Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Ewidencja emisji do powietrza

Pytanie: Proszę o wyjaśnienie kwestii obowiązku prowadzenia ewidencji, skąd wynika że po 31.12.12 ona już nie będzie wymagana przez ustawę? [M.K.]

Odpowiedź: O jaką ewidencję chodzi?

Jeżeli chodzi o emisję do powietrza, to art. 287 ust. 1 pkt 1 POŚ:

Art. 287. 1. Podmiot korzystający ze środowiska powinien prowadzić, aktualizowaną co pół roku, ewidencję zawierającą odpowiednio:
1) informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz dane, na podstawie których określono te ilości;

– został uchylony 18.09.2009 r. przez art. 56 pkt 9 USZE [2]:

9) w art. 287 w ust. 1 uchyla się pkt 1;

– jednak stosowanie art. 287 ust. 1 pkt 1 POŚ w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie USZE tj. przed 18.09.2009 r. moim zdaniem zostało (po przeszło 3 miesiącach nieobowiązywania!) tymczasowo przywrócone od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r. przez art. 60a ust. 1 USZE dodany przez art. 15 pkt 4 ustawy zmieniającej [3]:

4) po art. 60 dodaje się art. 60a w brzmieniu:
„Art. 60a. 1. Do opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, o której mowa w art. 273 ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 56, należnej za okres do dnia 31 grudnia 2010 r. stosuje się przepisy art. 285-288 ustawy zmienianej w art. 56, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.
2. …”

gdyż art. 287 ust. 1 pkt POŚ znajduje się w zakresie wymienionych powyżej art. 285-288 POŚ;

– termin ten został następnie 2 razy przesuwany:

do 31.12.2012 r. – przez obowiązujący od 31.12.2010 r. art. 2 ustawy zmieniającej [4], który zmienił m.in. art. 60a ust. 1 USZE;

do 31.12.2016 r. – przez obowiązujący od 28.05.2012 r. art. 6 pkt 2 ustawy zmieniającej [5], który zmienił m.in. art. 60a ust. 1 USZE.

Tak więc art. 60a ust. 1 USZE obecnie wg [6] brzmi:

Art. 60a. 1. Do opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, o której mowa w art. 273 ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 56, należnej za okres
do dnia 31 grudnia 2016 r. stosuje się przepisy art. 285–288 ustawy zmienianej w art. 56, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

Z powyższego wynika, że nie do końca 2012 r. lecz do końca 2016 r. prowadzenie ewidencji emisji do powietrza wymagane jest na podstawie art. 287 ust. 1 pkt 1 POŚ, a od 2017 r. przepis ten nie będzie już obowiązywał, chyba że znowu będzie jakaś zmiana …

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm.
[2] Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (USZE) – (Dz. U. Nr 130/2009 r., poz. 1070) (wersja pierwotna bez zmian!)
[3] Ustawa z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy — Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. Nr 215/2009 r., poz. 1664
[4] Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy — Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji – Dz. U. Nr 249/2010 r., poz. 1657
[5] Ustawa z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. z 2012 r. poz. 460
[6] Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (USZE) – Dz. U. Nr 130/2009 r., poz. 1070, ze zm.

Tematy powiązane

Przywrócony chwilowo obowiązek ewidencji emisji do powietrza
Opłaty za korzystanie ze środowiska za II półrocze 2011 r.
Uchwalone są ważne zmiany dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Joanna Wilczyńska (08.11.2012)
Pytania i odpowiedzi | 9 komentarzy »
Tagi: , , , ,


komentarzy 9

“Ewidencja emisji do powietrza”
 1. 1 Agnieszka napisał(a) 20:37, 16.11.2012:

  W tekście ujednolicanym na stronie sejmowej pukt 1 w art 287 ust. 1 jest wykreślony.

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 22:50, 16.11.2012:

  Prawidłowo, że w tekście ujednoliconym POŚ nie ma pkt 1 w ust. 1 art. 287, bo został uchylony 18.09.2009 r. Należy go jednak przejściowo stosować do końca roku 2016 na podstawie art. 60a ust. 1 USZE.

