Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Zbiorcze zestawienie odpadów z firmy budowlanej

Pytanie: Mam pytanie odnośnie ustawy o odpadach. Firma otrzymała decyzję zatwierdzającą POG na terenie całego kraju, czy w związku z tym zbiorcze roczne zestawienie należy przedkładać w każdym województwie, w którym w danym roku prowadzona była działalność, czy jedynie w województwie, w którym mieści się siedziba firmy? Ponadto, czy możliwe jest rozszerzenie decyzji o kolejne kody, czy należy złożyć nowy wniosek o wydanie nowej decyzji? [P.S]

Odpowiedź: Zbiorcze roczne zestawienie danych o odpadach trzeba przekazać do 15 marca marszałkowi województwa w każdym województwie, w którym zostały wytworzone odpady. Wynika to wprost z art. 37 ust. 3 ustawy o odpadach, który nie został zmieniony dla prowadzących usługi po dodaniu od 12.03.2010 r. do UO przepisów dotyczących decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami (PGO).

Właściwy do przyjęcia zbiorczego zestawienia jest marszałek tego województwa, w którym zostały odpady wytworzone, również te wytworzone w wyniku usługi u klienta. Natomiast ten, kto prowadzi zbieranie, odzysk lub unieszkodliwianie – składa zbiorcze zestawienie marszałkowi tego województwa, w którym prowadzi zbieranie, odzysk czy unieszkodliwianie.

W przypadku odpadów wytwarzanych w związku z usługami u klienta, podmiot powinien prowadzić karty ewidencji odpadu (KEO) odrębnie w każdym województwie, aby na ich podstawie mógł sporządzić zbiorcze zestawienie odrębnie dla każdego województwa, w którym odpady wytworzył.

Co do zmiany decyzji zatwierdzającej PGO – to jest problem, gdy chcemy dodać nowe kody, bo to nie do decyzji się je dodaje, lecz do programu … Niestety, forma programu jest utrudnieniem, chociaż dane w zakresie odpadów są analogiczne jak w pozwoleniu na wytwarzanie odpadów. Dlatego najlepiej ustalić z urzędnikiem, czy wyda decyzję zmieniającą. Moim zdaniem decyzje zmieniające powinny być możliwe w przypadku decyzji zatwierdzających PGO tak samo jak w przypadku pozwoleń (art. 192 POŚ), aby nie stwarzać zbędnych utrudnień podmiotom.

Uwaga. Od 12.03.2010 r. przewidziana jest wysoka kara wg art. 79b UO:

1. Jeżeli posiadacz odpadów (…):
1) wytwarza odpady bez wymaganej decyzji (…)  zatwierdzającej program gospodarki odpadami lub z naruszeniem jej warunków (…)
podlega karze pieniężnej w wysokości 5 000 zł

ale już niedługo, bo projekt (z 5.01.2012 r.) nowej ustawy o odpadach (UO2) przewiduje likwidację obecnych przepisów dotyczących m.in. decyzji zatwierdzających PGO dla odpadów wytarzanych u „klienta” w wyniku świadczenia usług.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (UO) – Dz. U. Nr 185/2010 r., poz. 1243, ze zm. – art. 17, 21a, 21b, 36, 37
[2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów – Dz. U. Nr 112/2001, poz. 1206

Tematy powiązane

Czy wytwórca odpadów świadczący usługi remontowe na terenie całego kraju powinien sporządzać jedną KEO?
Dwie decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami
PGO nie może zawierać zezwolenia na odzysk, unieszkodliwianie, zbieranie lub transport odpadów

Joanna Wilczyńska (07.04.2012)
Pytania i odpowiedzi | 3 komentarze »
Tagi: , , , ,


komentarze 3

“Zbiorcze zestawienie odpadów z firmy budowlanej”
  1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 15:52, 13.05.2012:

    Stanowisko MŚ z 10.05.2012 r. dotyczące sposobu wypełniania zbiorczych zestawień danych o odpadach

  2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 20:56, 10.03.2016:

    Wg art. 237a UO2 za rok 2015 i 2016 zbiorcze zestawienia odpadowe należy przekazać do marszałka województwa nadal wg wzorów z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach – Dz. U. Nr 249/2010 r., poz. 1674

  3. 3 Joanna Wilczyńska napisał(a) 11:24, 14.03.2018:

    Wg art. 237aa UO2 za rok 2017 i 2018 zbiorcze zestawienia odpadowe należy przekazać do marszałka województwa nadal wg wzorów z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach – Dz. U. poz. 1674


Skomentuj...