Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Opłata za emisję z maszyn

Pytanie: Nie mogę sobie poradzić z wypełnieniem wykazu z ochrony środowiska dot. pyłu itd… a dokładniej do jakiego pkt należy zaliczyć ładowarkę nową JCB z 2011 r.,  która posiada dokument z dyrektywy 2000/14/ec i na ładowarce jest oznaczony poziom hałasu 104 db. Czy więc to należy do etapu 1 a więc poz. 25? [A.]

Odpowiedź: W przypadku opłat za korzystanie ze środowiska w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza stawka ryczałtowa określona dla 1 tony spalonego paliwa w lp. 24-27 dla silników w pojazdach wolnobieżnych, maszynach i urządzeniach nie zależy od spełnienia wymagań I albo II etapu ze względu na dopuszczalny poziom mocy akustycznej określony w dyrektywie 2000/14/WE, lecz zależy od spełnienia europejskich wymagań etapu I, II lub IIIA dla homologacji silnika w zakresie spełnienia norm emisji spalin. Normy te wdrożone są w rozporządzeniu [4].

Na 2012 r. dla ładowarki budowlanej wyprodukowanej w 2011 r. można zastosować stawkę ryczałtową (zł/Mg) z tabeli “Jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych” obwieszczenia [3] określoną w lp. 27 dla „Silniki w pojazdach wolnobieżnych, maszynach i urządzeniach z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu IIIA”, gdy dla silnika ładowarki o zapłonie samoczynnym (diesla) jest dokument potwierdzający spełnienie wymagań etapu IIIA.
Gdy takiego dokumentu dla silnika ładowarki z 2011 r. nie ma, to uważam, że można przyjąć stawkę z lp. 26.

Odpowiednio do przyjętej stawki opłatowej należy wypełnić właściwą pozycję w wykazie opłatowym, którego wzór do opłat za 2012 r. nadal określa rozporządzenie [5] z 2009 r.

Wykaz opłatowy należy przekazać do marszałka województwa i do WIOŚ (art. 286 POŚ).

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm. – art. 273-297a
[2] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska – Dz. U. Nr 196/2008 r., poz. 1217
[3] Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 26 września 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2012 – M.P. Nr 94/2011 r., poz. 958
[4] Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla silników spalinowych w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych przez te silniki – Dz. U. Nr 202/2005 r., poz. 1681 + zmiany (Dz. U. Nr 69/2011 r., poz. 366)
[5] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat – Dz. U. Nr 97/2009 r., poz. 816

Tematy powiązane

Stawki opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2012
Opłata za emisję z agregatu

Joanna Wilczyńska (28.07.2012)
Pytania i odpowiedzi | Skomentuj »
Tagi: , , ,Skomentuj...