 2217).
  Nie ma już ograniczenia do 10 użytkowników danego konta.
  Według przepisów przejściowych – zachowują ważność dotychczasowy identyfikator (login) i hasło dostępu do Krajowej bazy.


Skomentuj...