Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Zmiana decyzji

Pytanie: Czy organ może z urzędu (na podstawie art. 155 kpa) zmienić PZ dla Zakładu? czytaj więcej »

01.03.2017

Pozwolenia zintegrowane bezterminowe

Pytanie: Składałam wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego, w którym uwzględniłam określony czas obowiązywania pozwolenia, uzyskałam już decyzję, niestety nie doczytałam, że od 27 sierpnia 2014 roku można wnioskować o nieokreślony czas obowiązywania pozwolenia, czy istnieje możliwości wydłużenia terminu do czasu nieokreślonego? czytaj więcej »

01.03.2015

Odpady bliźniacze/lustrzane

Pytanie: Jak każdy zakład produkcyjny, jesteśmy wytwórcą odpadów, mamy pozwolenie wydane przez lokalne Starostwo. Pod koniec tego roku planujemy likwidację działu wtryskarek tworzyw sztucznych, w związku z tym spodziewam się ogromnych ilości odpadów. czytaj więcej »

11.05.2013

Zmiana starych zezwoleń na zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie

Pytanie: Czy po wejściu w życie nowej ustawy o odpadach mogę zmienić obowiązującą Decyzję tylko po kątem ilości przyjmowanych odpadów? czytaj więcej »

27.02.2013

Zmiana klasyfikacji odpadu

Mamy nową ustawę o odpadach (UO2), ale nadal (maksymalnie jeszcze przez 2 lata) obowiązuje dotychczasowy katalog odpadów [3]. Indeksem górnym w postaci gwiazdki „*” przy kodzie rodzaju odpadów wskazano w katalogu odpadów, które odpady są niebezpieczne, kierując się źródłem powstawania odpadów oraz ich właściwościami. czytaj więcej »

24.02.2013

Zmiana zezwolenia

Pytanie: Czy starosta, niebędący prezydentem miasta na prawach powiatu, wydając decyzję na zmianę zezwolenia na prowadzenie odzysku odpadów jest obowiązany za każdym razem, kiedy prowadzi takie postępowanie, zasięgnąć opinii właściwego ze względu na miejsce odzysku wójta, burmistrza lub prezydenta miasta? czytaj więcej »

15.11.2012

Zbiorcze zestawienie odpadów z firmy budowlanej

Pytanie: Mam pytanie odnośnie ustawy o odpadach. Firma otrzymała decyzję zatwierdzającą POG na terenie całego kraju, czy w związku z tym zbiorcze roczne zestawienie należy przedkładać w każdym województwie, w którym w danym roku prowadzona była działalność, czy jedynie w województwie, w którym mieści się siedziba firmy? Ponadto, czy możliwe jest rozszerzenie decyzji o kolejne kody, czy należy złożyć nowy wniosek o wydanie nowej decyzji? czytaj więcej »

07.04.2012

Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów

Pytanie. Zakład pracy posiada pozwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych (powyżej 1000 kg/rok). Niestety od jakiegoś czasu zakład wytwarza więcej odpadów niż jest określone w pozwoleniu. Czy w takim przypadku zakład musi wystąpić o zmianę aktualnego pozwolenia czy wystąpić o nowe aktualne pozwolenie ? Czy jeśli w przypadku zmiany aktualnego pozwolenia, są ponoszone z tego tytułu jakieś opłaty ? Obecne pozwolenie jest ważne do końca 2012 r. czytaj więcej »

18.09.2011

Zmiana zgłoszenia instalacji spawania

Pytanie: Moje pytanie dot. emisji z procesu spawania. Posiadamy dwa stanowiska spawalnicze (emisja zorganizowana). W I półroczu tego roku zwiększyło się zużycie drutu spawalniczego z powodu zmiany metody spawania (zakupiono nową spawarkę, nadal są dwa stanowiska), a zużycie elektrod zmalało. Jakie kroki należy podjąć w przypadku stwierdzenia przekroczenia parametrów emisji z procesu spawania w stosunku do wartości podanych w zgłoszeniu instalacji? czytaj więcej »

12.07.2011

Czy powinna być ponownie przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko i nowa decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach?

Pytanie: Zakład realizuje przedsięwzięcie polegające budowie instalacji (kocioł energetyczny do produkcji energii cieplnej) o mocy zainstalowanej 47 MW do współspalania odpadów. W kotle spalane będą odpady zaliczane do biomasy wg § 5 ust. 7 rozporządzenia o standardach emisyjnych oraz odpady inne niż niebezpieczne o kodach z grupy 02, 03 i 17. Realizacja przedsięwzięcia wymagała przeprowadzenia procedury oddziaływania na środowisko. Został sporządzony raport OOŚ i na jego podstawie wydana została „decyzja środowiskowa”. Jeżeli po oddaniu do eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcie, zakład podjąłby decyzje o spalaniu odpadów o kodach innych niż wyszczególnione w raporcie np. wysegregowane odpady komunalne z grupy 20, to czy powinna być ponownie przeprowadzona procedura oddziaływania na środowisko i nowa decyzja środowiskowa? [R.B.] czytaj więcej »

28.04.2011