Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Zbieranie wytworzonych przez siebie odpadów

Pytanie: Czy firma, która wytwarza odpady w wyniku świadczenia usług w siedzibie klienta i przywozi je do magazynu odpadowego, który znajduje się w siedzibie firmy, celem nazbierania odpowiedniej partii transportowej  musi mieć pozwolenie na zbieranie odpadów?
Podobne wyjaśnienie opisane jest w artykule „Opróżnianie koszy ulicznych” w którym napisane jest:

„Jeżeli prowadzący sprzątanie przywozi odpady ze sprzątania na bazę, gdzie je sortuje przed dalszym transportem, to baza jest miejscem zbierania tych odpadów. Na zbieranie odpadów na terenie bazy powinien mieć zezwolenie na zbieranie odpadów wg poprzednich przepisów (art. 28 UO) jak i wg nowych przepisów (art. 41 UO2).”

Ale po przeprowadzonej rozmowie z niektórymi Starostwami i RDOŚ-iem wyjaśniali, że zbieranie nie dotyczy wytwarzającego odpady, gdyż zgodnie z definicją UO2:

34) zbieranie odpadów – rozumie się przez to gromadzenie odpadów przed ich transportem do miejsc przetwarzania, w tym wstępne sortowanie nieprowadzące do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów i niepowodujące zmiany klasyfikacji odpadów oraz tymczasowe magazynowanie odpadów, o którym mowa w pkt 5 lit. b.

natomiast:

5) magazynowanie odpadów – rozumie się przez to czasowe przechowywanie odpadów obejmujące:
a) wstępne magazynowanie odpadów przez ich wytwórcę,
b) tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów,
c) magazynowanie odpadów przez prowadzącego przetwarzanie odpadów;

…a my nie jesteśmy zbierającym odpady, tylko wytwarzającym. [I.L.]

Odpowiedź: Uważam, że na takie zbieranie odpadów wymagane jest zezwolenie, gdyż nie można tu skorzystać z art. 45 ust. 1 pkt 10 UO2, który zwalnia z obowiązku posiadania zezwolenia na zbieranie odpadów:

10) wytwórcę odpadów, który wytwarzane przez siebie odpady zbiera w miejscu ich wytworzenia

Moim zdaniem:
– miejsce wykonywania usługi to miejsce wytwarzania przez Was odpadów,
– miejsce Waszej siedziby, do której przywozicie odpady z miejsca wykonywania usługi, i gdzie tymczasowo magazynujecie te odpady przed ich transportem do miejsc przetwarzania, to jest miejsce zbierania odpadów przez Was.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) – Dz. U. z 2012 r. poz. 21, ze zm.

Tematy powiązane

Opróżnianie koszy ulicznych
Zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów
Umowa zamiast zezwolenia na zbieranie

Joanna Wilczyńska (17.09.2013)
Pytania i odpowiedzi | 1 Komentarz »
Tagi: , ,


Jeden komentarz

“Zbieranie wytworzonych przez siebie odpadów”
  1. 1 Wojtek napisał(a) 11:21, 10.10.2013:

    Jeżeli w trakcie robót budowlanych w ramach świadczenia usługi, w terenie czy u klienta i po wykonanej usłudze pozostają stare: słupy betonowe, linki stalowe, aluminiowe itp., następnie przewożę te materiały na swoją bazę to mogę je jeszcze wykorzystać ale mogę na miejscu zakwalifikować to jako odpad: 17 01 01. W takiej sytuacji miejscem powstania odpadu będzie moja siedziba i tu wystawiam KEO. W takiej sytuacji chyba nie potrzebuję zezwolenia na zbieranie odpadów. potrzebuje


Skomentuj...