Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Zgłoszenie kotłowni położonych na terenie jednego zakładu

Pytanie: W zakładzie pod jednym adresem eksploatowane są dwie kotłownie: węglowa i gazowa. W kotłowni węglowej zainstalowany jest  jeden kocioł o mocy znamionowej 0,7 MW i sprawności cieplnej 83 %, a w kotłowni gazowej również jeden kocioł o mocy znamionowej 0,45 MW. Czy potrzebne jest zgłoszenie z art. 152 Poś? [A.B.]

Odpowiedź: Tak. Wymagane jest zgłoszenie z art. 152 POŚ obu kotłów, gdyż są to „instalacje energetyczne”, a ich łączna nominalna moc (w paliwie) przekracza 1 MW. Stanowi o tym §  2 ust. 4  pkt 1 i ust. 5 rozporządzenia [3]:

4. Zgłoszenia z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza wymagają instalacje, z których emisja nie wymaga pozwolenia, określone w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 220 ust. 2 POŚ (a więc w rozporządzeniu [2]), z wyjątkiem:
1) instalacji energetycznych – o nominalnej mocy cieplnej do 1 MW;

5.Parametry tego samego rodzaju, o których mowa w ust. 4, charakteryzujące skalę działalności prowadzonej w instalacji i odnoszące się do więcej niż jednej instalacji tego samego rodzaju położonych na terenie jednego zakładu sumuje się.

Kary w sprawie zgłoszenia określa art. 342 ust. 1 POŚ:

Art. 342. 1. Kto, będąc obowiązany na podstawie art. 152 do zgłoszenia informacji dotyczących eksploatacji instalacji, nie spełnia tych obowiązków lub eksploatuje instalację niezgodnie ze złożoną informacją,
podlega karze grzywny.

Na podstawie rozporządzenia [4] WIOŚ może nałożyć grzywnę w drodze mandatu karnego (do 500 zł), a jeżeli nie zostanie mandat przyjęty, to skieruje sprawę do sądu (grzywna 20-5000 zł).

Uwaga. Emisja z tych kotłów wymaga opłat za korzystanie ze środowiska oraz rocznego raportu do KOBiZE – niezależnie od mocy cieplnej kotłów i rodzaju paliwa.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z późn. zm.)
[2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. poz. 881)
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. poz. 880)
[4] Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 września 2002 r. w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego – Dz. U. poz. 1253, z późn. zm.)

Tematy powiązane


Zgłoszenie instalacji z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
Jak w zgłoszeniu instalacji wykazać, że stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami?
Wymagane dane w zgłoszeniu instalacji
Sumowanie mocy na terenie zakładu
Definicje „zakładu” w przepisach z zakresu ochrony środowiska
Zgłoszenie instalacji energetycznych
Ponowne zgłoszenie kotłowni
Zgłoszenie małych kotłowni
Brak zgłoszenia instalacji
Zgłoszenie instalacji

Joanna Wilczyńska (18.06.2017)
Pytania i odpowiedzi | Skomentuj »
Tagi: , , , , , , , , , ,Skomentuj...