Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Zagospodarowanie odpadów przez konsorcjum

Pytanie: Jesteśmy wytwórcą odpadów. Zgłosiła się do nas firma z ofertą przyjmowania od nad odpadów do zagospodarowania. Ofertę zgłosiło konsorcjum dwóch firm, z czego tylko jedna ma decyzję na zbieranie, druga żadnej decyzji nie posiada.

Czy w świetle obowiązujących przepisów możemy zawrzeć umowę z takim konsorcjum? [K.Z.

Odpowiedź: Zgodnie z art. 27 UO2 odpady można przekazać podmiotowi, który ma wymaganą decyzję na gospodarowanie odpadami, jeżeli jest wymagana.

Konsorcjum dwóch firm nie ma osobowości prawnej, a więc nie może jako konsorcjum uzyskać zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów. Moim zdaniem można jednak przyjąć taką ofertę konsorcjum, jeżeli chociaż jeden przedsiębiorca wchodzący w skład konsorcjum ma zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów.

Niezależnie od tego, kto będzie fakturował przekazane odpady, w KPO (karta przekazania odpadów) jako przejmującego odpady należy wpisać wyłącznie jednego przedsiębiorcę z konsorcjum, który posiada wymagane zezwolenie.

Ewidencję odpadów (KEO, KPO) należy prowadzić poprzez BDO.

Polecam: Jak należy sporządzić kartę przekazania odpadu między konsorcjum a przekazującym odpad …

PODSTAWA PRAWNA

[1] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)

TEMATY POWIĄZANE

Interpretacje dotyczące rejestru BDO – lepiej późno niż wcale
Rejestr w BDO na wniosek
Rejestr w BDO z urzędu
Rejestr w ramach BDO

Joanna Wilczyńska (18.04.2021)
Pytania i odpowiedzi | Skomentuj »
Tagi: , , , ,Skomentuj...