Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Odpady ze stołówki

Pytanie: Jak należy traktować opady gastronomiczne powstające w stołówce zakładowej?

Czy podlegają pod przepisy ustawy o odpadach, czy obejmuje je rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r.? [U.D]

Odpowiedź: Stanowi o tym art. 2 pkt 9 ustawy o odpadach [1]:

Art. 2. Przepisów ustawy nie stosuje się do:

9) produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, w tym produktów przetworzonych, objętych rozporządzeniem (WE) nr 1069/2009, z wyjątkiem tych, które są odpadami przewidzianymi do składowania na składowisku odpadów albo do przekształcania termicznego lub do wykorzystania w zakładzie produkującym biogaz lub w kompostowni, zgodnie z tym rozporządzeniem

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987, z późn. zm.)
[2] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego)
[3] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady i uchylające dyrektywę Rady

Tematy powiązane

Przeterminowana żywność jako pasza

Joanna Wilczyńska (22.09.2017)
Temat dnia | 2 komentarze »
Tagi: ,


komentarze 2

“Odpady ze stołówki”
  1. 1 Paweł napisał(a) 08:24, 25.09.2017:

    Odpady ze stołówki to nie są tylko produkty zwierzęce. W wielu przypadkach większość z ich stanowią przetworzone produkty roślinne (np. oleje roślinne, warzywa, owoce, makarony – pozostałości z ich czyszczenia obierania, czy częściowo przetworzone, pozostałości z talerzy), produkty zwierzęce są tylko dodatkiem (np. sosy, kości, skóry). Produkty te jako odpady występują posortowane jak i zmieszane. Tylko wysortowane odpady pozwierzęce podlegają pod podany wyżej artykuł.

  2. 2 Alicja napisał(a) 12:39, 29.09.2017:

    W zależności od rodzaju odpadów oraz ich przeznaczenia stosowna umowa powinna być zawarta przez przedsiębiorcę z odbiorcą odpadów działającym na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach lub na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 – rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. L 300 z 14.11.2009, str. 1).


Skomentuj...