 3. 3 Joanna napisał(a) 13:13, 20.11.2012:

  Dzień dobry

  Podejrzewam, że osobie, która zadała przedmiotowe pytanie, chodzi o zmianę, którą wprowadzi w przyszłym roku(przynajmniej takie są założenia, a wszystko jest na dobrej drodze ku temu) art. 9 ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce.
  Szykuje ona również inne istotne zmiany dotyczące rozliczania opłat z tytułu korzystania ze środowiska.

  Link poniżej:
  http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/druk.xsp?nr=862-A

  Pozdrawiam
  Joanna

 4. 4 Joanna napisał(a) 13:16, 20.11.2012:

  http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/druk.xsp?nr=833

 5. 5 Joanna Wilczyńska napisał(a) 17:13, 20.11.2012:

  Druk sejmowy nr 833 – to już uchwalona w piątek ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce, która teraz będzie rozpatrywana przez Senat.
  Moim zdaniem zmiany z art. 9 w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska określonych w POŚ to legislacyjny bubel, bo:
  – jest odwołanie do uchylonego w 2009 r. pkt 1 w ust. 1 art. 287 POŚ bez jego przywrócenia do POŚ;
  – nie został uchylony art. 60a ust. 1 USZE wprowadzający do końca 2016 r. przepis przejściowy dla opłat w zakresie emisji do powietrza.
  Tym sposobem już za 2013 r. będzie podwójny (!) przepis dla opłat za emisję do powietrza:
  1) opłaty roczne do 31 marca – wynikające z nowych zmian POŚ;
  2) opłaty półroczne do 31 stycznia i 31 lipca – wynikające ze starych przepisów POŚ, które należy stosować do końca 2016 r. na podstawie art. 60a ust. 1 USZE.

 6. 6 Tomasz napisał(a) 12:30, 27.11.2012:

  Projekt Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce został przyjęty Uchwałą z dnia 21.11.2012r. przez Senat W całości bez poprawek. Jeżeli ustawa ponownie zostanie zaakceptowana przez Sejm to najprawdopodobniej Prezydent podpisze ją jeszcze przed końcem roku. Zatem nowe przepisy dot. rocznych opłat wejdą w życie od 1 stycznia 2013. Jednak oznacza to, że II półrocze 2012r. będziemy jeszcze rozpatrywali „po staremu” dopiero rok 2013 będzie rozliczany wg. „nowych zasad”. Do tego czasu będą musiały zostać uchwalone nowe rozporządzenia „opłatowe” – stawki i wzory wykazów.

 7. 7 Joanna Wilczyńska napisał(a) 16:24, 27.11.2012:

  To nie jest tak, bo Senat będzie dopiero rozpatrywał tę ustawę na 22. posiedzeniu 28-29 listopada, a Komisja w sprawozdaniu 21.11.2012 r. wnioskuje o przyjęcie tej ustawy bez poprawek. Jeżeli Senat przyjmie bez poprawek tj. bez uchylenia art. 60a USZE i zmiany art. 62 USZE – to będą obowiązywać od 2013 r. dwa systemy opłatowe sprzeczne ze sobą

 8. 8 Joanna Wilczyńska napisał(a) 23:10, 29.11.2012:

  Senat przyjął dzisiaj bez poprawek ustawę z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce, a więc od 2013 r. obowiązywać będą zmiany POŚ w zakresie opłat wprowadzone przez art. 9 tej ustawy, a wg art. 25 tej ustawy opłaty i wykazy za 2012 r. będą jeszcze po staremu.
  Ale od nowego roku które przepisy wybrać? – te najnowsze, czy te wprowadzone przez USZE?

 9. 9 Joanna napisał(a) 07:37, 04.12.2012:

  Opublikowana w Dzienniku Ustaw poz. 1342.


Skomentuj...