Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

System kaucyjny – nowa wersja projektu ustawy

Rada Ministrów dnia 6 czerwca 2023 r. przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw.

Od 1 stycznia 2025 r. wprowadzony zostanie na terenie Polski system kaucyjny obejmujący jednorazowe butelki z plastiku o pojemności do 3 litrów oraz metalowe puszki do 1 litra, a także szklane butelki wielorazowego użytku do 1,5 litra.

Na opakowaniach będzie umieszczone oznakowanie wskazujące na objęcie opakowania systemem kaucyjnym oraz określające wysokość kaucji. W celu zwrotu pobranej kaucji nie będzie wymagane okazanie dowodu zakupu produktu w opakowaniu na napoje objętym systemem kaucyjnym.

Ustawa częściowo wdraża unijną dyrektywę w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko (tzw. SUP).

Projekt (wersja z 6.06.2023 r.) został skierowany do Komisji Europejskiej w celu notyfikacji technicznej oraz notyfikacji na podstawie art. 17 dyrektywy SUP. W tym celu projekt będzie zawieszony do 11 września 2023 r.

Zobacz, co o podatku VAT w związku z kaucjami jest napisane w OSR:

W związku z wprowadzeniem nowych rozwiązań dotyczących funkcjonowania systemu kaucyjnego na opakowania po napojach konieczne jest również odpowiednie dostosowanie zasad podatku VAT związanych z opodatkowaniem niezwróconych opakowań.
Stosowane na gruncie ustawy o VAT rozwiązania wskazują obecnie, że co do zasady elementem podstawy opodatkowania dostaw towarów są koszty opakowań, którymi są obciążani nabywcy towarów. Oznacza to, że zasadniczo wartość opakowań jest włączona do ceny sprzedawanego towaru w ramach jego podstawy opodatkowania, a całość opodatkowana jest stawką właściwą dla sprzedawanego towaru.
Natomiast do podstawy opodatkowania nie wlicza się wartości opakowania, jeżeli podatnik dokonał dostawy towaru w opakowaniu zwrotnym, pobierając kaucję za to opakowanie lub określając taką kaucję w umowie dotyczącej dostawy towarów. W przypadku niezwrócenia przez nabywcę opakowania zwrotnego (za pobraną kaucją) podstawę opodatkowania podwyższa się o wartość tego opakowania: w dniu następującym po dniu, w którym umowa przewidywała zwrot opakowania – jeżeli tego opakowania nie zwrócono w terminie określonym w umowie; 60. dnia od dnia wydania opakowania – jeżeli w umowie nie określono terminu zwrotu tego opakowania.
W związku z powyższym pobranie kaucji z tytułu sprzedaży towaru w opakowaniu zwrotnym i późniejszy jej zwrot przez sprzedawcę w określonych terminach, które zostały ustalone na podstawie prowadzonej dokumentacji przez podatnika nie powoduje konsekwencji podatkowych na gruncie ustawy o VAT.
Projektowane rozwiązania w podatku VAT nie zmienią zasad obowiązujących dla opakowań zwrotnych, które nie będą objęte system kaucyjnym lub w przypadku których podmioty wprowadzające takie opakowania do obrotu nie zdecydują się na przystąpienie do systemu kaucyjnego.
Proponowane zmiany w ustawie o VAT dotyczą tylko opakowań zwrotnych wielokrotnego użytku objętych systemem kaucyjnym. Przepisy te nie będą miały zastosowania wobec innych rodzajów opakowań – tzw. odpady opakowaniowe nie stanowią opakowań zwrotnych w rozumieniu art. 92 dyrektywy VAT.

Ponadto, w nowej wersji projektu znalazły się inne ważne zmiany, m.in.:

 • Zostanie usunięta bariera dla rozwoju branży recyklingu chemicznego odpadów z tworzyw sztucznych (np. produkcja frakcji paliwowej w wyniku pirolizy tworzyw) przez uchylenie przepisu, który obecnie stanowi, że: „Do osiągniętego poziomu recyklingu odpadów opakowaniowych z tworzywa sztucznego zalicza się wyłącznie recykling, w wyniku którego otrzymuje się produkt wykonany z tworzywa sztucznego.”
 • Zwolnione zostaną podmioty odbierające odpady komunalne oraz Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), z obowiązku przekazywania wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta sprawozdania w zakresie zebranych odpadów opakowaniowych objętych systemem kaucyjnym.
 • Jednoznacznie określono, że poziom zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz wysokość opłaty produktowej podaje się dla grupy 4 sprzętu w podziale na panele fotowoltaiczne oraz pozostały sprzęt z tej grupy.

Joanna Wilczyńska (11.06.2023)
Nowości | 3 komentarze »
Tagi: , , ,


komentarze 3

“System kaucyjny – nowa wersja projektu ustawy”
 1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 20:13, 11.07.2023:

  Dzisiaj wieczorem w Sejmie będzie sprawozdanie komisji (pkt 15) o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 16:09, 19.08.2023:

  Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
  oraz niektórych innych ustaw – tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu i przekazany Prezydentowi do podpisu.

 3. 3 Joanna Wilczyńska napisał(a) 12:42, 13.09.2023:

  Ustawa została ogłoszona wczoraj w Dz. U. z 2023 r. poz. 1852


Skomentuj...