Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Jest już ogłoszona dyrektywa IED – o emisjach przemysłowych

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (wersja przekształcona) – została ogłoszona w Dz. U. L 334, 17.12.2010, str. 17.

Dyrektywa ta, zwana IED, wchodzi w życie po 20 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE, a więc 6 stycznia 2011 r. Dyrektywa musi zostać wdrożona do przepisów krajowych do 7 stycznia 2013 r.

Dyrektywa IED przekształca w jeden akt prawny 7 dyrektyw obecnie obowiązujących, wprowadzając przy tym zmiany. Tak więc w skład IED wchodzi:

 • dyrektywa Rady 78/176/EWG z dnia 20 lutego 1978 r. w sprawie odpadów pochodzących z przemysłu ditlenku tytanu
 • dyrektywa Rady 82/883/EWG z dnia 3 grudnia 1982  r. w sprawie procedur nadzorowania i monitorowania  środowiska naturalnego w  odniesieniu do odpadów pochodzących z przemysłu ditlenku tytanu
 • dyrektywa Rady 92/112/EWG z dnia 15 grudnia  1992 r. w sprawie procedur harmonizacji programów mających na celu ograniczanie i ostateczną eliminację zanieczyszczeń powodowanych przez odpady pochodzące z przemysłu ditlenku tytanu
 • dyrektywa Rady 1999/13/WE z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych spowodowanej użyciem organicznych rozpuszczalników podczas niektórych czynności i w niektórych urządzeniach
 • dyrektywa 2000/76/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 grudnia 2000 r. w sprawie spalania odpadów
 • dyrektywa 2001/80/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2001 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych obiektów energetycznego spalania („dyrektywa LCP”)
 • dyrektywa 2008/1/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 stycznia 2008 r. dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli („dyrektywa IPPC”)

Zgodnie z art. 81 IED, powyższa dyrektywa 2001/80/WE (a nie jak wcześniej błędnie podałam 2008/1/WE) „wchłonięta” przez IED traci moc 1.01.2016 r., a pozostałe „wchłonięte” dyrektywy tracą moc 7.01.2014 r.

Tematy powiązane

Pozwolenia zintegrowane a dyrektywa IED

Joanna Wilczyńska (21.12.2010)
Nowości | 4 komentarze »
Tagi: , , , , , , ,


komentarze 4

“Jest już ogłoszona dyrektywa IED – o emisjach przemysłowych”
 1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 10:51, 19.06.2012:

  Dz. U. L 158/2012 r., str. 25 – Sprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola)

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 10:43, 06.07.2012:

  Odpowiedź z 25.06.2012 r. Komisji Europejskiej na pytania dotyczące dyrektywy IED (ze względu na błędy w tłumaczeniu proponuję wersję oryginalną)

 3. 3 Joanna Wilczyńska napisał(a) 20:25, 28.02.2014:

  Dyrektywę IED wdraża projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw – druk sejmowy nr 2162

 4. 4 Joanna Wilczyńska napisał(a) 14:28, 24.08.2014:

  Dyrektywę IED wdraża ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. z 2014 r. poz. 1101 – obowiązująca od 5.09.2014 r.


Skomentuj...