Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Raport do KOBiZE emisji z małych kotłów

Pytanie: Czy teraz musimy się rejestrować w Krajowej Bazie? Proszę o odpowiedź, ponieważ się już pogubiłam. Nasza firma posiada instalację, która nie wymaga pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza a jedynie zgłoszenia. W 2012 r. wysyłaliśmy skrócony raport dla małych przedsiębiorstw zawierający informacje o emisjach niezorganizowanych gazów cieplarnianych i innych substancji z procesów prowadzonych poza instalacją, kotły o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW oraz spalanie w silnikach spalinowych. Czy rejestrując się teraz muszę podać tylko dane dotyczące kotłów? Ze spalania paliwa w silnikach samochodowych i emisji niezorganizowanych emisji się nie podaje? Czy nie musi się rejestrować tylko ten podmiot korzystający ze środowiska, który nie posiada instalacji? [P.L.]

Odpowiedź: Tak, teraz w przypadku kotłowni (niezależnie od jej mocy) trzeba się zarejestrować i wprowadzić raport do Krajowej bazy prowadzonej przez KOBiZE, bo kotłownia jest „instalacją” w rozumieniu definicji z POŚ.

To były dwa pierwsze lata ulgowe dla tzw. „małych podmiotów”, które mogły złożyć raport do KOBiZE o emisji substancji do powietrza w sposób uproszczony na formularzu Excelowym.

Obecnie, wg Poradnika KOBiZE do raportów za 2012 r., trzeba się zarejestrować (uzyskać login i hasło) i wprowadzić raport do Krajowej bazy podając emisję zorganizowaną i niezorganizowaną tylko występującą na terenie „zakładu” w rozumieniu definicji z POŚ.
Nie ma więc obecnie potrzeby podawania emisji występującej poza „zakładem” np. ze środków transportu.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (USZE) – art. 6, 7, 59
[2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru formularza raportu oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji – Dz. U. Nr 3/2011 r., poz. 4
[3] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ)

Tematy powiązane

Definicja “instalacji” w przepisach z zakresu ochrony środowiska
Definicje “zakładu” w przepisach z zakresu ochrony środowiska
“Tytuł prawny” w przepisach z zakresu ochrony środowiska
Raporty do KOBiZE za rok 2012
Raporty do KOBiZE przez małe podmioty
Do końca lutego raport do KOBiZE
Czy za brak raportu do KOBiZE są jakieś sankcje?
Najczęściej zadawane pytania do KOBiZE
Nominalna moc cieplna w raporcie do KOBiZE

Joanna Wilczyńska (26.02.2013)
Pytania i odpowiedzi | 3 komentarze »
Tagi: , , , ,


komentarze 3

“Raport do KOBiZE emisji z małych kotłów”
 1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 17:56, 16.01.2014:

  Zmiana odpowiedzi KOBiZE na pytanie: Czy podmiot posiadający wyłącznie środki transportu powinien założyć konto w Krajowej bazie?
  „… Mając to na względzie i biorąc pod uwagę nadrzędny charakter obowiązku sformułowanego w ustawie można przyjąć, że podmioty korzystające ze środowiska, które nie władają zakładem (np. eksploatują wyłącznie urządzenia, w tym środki transportu) powinny móc spełnić obowiązek sporządzenia raportu poprzez utworzenie konta w Krajowej bazie, za pośrednictwem którego raporty te będą wprowadzane do tej bazy.”
  Poradnik dotyczący sporządzenia i wprowadzenia raportu do Krajowej bazy za 2013 rok – na str. 18-19 opisuje możliwość wprowadzania raportu za 2013 r. tylko z urządzeń (w tym środków transportu) przez podmioty nieposiadające „zakładu” w rozumieniu POŚ.

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 16:45, 01.12.2016:

  Od 23.11.2016 r. roczny raport tzw. KOBiZE składa się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. poz. 1877).
  Teraz w Krajowej bazie jest jedno konto dla danego podmiotu dla wszystkich jego zakładów i dla emisji poza zakładem, z dostępem dla maksymalnie 10 użytkowników tego podmiotu.

 3. 3 Joanna Wilczyńska napisał(a) 20:55, 16.11.2022:

  Od 31.10.2022 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 października 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. poz. 2217).
  Nie ma już ograniczenia do 10 użytkowników danego konta.
  Według przepisów przejściowych – zachowują ważność dotychczasowy identyfikator (login) i hasło dostępu do Krajowej bazy.


Skomentuj...