Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Czy w decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami mogą być odpady wytwarzane poza usługami?

Pytanie: Nasza firma prowadzi działalność usługową w zakresie konserwacji, budowy itp. Według ustawy o odpadach musimy uzyskać decyzję zatwierdzająca program gospodarowania odpadami (tę nową), ale czy w tej nowej decyzji można ująć wszystkie odpady czy tylko te, które pochodzą z danej usługi. Co z wytwarzaniem np. świetlówek, papieru, tonerów, zużytych drukarek i monitorów w budynku administracyjnym – czy można powiedzieć, że te odpady powstały w wyniku prowadzonej działalności usługowej, czy trzeba mieć oddzielną decyzję na te odpady (decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi) i złożyć informację o wytwarzanych odpadach innych niż niebezpieczne?

Drugie pytanie mam odnośnie zbierania wytwarzanych przez nas odpadów – czy musimy mieć zezwolenie na zbieranie odpadów np. gruzu betonowego wytworzonego u zleceniodawcy, ale nie magazynowanego w tamtym miejscu tylko na terenie siedziby firmy?  (izabela0285)

Odpowiedź: A miało być lepiej dla firm budowlanych … Od 12.03.2010 r. [2] jest nowy obowiązek (art. 17 ust. 1a UO):

Wytwórca odpadów, który prowadzi działalność polegającą na świadczeniu usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw, a także przetwarzania odpadów zawierających azbest w urządzeniach przewoźnych, jest obowiązany do uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami.

Przepis ten okazał się korzystny jedynie dla firm prowadzących usługi na obszarze większym niż jeden powiat, gdyż przed 12.03.2010 r. musiały regulować stan formalno-prawny w zakresie wytwarzanych odpadów odrębnie w każdym powiecie. Obecnie wystarcza jedna decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami (PGO) na odpady wytwarzane w związku z usługami prowadzonymi na określonym w PGO przez firmę usługową obszarze (może to być teren całego kraju).

Niestety, PGO nie może dotyczyć odpadów wytwarzanych przez firmę usługową w stałym miejscu tej firmy (np. w jej siedzibie, budynku administracyjnym, warsztacie itd.), gdyż nie są one traktowane jako te wytworzone w związku z usługami. Dlatego też na wytwarzane odpady w tych stałych miejscach musi być odrębnie uregulowany stan formalno-prawny (art. 17 UO), a więc – w zależności od rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów w danym miejscu oraz czy odpady wytwarzane są w związku z eksploatacją instalacji – wymagana będzie:

 • informacja o wytwarzanych odpadach niebezpiecznych oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami (do 100 kg/rok),
 • informacja o wytwarzanych odpadach innych niż niebezpieczne oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami (powyżej 5 Mg/rok),
 • decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi (PGON) (powyżej 100 kg/rok),
 • decyzja – pozwolenie na wytwarzanie odpadów (powyżej 1 Mg/rok odpadów niebezpiecznych lub powyżej 5000 Mg/rok odpadów innych niż niebezpieczne),
 • decyzja – pozwolenie zintegrowane (dla instalacji IPPC).

Odnośnie drugiego pytania, to wymagane jest zezwolenie na zbieranie odpadów na terenie siedziby firmy, gdy przywożone są tu odpady wytworzone u zleceniodawcy usługi i to niezależnie od tego, czy odpady te są, czy nie są magazynowane w miejscu wytworzenia czyli usługi, gdyż wg art. 28 ust. 9 UO:

Uzyskanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy wytwórcy odpadów, który zbiera wytworzone przez siebie odpady w miejscu ich wytworzenia lub transportuje wytworzone przez siebie odpady.

Z powyższego wynika, że nie jest jedynie wymagane zezwolenie na zbieranie swoich odpadów w miejscu ich wytworzenia. Inaczej jest z transportem – wytworzone przez siebie odpady można wozić (po całym kraju) bez zezwolenia na transport odpadów.

Warto przypomnieć, że od 12.03.2010 r. [2] zmieniły się przepisy dotyczące magazynowania odpadów wytworzonych w czasie usługi (art. 63 UO):

 • jeżeli jest decyzja zatwierdzająca PGO, to nie jest wymagany tytuł prawny do terenu, na którym magazynuje się odpady,
 • w decyzji zatwierdzającej PGO określa się sposób oraz rodzaj magazynowanych odpadów (bez określania miejsc magazynowania),
 • zakończenie wykonywania usługi jest równoznaczne z obowiązkiem zakończenia magazynowania odpadów w miejscu usługi.

Podstawa prawna

[1] ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (UO) – Dz. U. Nr 39/2007 r., poz. 251, ze zm. – art. 17, 28, 63
[2] Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. Nr 28/2010 r., poz. 145 – art. 1 i 9

Tematy powiązane

Program gospodarki odpadami – teraz tylko jedna decyzja
Interpretacje Ministerstwa Środowiska do ustawy o odpadach

Joanna Wilczyńska (17.07.2010)
Pytania i odpowiedzi | 1 Komentarz »
Tagi: , , , , , , , ,


Jeden komentarz

“Czy w decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami mogą być odpady wytwarzane poza usługami?”
 1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 22:54, 30.01.2014:

  Od 23.01.2013 r. nowe decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami nie są wymagane, a dotychczasowe wygasły (według art. 231 nowej ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach)


Skomentuj...