Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Pomiary emisji – nowe rozporządzenie

Od 20 września 2021 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2021 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji.

Nowe rozporządzenie kontynuuje dotychczasowe, poza drobnymi zmianami. Zobacz uzasadnienie do jego projektu. Przepis przejściowy dopuszcza stosować przepisy dotychczasowe do dnia 31 grudnia 2021 r. dla pomiarów wielkości emisji rozpoczętych i niezakończonych przed 20 września 2021 r.

Rozporządzenie nie dotyczy już pomiarów ilości pobieranej wody oraz ilości i jakości ścieków wprowadzanych do środowiska, które są już teraz w całości regulowane przepisami Prawa wodnego.

Obowiązkowe pomiary z mocy nowego rozporządzenia nadal dotyczą:

  • ciągłych i okresowych pomiarów emisji do powietrza dla źródeł spalania paliw
  • ciągłych i okresowych pomiarów emisji do powietrza dla instalacji i urządzeń spalania lub współspalania odpadów
  • okresowych pomiarów emisji do powietrza dla instalacji do przetwarzania azbestu lub produktów zawierających azbest
  • ciągłych i okresowych pomiarów emisji do powietrza dla instalacji do produkcji dwutlenku tytanu
  • ciągłych i okresowych pomiarów emisji do powietrza dla instalacji, w których używane są rozpuszczalniki organiczne (LZO)
  • okresowych pomiarów hałasu w środowisku pochodzącego z instalacji lub urządzeń:
    –   dla zakładu, dla którego została wydana decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu
    –   dla instalacji, dla której zostało wydane pozwolenie zintegrowane

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.)
[2] Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2021 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz. U. poz. 1710) – obowiązuje od 20.09.2021 r.
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. z 2019 r. poz. 2286 i 2455) – obowiązuje do 19.09.2021 r.
[4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U.  z 2010 r. poz. 881)
[5] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1510)
[6] Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. poz. 1860)

Tematy powiązane

Pomiary emisji ze średnich źródeł spalania (MCP)
Króćce pomiarowe do pomiaru emisji substancji do powietrza
Stanowiska pomiarowe w pozwoleniu
Pomiary emisji LZO
Niepewność pomiaru hałasu
Pomiary emisji ze spalania paliw
Kiedy pomiary musi wykonać laboratorium akredytowane

Joanna Wilczyńska (16.10.2021)
Temat dnia | Skomentuj »
Tagi: , , , , ,Skomentuj...